Jehnědí

Aktuální informace k odpadům v Jehnědí

Pro letošní rok jsme zavedli nově svoz biodpadu v popelnicích, které jsme rozdávali zdarma všem domácnostem, které o to projevily zájem. Zájem byl poměrně velký a o svoz tohoto druhu odpadu je od začátku poměrně velký zájem. Současně jsme také ponechali kontejner na větve a další bioodpad za školou.
Náklady na svozy všech druhů odpadů jsou zvláště nyní poměrně vysoké a hradí je samozřejmě naše obec - poplatek za odpad to samozřejmě celé nepokryje ani z poloviny. Za této situace zastupitelstvo rozhodlo, že se žádné další kontejnery nebudou přidávat a platí omezení jedna popelnice na bioodpad na domácnost. Domníváme se, že kdo má menší zahradu, toto řešení mu postačuje a kdo má větší zahradu, určitě na ní najde místo pro kompostér nebo kompost a tímto jednoduchým řešením vyřeší množství bioodpadu.

Omezení autobusů přes prázdniny

Podle informací nového autobusového dopravce dochází k dalšímu omezení linek na trase Ústí n. Orl. - Vysoké Mýto od 1.7.2022 - popis

Omluva společnosti Bus Line k nefunkčním autobusům

(Semily 14. června 2022) Dopravní skupina BusLine se tímto hluboce omlouvá cestujícím v Pardubickém kraji i zadavateli dopravní zakázky – Pardubickému kraji za komplikace způsobené nevypravením všech spojů vyplývajících ze smlouvy.
Situace s nevyjetím některých spojů v pondělí 13. a v úterý 14. června nás mrzí o to více, že jsme byli jediný z velkých dopravců, komu se zatím dařilo všechny své spoje ve všech krajích, byť někdy s vypětím všech sil a s mobilizací veškerých záloh odjezdit. Bohužel v Pardubickém kraji se nám toto splnit nepodařilo, a to z důvodu kritického nedostatku řidičů. Problém nedostatku řidičů řeší v České republice i mimo ni řada osobních i nákladních přepravců. Ve skupině BusLine jsme náborové kampani v Pardubickém kraji věnovali maximální úsilí, nabízeli jsme zde dvojnásobný náborový příspěvek oproti jiným krajům a snažili jsme se nové kolegy získat všemi způsoby. Poprvé jsme se zde ale setkali s tím, že měli někteří řidiči podepsáno více pracovních smluv u různých dopravců a rozhodovali se na poslední chvíli. Dovolte, abychom vás ujistili, že ve svém úsilí o naplnění našich závazků uděláme všechno, co je v našich silách a že si vážíme důvěry v nás vložené.
Na závěr uvádíme telefonní čísla pro spojení nespokojených zákazníků:
Dispečink Semily: 481 368 111
Informační kancelář mobilní telefon 778 982 872
Dispečer 1 737 914 432
Dispečer 2 732 150 599
Provozní ředitel Michal Hanč 702 177 765
Ředitel Oblasti Pardubický kraj Jakub Hanzlík 604 381 856
S úctou Vladimíra Vyhnisová, pověřená řízením Dopravní skupiny BusLine

Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

V úterý 14.6. proběhne v Jehnědí mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu - stanoviště budou od 16.00 u horní zastávky a v 16.30 u dolní autobusové zastávky. Stáhněte si leták

Parní vlaky v létě 2022 na Pardubicku

Tradiční letní jízdy parního vlaku budou pokračovat také letos. Kromě dvou nových jízd z Dolní Lipky přes Českou Třebovou až do Moravské Třebové se mohou železniční nadšenci těšit také na osvědčenou trasu krajinou Orlickoústecka a Králicka až do Hanušovic v Olomouckém kraji. Na veleúspěšnou jízdu do Polska naváží tentokrát dvě jízdy, a to v červnu a v září. Na tom se dohodl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se zástupci Muzea starých strojů a technologií v Žamberku.
Tradiční letní jízdy parního vlaku budou pokračovat také letos. Kromě dvou nových jízd z Dolní Lipky přes Českou Třebovou až do Moravské Třebové se mohou železniční nadšenci těšit také na osvědčenou trasu krajinou Orlickoústecka a Králicka až do Hanušovic v Olomouckém kraji. Na veleúspěšnou jízdu do Polska naváží tentokrát dvě jízdy, a to v červnu a v září. Na tom se dohodl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se zástupci Muzea starých strojů a technologií v Žamberku.
Stáhněte si leták

Informace z OÚ Jehnědí

Čipování popelnic na komunální odpad proběhne v Jehnědí v sobotu 11.6., popřípadě potom i 12.6. Prosíme tedy občany, aby nechali na tyto dny své popelnice na komunální odpad na místě svozu přes víkend.
Žádáme ty občany, kteří ještě nezaplatili místní poplatky, aby tak učinili co nejdříve.
Během letních měsíců se bude rekonstruovat střecha na budově naší školy v Jehnědí. Pokud bude mít někdo zájem o staré střešní tašky, ať kontaktuje náš obecní úřad.

Pozvánka na jehnědský cross triatlon - sobota 11.6.

Informace z Ekoly - nabídka kompostu

Ekola České Libchavy nabízí k prodeji volně ložený certifikovaný kompost z vlastní kompostárny v Českých Libchavách - leták

Pozvánka na pálení čarodějnic 30.4.

Jehnědští hasiči vás zvou na tradiční pálení čarodějnic:
Po dvouleté pauze se uskuteční tradiční pálení čarodějnic. Přijďte si s námi užít Filipojakubskou noc tak, jak jsme všichni zvyklí.
Občerstvení je zajištěno. Děti dostanou párek na oheň jako odměnu za účast.
Začátek je 30.4. od 17.00 u hasičárny

Informace k zapůjčení popelnic na bioodpad

Koncem dubna budeme zdarma rozdávat popelnice na bioodpad pro každou naši domácnost, která bude mít zájem. Přesně řečeno to bude zapůjčení popelnice na 10 let s tím, že potom vám zůstane. Věříme, že takovéto třídění odpadů podpoří co nejvíce domácností. Můžete samozřejmě dále využívat pro trávu a listí své komposty. Každý ale nemá místo na kompost a do popelnic na bioodpad můžete dávat v podstatě veškerý odpad rostlinného původu. Nepatří tam tedy popel a zbytky jídla.
Bioodpad se bude svážet v roce 2022 ve stejný den, jako komunální odpad, tedy liché čtvrtky po 14 dnech. První svoz bude ve čtvrtek 28.4. Stejný termín jako pro komunální odpad není úplně ideální, navíc biopopelnice jsou černé s hnědou rukojetí. Termíny svozů určila společnost Ekola, ta nám i dodala tyto popelnice.
Popelnice na bioodpad budeme rozdávat v několika termínech a můžete si vybrat, který vám bude vyhovovat. Nemusíte si zamlouvat konkrétní termín a místo. Při převzetí popelnice podepíšete smlouvu o zapůjčení a protokol o převzetí.
Vydávání popelnic u Obecního úřadu v Jehnědí:
20.4. (středa): 16.00 - 17.00, 21.4. (čtvrtek): 16.00 - 17.00
Rozvoz popelnic po obci – 23.4. (sobota dopoledne):
horní sídliště: 9.00 – 9.30
horní zastávka: 9.30 – 10.00
u kaple: 10.00 – 10.30
dolní zastávka: 10.30 – 11.00
rozcestí na cestě do Hliňáku: 11.00 – 11.30
hráz dolního rybníka: 11.30 – 12.00
Individuální odběr: po dohodě
Pro informaci přikládáme také Smlouvu o zapůjčení popelnice a Protokol o předání

Odpady v Jehnědí - bioodpad a čipování popelnic

Žádáme všechny občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za komunální odpad pro rok 2022, aby tak učinili v nejbližší době - na našem obecním úřadě nebo převodem na účet.
V dubnu budeme do domácností předávat zdarma (zápůjčkou) hnědé popelnice pro bioodpad. Přesněji - tyto popelnice jsou černé s hnědou rukojetí. Následně se bude bioodpad svážet po 14 dnech. Popelnice se nebude předávat těm, co mají nedoplatky a nezaplacené poplatky za odpad pro rok 2022.
Současně proběhne v dubnu také tzv. čipování popelnic pro budoucí přesné vážení množstní komunálního odpadu. Neočipované popelnice se potom nebudou vyvážet.
O přesném postupu budeme informováni letáky do domácností i dalšími způsoby.

Informace k další části kotlíkových dotací pro výměnu starých kotlů

Upozorňujeme, že od příští topné sezony nebud možné používat staré kotle, nesplňující emisní limity. Pardubický kraj proto rozjíždí další kolo tzv. kotlíkových dotací. Dáváme k dispozici tyto dokumenty:
Průvodní dopis, informační leták, informace k dotacím.

Informace k dopravě

Podle informací z Krajského úřadu Pardubického kraje funguje od 21.3. plný provoz autobusových linek podle platných jízdních řádů.
Dále informujeme, že od 1.4. do 30.10. bude pokračovat uzavírka silnice II/315 do Ústí nad Orlicí vzhledem k pokračování rekonstrukce silnice. Naši občané mají povolenou objížďku přes Kerhartice.

Humanitární pomoc pro Ukrajinu - pokračování

Kdo chce poskytnout humanitární pomoc pro Ukrajinu, může ji donést na náš obecní úřad v úředních hodinách nebo v době výdejů obědů, popřípadě ji předat našim hasičům. Odvoz do centrálního skladu zajistíme společně s SDH Jehnědí. Centrální sklad v České Třebové bude otevřený ve středu a v sobotu. Přinést můžete především:
volně prodejná léčiva, obvazový a fixační materiál, spací pytle a potřeby pro nouzové přenocování, teplé zimní oblečení a přikrývky, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny a konzervy.
Tuto pomoc organizuje Pardubický kraj a za současné situace je asi účelnější, než individuální pomoc. Děkujeme.