Termíny svozů odpadu, obecní vyhlášky a další předpisy

Aktuální sazby poplatků - stočné a komunální odpad

Stočné: 10 Kč/m3 (rok 2016 - podle vodného)
(Stočné se platí obci Jehnědí, vodné potom inkasuje VAK Jablonné n. Orl.)

Komunální odpad: 525 Kč na osobu v domácnosti (rok 2016)
(Pro domácnost se vydává maximálně 1 známka na svoz odpadů v případě 1 - 2 členů domácnosti, 2 známky v případě více členů. Případné další známky je možné dokoupit za cenu 525 Kč za známku. Komunální odpad je možné ukládat pouze do popelnic.)

Termíny svozu odpadů v roce 2017 - ke stažení

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2017

Poplatek pro rok 2017 činí 525 Kč na osobu. V platnosti zůstávají úlevy z minulých let – rodina se třemi a více dětmi platí pouze za dvě děti, možnost slevy za studenty na internátech ve výší 50% po dokladu o ubytování, možnost rozdělit platbu za rodinu do dvou částek (pokud roční částka za domácnost přesahuje 1000 Kč, je možné ji zaplatit ve dvou stejných splátkách v termínech do konce ledna a do konce července na OÚ Jehnědí). Změna je ale ve způsobu prodeje známek na popelnice. Abychom zmenšili množství odpadu, za který platí naše obec opravdu vysoké částky, omezili jsme přidělování známek na dvě na domácnost. Přesněji: domácnost do dvou členů má nárok na jednu známku, domácnost do čtyř členů má nárok na dvě známky, vícečlená domácnost může získat tři známky. Pokud by chtěl někdo získat další známku, může si ji zakoupit za 525 Kč.

Systém svozu odpadu nebude nikdy ideální a nejspravedlivější. Občas vzbuzuje i vášně. Nejlepší by ale bylo, aby každý rozumně třídil odpad a kompostoval. Pro třídění můžete využít kontejnery u kaple, u obchodu i u sokolovny. Žijeme na vesnici a tak by neměl být problém u většiny domů kompostovat aspoň trávu a listí. Bohužel ale množství lidí pro trávu a listí využívá popelnice – to je vidět třeba na tom, že v létě máme více komunálního odpadu než v zimě. Uzavřel bych to opět prosbou – třiďte odpad a kompostujte aspoň něco. Zároveň upozorňujeme, že už nadále není možné vyvážet pytle s odpadem, ale pouze odpad v popelnicích.

Poplatek bude možné zaplatit během ledna 2017 v úředních hodinách OÚ Jehnědí. Po zaplacení poplatku získáte známky na popelnice. Známky z roku 2016 platí ještě po celý leden 2017. Při placení tohoto poplatku mohou být občané vyzváni ještě k doplacení případných nedoplatků za minulé roky.


Termíny svozů směsného komunálního odpadu (čtvrtky po 14 dnech):

12. leden 26. leden 9. únor 23. únor 9. březen 23. březen
6. duben 20. duben 4. květen 18. květen 1. červen 15. červen
29. červen 13. červenec 27. červenec 10. srpen 24. srpen 7. září
21. září 5. říjen 19. říjen 2. listopad 16. listopad 30. listopad
14. prosinec 28. prosinec        

Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapacků) u kaple a u sokolovny (středy a pátky po měsíci):

13. leden 25. leden 10. únor 22. únor 10. březen 22. březen
7. duben 19. duben 5. květen 17. květen 2. červen 14. červen
30. červen 12. červenec 28. červenec 9. srpen 25. srpen 6. září
22. září 4. říjen 20. říjen 1. listopad 17. listopad 29. listopad
15. prosinec 27. prosinec        

Svoz papíru u kaple (úterý po měsíci):

10. leden 7. únor 7. březen 4. duben 2. květen 30. květen
27. červen 25. červenec 22. srpen 19. září 17. říjen 14. listopad
12. prosinec          

Svoz skla (u kaple a u sokolovny):

18. leden 19. duben 19. červenec 18. říjen    

Mobilní svoz "nebezpečného odpadu": 13. červenPlatné vyhlášky Obce Jehnědí