Poplatky, obecní vyhlášky a další předpisy

Aktuální sazby poplatků - stočné a komunální odpad

Stočné: 12 Kč/m3 (rok 2020 - podle vodného)
(Stočné se platí obci Jehnědí, vodné potom inkasuje VAK Jablonné n. Orl.)

Komunální odpad: 575 Kč na osobu v domácnosti (rok 2021)
(Pro domácnost se vydává maximálně 1 známka na svoz odpadů v případě 1 - 2 členů domácnosti, 2 známky v případě více členů. Případné další známky je možné dokoupit za cenu 575 Kč za známku. Jedna domácnost má nárok na jednu známku na popelnici 240 litrů nebo 2 známky na popelnice 120 litrů. Komunální odpad je možné ukládat pouze do typizovaných popelnic.)

Platné vyhlášky Obce Jehnědí