Informace Obecního úřadu v Jehnědí

Zde najdete další informace z našeho obecního úřadu.

Přehled

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2021 Termíny svozu odpadu v roce 2021
Stanovení stočného od roku 2020 Možnosti připojení k internetu v Jehnědí
Ověřování podpisů a listin na Obecním úřadě v Jehnědí Výpisy z rejstříků na našem CzechPointu
Studny a kanalizace


Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2020

Poplatek pro rok 2021 činí 575 Kč na osobu. V platnosti zůstávají úlevy z minulých let – rodina se třemi a více dětmi platí pouze za dvě děti, možnost slevy za studenty na internátech ve výší 50% po dokladu o ubytování, možnost rozdělit platbu za rodinu do dvou částek (pokud roční částka za domácnost přesahuje 1000 Kč, je možné ji zaplatit ve dvou stejných splátkách v termínech do konce ledna a do konce července na OÚ Jehnědí). Abychom zmenšili množství odpadu, za který platí naše obec opravdu vysoké částky, je omezené přidělování známek na dvě na domácnost. Přesněji: domácnost do dvou členů má nárok na jednu známku, domácnost do čtyř členů má nárok na dvě známky, vícečlená domácnost může získat tři známky. Pokud by chtěl někdo získat další známku, může si ji zakoupit za 575 Kč. Nově platí ještě pravidlo jedna dvoučlenná domácnost - jedna známka pro popelnici 240 litrů nebo 2 známky pro popelnice 120 litrů.

Podle novely Zákona o odpadech budou v dalších letech stoupat poplatky za uložení komunálního odpadu na skládkách a to podle poměru vytříděného a nevytříděného odpadu. Bude to platit již od roku 2021 a bude se brát vždy poměr množství odpadů dva roky zpětně, tedy pro rok 2021 se bude brát poměr za rok 2019, poplatek za rok 2022 bude podle roku 2020 atd. Takže je tedy nejvyšší čas opravdu naplno třídit odpad.

Ke konci roku 2019 jsme také začali ve spolupráci s firmou Ekola provádět kontroly odváženého odpadu a zjistili jsme případy nevhodného odpadu a další nedostatky. Pro rok 2020 budeme v kontrolách pokračovat a to včetně kontrol známek.

V roce 2020 jsme také rozšířili počet stanovišť pro kontejnery o další místo. Nyní jsou tedy kontejnery u sokolovny, u prodejny a u kaple a nově také u horní zastávky. Díky tomu už to mají snad všichni celkem blízko ke kontejnerům na tříděný odpad. Další místa se už pravděpodobně přidávat nebudou, spíše budou u domů postupně i další druhy popelnic. Jako první to budou asi nádoby na bioodpad. Během roku 2020 chceme řešit problematiku svozu bioodpadu nejdříve na veřejné schůzi 28.1.2020 a postupně připravit vhodný systém na svoz bioodpadu.

Poplatek za svoz odpadu bude možné zaplatit během ledna 2020 v úředních hodinách OÚ Jehnědí nebo převodem na účet Obce Jehnědí (viz Kontakty)

Po zaplacení poplatku získáte známky na popelnice. Známky z roku 2020 platí ještě do konce ledna 2021. Upozorňujeme, že už nadále není možné vyvážet pytle s odpadem, ale pouze odpad v popelnicích. Při placení tohoto poplatku mohou být občané vyzváni ještě k doplacení případných nedoplatků za minulé roky.


Termíny svozu odpadů v roce 2021 - ke stažení

Termíny svozů směsného komunálního odpadu (čtvrtky po 14 dnech):

7. leden 21. leden 4. únor 18. únor 4. březen 18. březen
1. duben 15. duben 29. duben 13. květen 27. květen 10. červen
24. červen 8. červenec 22. červenec 5. srpen 19. srpen 2. září
16. září 30. září 14. říjen 28. říjen 11. listopad 25. listopad
9. prosinec 23. prosinec        

Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapacků) u kaple, u sokolovny a za horní zastávkou(pátky po 14 dnech):

8. leden 22. leden 5. únor 19. únor 5. březen 19. březen
2. duben 16. duben 30. duben 14. květen 28. květen 11. červen
25. červen 9. červenec 23. červenec 6. srpen 20. srpen 3. září
17. září 1. říjen 15. říjen 29. říjen 12. listopad 26. listopad
10. prosinec 24. prosinec        

Svoz papíru u kaple a za horní zastávkou (středa po měsíci):

6. leden 3. únor 3. březen 31. březen 28. duben 26. květen
23. červen 21. červenec 18. srpen 15. září 13. říjen 10. listopad
8. prosinec          

Svoz skla (u kaple, u sokolovny, za horní zastávkou):

20. leden 21. duben 21. červenec 20. říjen    

Mobilní svoz "nebezpečného odpadu": 8. červen 2021

Kontejner pro bioodpad - za školou: odvoz podle potřeby po zaplnění


Stanovení stočného od roku 2020

Od 1.1.2020 je cena stočného v naší obci stanovena na 12 Kč/m3 odpadních vod. Množství odpadních vod běžně odpovídá spotřebované vodě, tedy vodnému. Stočné se platí vlastníkovi kanalizace, což je naše obec. Vodné se platí vlastníkovi vodovodu (VAK Jablonné n. Orl.). Vodné je splatné na jaře při placení místních poplatků.


Ověřování podpisů a listin na Obecním úřadě v Jehnědí

Náš obecní úřad poskytuje také služby ověřování podpisů a listin (vidimace a legalizace). Tyto služby můžete využít v úředních hodinách našeho úřadu nebo po domluvě. Služby jsou zpoplatněny.


Výpisy z rejstříků na našem CzechPointu

V roce 2009 jsme získali dotaci na počítačové vybavení pro kontaktní místo, tzv. CzechPoint. Na našem úřadě je tedy možné získat ověřené výstupy z množství celostátních evidencí a rejstříků – např. výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, dále výpis z katastru nemovitostí a přehled bodů z evidence řidičů. O podrobnostech se prosím informujte na našem obecním úřadě.


Studny a kanalizace

Od 1.1.2008 zasáhlo snad všechny občany zpřísnění čerpání vody i její vypouštění, pokoušíme se proto přinést alespoň základní informace. Více informací Vám podá Odbor životního prostředí na MěÚ v Ústí nad Orlicí, který může také následně dávat příslušné postihy.

Studny
Každý, kdo má studnu postavenou po roce 1953, musí na ni mít povolení. Toto povolení vám může vydat Odbor životního prostředí na MěÚ v Ústí nad Orlicí. Není důležité, pro jaké účely studnu máte. Bez tohoto povolení není možné studnu od 1.1.2008 používat.

Kanalizace
Přesněji řečeno se jedné o vypouštění odpadních vod a to se samozřejmě týká vlastně každého objektu. Od 1.1.2008 je nutné, aby byla nemovitost buď napojena na místní kanalizaci, nebo musí mít zvláštní povolení na vypouštění odpadu opět od Odboru životního prostředí na MěÚ v Ústí nad Orlicí. Prakticky bude nutné řešit problematiku takto:

  • domy napojené na obecní kanalizaci: zde to nebude žádný problém, pouze bude nutné podepsat smlouvu o povolení vypouštění odpadních vod do obecní kanalizace mezi Obcí Jehnědí a každým vlastníkem nemovitosti v Jehnědí. Prosíme tedy všechny vlastníky nemovitostí, napojených na obecní kanalizaci, aby s tímto počítali. Pokud např. novostavba takovéto povolení má, zřejmě není potřeba. Pravděpodobně připravíme smlouvy a nabídneme je k podpisu.
  • domy nenapojené na obecní kanalizaci (např. se žumpou nebo s trativodem): majitel takovéhoto objektu potřebuje povolení k vypouštění odpadních vod od Odboru životního prostředí na MěÚ v Ústí nad Orlicí. K tomu bude potřebovat mimo jiné odborné posouzení vlivu na podzemní vody a kolaudační rozhodnutí. Takovéto povolení ale nezíská zdaleka každý, prakticky pro něj bude nutná zabudovaná čistička nebo moderní žumpa, popřípadě příslib dohledného napojení na kanalizaci! Každopádně musí majitelé těchto nemovitostí počítat s určitými investicemi, tato záležitost pro ně nebude vůbec zadarmo. Na druhou stranu však doposud neplatili žádné stočné, což také není zanedbatelná částka.


Možnosti připojení k internetu v Jehnědí

V roce 2003 byl v Jehnědí vybudován přípojný bod pro napojení na internet wifi spojením. Příslušná anténa se nachází na budově školy, která má poměrně výhodné postavení co se týče přímé viditelnosti. To je podmínkou pro kvalitní připojení. Pro připojení kontaktujte prosím firmu TYHAN (www.tyhan.cz). V současné době je možné připojení i k dalším poskytovatelům včetně pomalejšího připojení přes ADSL.