Úřední deska Obecního úřadu v Jehnědí

Zde najdete úřední vyvěšení smluv, informací a důležitých dokumentů obce.

Smlouvy a dokumenty obce:

Výběrová řízení a poptávky: Vyvěšeno:
Povinně zveřejňované smlouvy: Vyvěšeno:
Smlouva o příspěvku na výstavbu vodovodu 1.10.2018

Žádosti o informace: Vyvěšeno:
Žádost - odpověď 1/2019 26.8.2019

Název: Vyvěšeno: Sejmuto:
Opatření obecné povahy - ochrana kormorána 8.8.2022
Záměr prodeje pozemku, situace 14.7.2022
Rozpočtové opatření č. 5/2022 14.7.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022 14.7.2022
Komunální volby 23.9.-24.9.2022:
Počet volebních okrsků
Počet členů OVK
Počet členů zastupitelstva a podpisy na kandidátní listiny
1.7.2022
Dopravní značení ZOD Zálší při sezónních pracích - 1
Dopravní značení ZOD Zálší při sezónních pracích - 2
29.6.2022
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 byly schváleny usnesením valné hromady svazku č. 4.3 ze dne 10.6.2022 a jsou uveřejněny na webových stránkách svazku
https://orlicko-trebovsko.cz/o-svazku-obci/usneseni-a-rozpocty/.
V listinné podobě jsou pak k nahlédnutí kanceláři svazku na adrese Smetanova 43, Ústí nad Orlicí.
22.6.2022
Rozpočtové opatření č. 3/2022 20.6.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022 13.6.2022
Návrh závěrečného účtu ROT za rok 2021 25.5.2022
Závěrečný účtu obce Jehnědí za rok 2021 s přílohami:
Závěrečný účet
Účetní výkazy
Inventarizační zpráva za Obec Jehnědí
Inventarizační zpráva za ZŠ a MŠ Jehnědí
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření (audit)
25.05.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022 18.5.2022
Porovnání za rok 2021 (VAK Jablonné n. Orl.) 18.5.2022
Návrh závěrečného účtu obce Jehnědí za rok 2021 s přílohami:
Návrh závěrečného účtu
Účetní výkazy
Inventarizační zpráva za Obec Jehnědí
Inventarizační zpráva za ZŠ a MŠ Jehnědí
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření (audit)
27.04.2022
Změna ÚP Sloupnice - opakované projednání 27.04.2022
Vyhláška FÚ k dani z nemovitostí za rok 2022 27.04.2022
Podklady pro kalkulaci stočného 06.04.2022
Výroční zpráva za rok 2021 - informace podle zákona č. 106/1999 24.02.2022
Záměr převodu pozemků pod silnicí II/315 21.02.2022
Informace UZSVM - nevyjasněné pozemky:
dopis, přehled pozemků na k.ú. Jehnědí
17.02.2022
Sčítání zvěře
Určení termínů sčítání zvěře pro rok 2022
06.02.2022
Schválený rozpočet obce Jehnědí pro rok 2022:
Sumář, Příjmy, Výdaje
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12
02.02.2022
Schválené rozpočty ZŠ a MŠ Jehnědí:
Rozpočet pro rok 2022, Výhled pro roky 2023-2024,
02.02.2022
MZe - národní plány povodí, opatření obecné povahy:
Labe, Odra, Dunaj,
02.02.2022
Schválený návrh rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2022:
Sumář, Příjmy, Výdaje
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12
11.01.2022
Schválené návrhy rozpočtu ZŠ a MŠ Jehnědí:
Rozpočet pro rok 2022, Výhled pro roky 2023-2024,
11.01.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 1297/12: Záměr, situace 11.01.2022
Rozpočtové opatření č. 10/2021 9.1.2022
Leták Finančního úřadu k dani z nemovitosti pro rok 2022,
informace
22.12.2021
Schválený rozpočet ROT pro rok 2022,
schválený rozpočtový výhled ROT
22.12.2021
Rozpočtové opatření č. 9/2021 22.12.2021
Rozpočtové provizorium pro rok 2022 15.12.2021
Vyhláška č. 2/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 24.11.2021
Rozpočtové opatření č. 8/2021 24.11.2021
Plán zimní údržby 2021/2022 20.11.2021
Návrh rozpočtu svazku obcí ROT pro rok 2022
Střednědový návrh rozpočtu svazku obcí ROT
20.11.2021
Rozpočtové opatření č. 7/2021 07.11.2021
Kácení ořešáku u horního rybníku 04.11.2021
Informace ČEZ - odstranění větví u el. vedení 28.10.2021
Pokračování uzavírky silnice II/315 do Ústí nad Orlicí: Vyhláška, situace 28.10.2021
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1264/7: Záměr, situace 17.10.2021
Rozpočtové opatření č. 6/2021 14.09.2021
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 877/42: Záměr, situace 14.09.2021
Volby do PS Parlamentu ČR 8.-9.10.2021
Informace pro osoby v karanténě nebo izolaci - tel. čísla
Umístění drive-in volebních stanovišť
1. zasedání volební komise
termín a místo školení
aktualizováno 03.10.2021
MZe ČR - veřejná vyhláška: Opatření, příloha 14.09.2021
Rozpočtové opatření č. 5/2021 01.09.2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021 05.08.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021 30.07.2021
Volby 2021 - informace o počtu a sídle volebních okrsků 30.07.2021
Veřejná vyhláška - sezonní práce ZOD Zálší 30.06.2021
Záměr prodeje části pozemku 1297/16:
záměr, situace
30.06.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 14.06.2021
Závěrečný účet ROT - návrh, Audit ROT za rok 2020 14.06.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 05.05.2021
Záměr prodeje části pozemku 1264/7:
záměr, situace
05.05.2021
Kalkulace VAK Jablonné n. Orl. pro ceny vody za tok 2020 28.04.2021
Předpisný seznam pro daň z nemovitosti (FÚ Ústí n. Orl.) 21.04.2021
Závěrečný účet obce Jehnědí za rok 2020
Závěrečný účet obce
Inventarizační zpráva - obec
Inventarizační zpráva - ZŠ a MŠ
Účetní výkaz Fin - plnění rozpočtu
Rozvaha
Účetní výkazy ZŠ a MŠ
Zpráva o prezkoumání hospodaření (audit)
20.04.2021
Hospodaření ZŠ a MŠ Jehnědí:
Výhled rozpočtu pro roky 2022 - 2023
Plán nákladů a výnosů pro rok 2021
11.03.2021
Návrh závěrečného účtu obce Jehnědí za rok 2020 a výkazy:
Návrh závěrečného účtu obce
Inventarizační zpráva - obec
Inventarizační zpráva - ZŠ a MŠ
Účetní výkaz Fin - plnění rozpočtu
Rozvaha
Účetní výkazy ZŠ a MŠ
Zpráva o prezkoumání hospodaření (audit)
09.03.2021
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů - 2021/1 09.03.2021
Rozhodnutí o skácení smrku za vývěskami 26.02.2021
Výroční zpráva OÚ Jehnědí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 za rok 2020 26.02.2021
Návrh výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ pro roky 2022 - 2023:
Plán výnosů a nákladů, rozpočet
12.02.2021
Schválený rozpočet obce Jehnědí pro rok 2021:
Sumář, Příjmy, Výdaje
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12
02.02.2021
Informace z krajského úřadu ke sčítání zvěře 29.01.2021
Informace společnosti ČEZ k odečtům elektroměrů,
leták
29.01.2021
Schválený návrh rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2021:
Sumář, Příjmy, Výdaje
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12
12.01.2021
Rozpočtové opatření č. 6/2020 12.01.2021
Informace Finančního úřadu k podávání přiznání k dani z nemovitostí 4.1.2021
Rozpočtové opatření č. 5/2020 17.12.2020
Rozpočtové provizorium pro rok 2021 08.12.2020
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1264/7, situace 08.12.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 - místní poplatek ze psů 08.12.2020
Návrh rozpočtu Regionu Orlicko-Třebovsko pro rok 2021 4.12.2020
Plán zimní údržby Jehnědí - omezení 24.11.2020
Aktuální omezení vlakové dopravy - České dráhy, Leo Express 15.11.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - místní poplatek za PDO 11.11.2020
Rozpočtové opatření č. 4/2020 11.11.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020 04.11.2020
Aktuální informace KHS Pardubického kraje k situaci s čínským virem a nemocí COVID-19 v Pardubickém kraji a uzavření škol: informace 01.10.2020
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1264/7
situace
18.9.2020
Informace k volbám do zastupitelstva Pardubického kraje ve dnech 2. - 3.10.2020:
Oznámení voličům - místo a doba konání voleb
Možnost hlasování z auza
Leták ke karanténě
18.9.2020
Žádost společnosti ČEZ o prořez větví
žádost, upozornění
18.9.2020
Svolání 1. zasedání volební komise pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje 2.9.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 30.8.2020
Záměr prodeje pozemků 1264/3 a 112/3, k.ú. Jehnědí:
záměr, situace
30.8.2020
Informace ÚZSVM - neidentifikovaní vlastníci:
informace, seznam
30.8.2020
Veřejná vyhláška - změna Územního plánu Pardubického kraje 30.8.2020
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise
Informace o počtu okrsků

3.8.2020
10.8.2020

Dopravní značení pro ZOD Zálší pro sezonní práce 29.6.2020
Vyhláška ke změně územního plánu Jehnědí č. 1 1.6.2020
Závěrečný účet vč. auditu ROT (2019) 28.5.2020
Oznámení o kalkulaci vodného, Kalkulace - VAK Jablonné n. Orl. 12.5.2020
Záměr pronájmu pozemku p.č. 101, k.ú. Jehnědí 4.5.2020
Závěrečný účet obce Jehnědí za rok 2019 23.4.2020
VAK Jablonné nad Orlicí - informace k výpočtu vodného 23.4.2020
FÚ Ústí nad Orlicí - informace k předpisu daně z nemovitostí 23.4.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 23.4.2020
Veřejná vyhláška ke změně územního plánu Jehnědí 17.3.2020
Materiály k návrhu závěrečného účtu:
Účetní výkazy ZŠ a MŠ,
Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ,
Inventarizační zpráva obec,
Návrh závěrečného účtu,
Účetní výkazy obec
Účetní výkaz FIN,
Zpráva o přezkumu
6.3.2020
Dopravní značení pro firmu MADOS:
Stanovení značení, Situace
6.3.2020
Výroční zpráva Obce Jehnědí - zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 28.2.2020
Záměr pronájmu pozemku:
záměr, mapa
26.2.2020
Schválené dokumenty k rozpočtu pro ZŠ a MŠ Jehnědí:
Rozpočet pro rok 2021-2022,
Plán nákladů a výnosů pro rok 2020
26.2.2020
Záměr ke kácení 2 bříz 26.2.2020
Seznam neznámých vlastníků pozemků - UZSVM:
dopis, seznam
26.2.2020
Právní rozbor vyhlášek k nakládání s odpady:
Vyhláška 1, Vyhláška 2, Posouzení vyhlášek
3.2.2020
Schválený rozpočet obce Jehnědí pro rok 2020:
Sumář - výdaje
Sumář - příjmy
Sumář - financování
Účetní výkaz Fin-2-12
3.2.2020
Sčítání zvěře v roce 2020:
Určení termínů pro rok 2020
3.2.2020
Návrh rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2020:
Sumář - výdaje
Sumář - příjmy
Sumář - financování
Účetní výkaz Fin-2-12
13.1.2020
Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Jehnědí pro rok 2020
Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Jehnědí pro roky 2021-2022
13.1.2020
Rozpočtové opatření č. 9/2019 9.1.2020
Nové vyhlášky k nakládání s odpady:
Vyhláška č. 1/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jehnědí
Vyhláška č. 2/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16.12.2019
Rozpočtové provizorium obce Jehnědí pro rok 2020 10.12.2019
Rozpočtový výhled obce pro roky 2020 - 2021 10.12.2019
Rozpočtové opatření č. 8/2019 10.12.2019
Opatření obecné povahy - vyhláška MZe, kůrovec, aktualizace 10.12.2019
Návrh rozpočtu Regionu Orlicko-Třebovsko pro rok 2020 20.11.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019 14.11.2019
Kácení dvou stromů u horní zastávky 4.11.2019
Veřejná vyhláška - návrh změny územního plánu obce Jehnědí č.1,
projednání 9.12.2019 od 15.00 na OÚ Jehnědí
31.10.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019 28.10.2019
Uzavírka křižovatky nad Jehnědím ve dnech 27.9.-30.9.
vyhláška, stanovení dopravního značení
23.9.2019
Výměna vodovodu v Jehnědí
situace, stanovení dopravního značení
8.9.2019
Opatření obecné povahy pro vlastníky lesů k ochraně před kůrovcem -
doplnění ke smrkům
3.9.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 3.9.2019
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků:
průvodní dopis z ÚZSVM , přehled pozemků
26.8.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 24.6.2019
Vyhláška Pardubického kraje - zázasa rozvoje území 24.6.2019
Vyhláška MěÚ Ústí n. Orl. - silniční značení pro zemědělské práce 24.6.2019
Dokumenty Regionu Orlicko-Třebovsko za rok 2018:
účetní výkazy, výkaz plnění rozpočtu, závěrečný účet a audit
22.5.2019
Schválený závěrečný účet obce Jehnědí za rok 2018 17.5.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 17.5.2019
Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019
Informace voličům
2.5.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 2.5.2019
Informace VAK Jablonné n. Orl. - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 28.4.2019
Informace Finančního úřadu - veřejná vyhláška k dani z nemovitostí pro rok 2019 26.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019
Svolání zasedání okrskové volební komise
24.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019
informace volebním stranám o počtu okrsků, informace voličům ke změně trvalého pobytu
7.4.2019
Opatření obecné povahy pro vlastníky lesů k ochraně před kůrovcem
opatření, seznam ploch
4.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce Jehnědí za rok 2018
Návrh závěrečného účtu, příloha 1, , příloha 2, příloha 3, příloha 4,
příloha 5, příloha 6
4.4.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 4.4.2019
Výlukové jízdní řády po dobu opravy silnice II/315 - Jehnědí v roce 2019
linka 942, linka 920, linka 905
24.3.2019
Informace k dopravnímu značení opravy silnice II/315 - Jehnědí
popis dopravního značení, popis
24.3.2019
Rozhodnutí - kácení stromů horní rybník 13.3.2019
Informace k úzavírce silnice II/315 - Hrádek, lesní úsek:
popis dopravního značení, stanovení uzavírky
10.3.2019
Informace ÚZSVM - nedostatečně označení vlastníci:
dopis , seznam
27.2.2019
Výroční zpráva OÚ Jehnědí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 25.2.2019
ZŠ a MŠ Jehnědí - plán nákladů a výnosů pro rok 2019 12.2.2019
Schválený rozpočet obce Jehnědí pro rok 2019:
Sumář - výdaje
Sumář - příjmy
Sumář - financování
7.2.2019
Návrh rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2019:
Sumář - výdaje
Sumář - příjmy
Sumář - financování
Výkaz - fin
14.1.2019
Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Jehnědí pro rok 2019
Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Jehnědí pro roky 2020-2021
14.1.2019
Sčítání zvěře pro rok 2019 10.1.2019
Rozhodnutí o kácení dřevin při rekonstrukci silnice II/315 10.1.2019Copyright © Jehnědí, designed by Tvorba www stránek