Úřední deska Obecního úřadu v Jehnědí

Zde najdete úřední vyvěšení smluv, informací a důležitých dokumentů obce.

Smlouvy a dokumenty obce:

Výběrová řízení a poptávky: Vyvěšeno:
Povinně zveřejňované smlouvy: Vyvěšeno:
Smlouva o příspěvku na výstavbu vodovodu 1.10.2018

Žádosti o informace: Vyvěšeno:
Žádost - odpověď 1/2019 26.8.2019

Název: Vyvěšeno: Sejmuto:
Stanovení místní úpravy provozu Sudislav, dopravní značení 17.07.2024
Stanovení místní úpravy provozu Džbánov,
situace
změněný jízdní řád autobusu 700920
změněný jízdní řád autobusu 700905
12.07.2024
Aktualizace č. 4 Územního plánu Pardubického kraje 12.07.2024
Stanovení přechodné úpravy provozu pro ZOD Zálší, situace 20.6.2024
Schválený Závěrečný účet obce Jehnědí za rok 2023 s přílohami:
Závěrečný účet
Účetní výkazy obec
Účetní výkazy škola
Inventarizační zpráva za Obec Jehnědí
Inventarizační zpráva za ZŠ a MŠ Jehnědí
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření (audit)
13.06.2024
Vyvěšení závěrečného účtu Regionu Orlicko-Třebovsko za rok 2023,
Návrh závěrečného účtu Regionu Orlicko-Třebovsko za rok 2023, návrh střednědobého výhledu Regionu Orlicko-Třebovsko
30.5.2024, 30.6.2024
Návrh Závěrečného účtu obce Jehnědí za rok 2023 s přílohami:
Závěrečný účet
Účetní výkazy obec
Účetní výkazy škola
Inventarizační zpráva za Obec Jehnědí
Inventarizační zpráva za ZŠ a MŠ Jehnědí
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření (audit)
27.05.2024
Stanovení místní úpravy provozu Sudislav, dopravní značení 27.05.2024
Záměr směny pozemků, situace 16.05.2024
Rozpočtové opatření 02/2024 16.05.2024
Informace FÚ - daň z nemovitostí, veřejná vyhláška
30.04.2024
Volby do Evropského parlamentu 7.6. a 8.6.2024
Informace volebním stranám
Informace pro voliče, kteří se přestěhovali
Svolání OVK na dne 13.5.
Informace voličům
22.04.2024
16.5.2024

> Kalkulace pro výpočet stočného 22.04.2024
Rozpočtové opatření 01/2024 12.04.2024
Vyhláška FÚ Ústí nad Orlicí - hromadný předpis pro daň z nemovitostí 2024
Vyhláška
12.04.2024
Stanovení dopravního značení Brandýs n. Orl. kvůli nestabilní skále v době od 2.4. do 30.4.2024
značení
12.04.2024
Uzavírka silnice u Brandýsa n. Orl. kvůli nestabilní skále v době od 2.4. do 30.4.2024
Kompletní vyhláška (zip)
03.04.2024
Uzavírka silnice přes Rozsochu a stanovení objízdných tras
Kompletní stanovení (zip)
03.04.2024
Přerušení dodávky elektřiny v Jehnědí - informace ČEZ Distribuce
10.4.2024, 16.4.2024
26.03.2024
Povolení ke skácení smrků a ořechu
Rozhodnutí OÚ
05.03.2024
Ukončení Nařízení Státní veterinární správy k výskytu ptačí chřipky:
Ukončení
05.03.2024
Výroční zpráva k podávání informací za rok 2023 26.02.2024
Schválený rozpočet obce Jehnědí pro rok 2024:
Sumář, Příjmy, Výdaje Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12
01.02.2024
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Jehnědí:
Rozpočet pro rok 2024, Výhled pro roky 2025-2026,
01.02.2024
Nařízení Státní veterinární správy k výskytu ptačí chřipky:
Nařízení
01.02.2024
Schválený návrh rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2024:
Sumář, Příjmy, Výdaje Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12
15.01.2024
Schválené návrhy rozpočtu ZŠ a MŠ Jehnědí:
Rozpočet pro rok 2024, Výhled pro roky 2025-2026,
15.01.2024
Veřejná vyhláška PK - bobr 15.01.2024
Rozpočtové opatření č. 11/2023 11.1.2024
Oznámení o zveřejnění schváleného schodkového rozpočtu dobrovolného svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko pro rok 2024:
Schodkový rozpočet dobrovolného svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko pro rok 2024 byl schválen usnesením valné hromady svazku č. 6.4 ze dne 8.12.2023 a je uveřejněn na webových stránkách svazku pod odkazem Schodkovy-rozpocet-ROT-2024_ucetni-tvarscan.pdf . V listinné podobě je pak k nahlédnutí kanceláři svazku na adrese Smetanova 43, Ústí nad Orlicí.
8.1.2024
Pravidla rozpočtového provizoria pro Obec Jehnědí pro rok 2024 12.12.2023
Rozpočtové opatření č. 10/2023 11.12.2023
Rozpočtové opatření č. 9/2023 07.12.2023
Návrh rozpočtu ROT pro rok 2024 24.11.2023
Vyhláška KÚ PK - bobr 21.11.2023
Rozpočtové opatření č. 8/2023 13.11.2023
Rozpočtové opatření č. 7/2023 15.10.2023
Rozpočtové opatření č. 6/2023 31.8.2023
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků: dopis, seznam 31.8.2023
Veřejná vyhláška - aktualizace č. 4 zásad územního rozvoje PK 7.8.2023
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 byly schváleny usnesením valné hromady svazku č. 4.3 ze dne 16.6.2023 a jsou uveřejněny na webových stránkách svazku https://orlicko-trebovsko.cz/o-svazku-obci/usneseni-a-rozpocty/.
V listinné podobě jsou pak k nahlédnutí kanceláři svazku na adrese Smetanova 43, Ústí nad Orlicí.
13.7.2023
Rozpočtové opatření č. 5/2023 13.7.2023
Úpravy okolí přechodu před ZŠ a MŠ Jehnědí:
Stanovení, situace
27.6.2023
Omezení na silnici II/315 mezi Jehnědí a Svatý Jiří ve dnech 10.7. - 12.7.2023:
Stanovení zvláštního užívání, situace
27.6.2023
Přechodné dopravní značení pro ZOD Zálší, situace 22.6.2023
Závěrečný účet obce Jehnědí za rok 2022 s přílohami:
Závěrečný účet
Účetní výkazy obec
Účetní výkazy škola
Inventarizační zpráva za Obec Jehnědí
Inventarizační zpráva za ZŠ a MŠ Jehnědí
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření (audit)
14.06.2023
Rozpočtové opatření č. 4/2023 14.6.2023
Nařízení města Ústí n. Orl. - lesní plány 12.6.2023
Rozpočtové opatření č. 3/2023 12.6.2023
Rozpočtové opatření č. 2/2023 30.5.2023
Návrh závěrečného účtu Regionu Orlicko-Třebovsko za rok 2022 30.5.2023
Návrh Závěrečného účtu obce Jehnědí za rok 2022 s přílohami:
Závěrečný účet
Účetní výkazy obec
Účetní výkazy škola
Inventarizační zpráva za Obec Jehnědí
Inventarizační zpráva za ZŠ a MŠ Jehnědí
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření (audit)
26.05.2023
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce 30.4.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2023 26.4.2023
Stanovení dopravního značení pro rekonstrukci silnice II/315 v Kerharticích od 1.4.:
Stanovení, situace
27.3.2023
Rozhodnutí ke kácení stromů u č.p. 50 23.2.2023
Oznámení o výplatě nájemného vlastníkům pozemků od honebního společenstva Svatý Jiří 20.2.2023
Výroční zpráva OÚ Jehnědí za rok 2022 - poskytování informací podle Zákona 19.2.2023
Schválený rozpočet obce Jehnědí pro rok 2023:
Sumář, Příjmy, Výdaje
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12
06.02.2023
Schválené rozpočty ZŠ a MŠ Jehnědí:
Rozpočet pro rok 2023, Výhled pro roky 2024-2025,
06.02.2023
Schválený návrh rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2023:
Sumář, Příjmy, Výdaje
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12
16.01.2023
Schválené návrhy rozpočtu ZŠ a MŠ Jehnědí:
Rozpočet pro rok 2023, Výhled pro roky 2024-2025,
16.01.2023
Volby Prezidenta ČR ve dnech 13.1 - 14.1.2023, popř. 2. kolo voleb:
Informace o místu konání voleb - 2.kolo
Informace o tlf. číslech
Oznámení k volbám při karanténě - 2. kolo
Informace o místu konání voleb
Stanovení počtu členů OVK
Oznámení k volbám při karanténě
Informace o tel. číslech k volbám při karanténě
aktualizováno
17.01.2023

Rozpočtové opatření č. 12/2022 29.12.2022
Rozpočtové opatření č. 11/2022 13.12.2022
Rozpočtové opatření č. 10/2022 6.12.2022
Návrh rozpočtu ROT pro rok 2023 k vyvěšení 24.11.2022
Vyhlášky pro stanovení přechodného dopravního značení - dolní část obce:
situace, stanovení
24.11.2022
Rozpočtové opatření č. 9/2022 21.11.2022
Volby Prezidenta ČR ve dnech 13.1 - 14.1.2023, popř. 2. kolo voleb: Stanovení počtu členů OVK 10.11.2022
Informace MV ČR ke zřizování datových schránek od 1.1.2023 10.11.2022
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Svatý Jiří 30.10.2022
Záměr prodeje pozemku (Kriškovi), situace 30.10.2022
Záměr pronájmu pozemku (Mrkosová), situace 30.10.2022
Rozpočtové opatření č. 8/2022 30.10.2022
Výzva společnosti ČES k odstranění větví 16.10.2022
Zápis o výsledku komunálních voleb v Jehnědí 30.9.2022
Informace Ministerstva Spravedlnosti - akce Milostivé léto 2. 21.9.2022
Rozpočtové opatření č. 7/2022 21.9.2022
Záměr prodeje pozemku, situace 6.9.2022
Rozpočtové opatření č. 6/2022 6.9.2022
Opatření obecné povahy - ochrana kormorána 8.8.2022
Záměr prodeje pozemku, situace 14.7.2022
Rozpočtové opatření č. 5/2022 14.7.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022 14.7.2022
Komunální volby 23.9.-24.9.2022:
Školení členů ovk
Počet volebních okrsků
Počet členů OVK
Počet členů zastupitelstva a podpisy na kandidátní listiny
1.7.2022
Dopravní značení ZOD Zálší při sezónních pracích - 1
Dopravní značení ZOD Zálší při sezónních pracích - 2
29.6.2022
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 byly schváleny usnesením valné hromady svazku č. 4.3 ze dne 10.6.2022 a jsou uveřejněny na webových stránkách svazku
https://orlicko-trebovsko.cz/o-svazku-obci/usneseni-a-rozpocty/.
V listinné podobě jsou pak k nahlédnutí kanceláři svazku na adrese Smetanova 43, Ústí nad Orlicí.
22.6.2022
Rozpočtové opatření č. 3/2022 20.6.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022 13.6.2022
Návrh závěrečného účtu ROT za rok 2021 25.5.2022
Závěrečný účtu obce Jehnědí za rok 2021 s přílohami:
Závěrečný účet
Účetní výkazy
Inventarizační zpráva za Obec Jehnědí
Inventarizační zpráva za ZŠ a MŠ Jehnědí
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření (audit)
25.05.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022 18.5.2022
Porovnání za rok 2021 (VAK Jablonné n. Orl.) 18.5.2022
Návrh závěrečného účtu obce Jehnědí za rok 2021 s přílohami:
Návrh závěrečného účtu
Účetní výkazy
Inventarizační zpráva za Obec Jehnědí
Inventarizační zpráva za ZŠ a MŠ Jehnědí
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření (audit)
27.04.2022
Změna ÚP Sloupnice - opakované projednání 27.04.2022
Vyhláška FÚ k dani z nemovitostí za rok 2022 27.04.2022
Podklady pro kalkulaci stočného 06.04.2022
Výroční zpráva za rok 2021 - informace podle zákona č. 106/1999 24.02.2022
Záměr převodu pozemků pod silnicí II/315 21.02.2022
Informace UZSVM - nevyjasněné pozemky:
dopis, přehled pozemků na k.ú. Jehnědí
17.02.2022
Sčítání zvěře
Určení termínů sčítání zvěře pro rok 2022
06.02.2022
Schválený rozpočet obce Jehnědí pro rok 2022:
Sumář, Příjmy, Výdaje
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12
02.02.2022
Schválené rozpočty ZŠ a MŠ Jehnědí:
Rozpočet pro rok 2022, Výhled pro roky 2023-2024,
02.02.2022
MZe - národní plány povodí, opatření obecné povahy:
Labe, Odra, Dunaj,
02.02.2022
Schválený návrh rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2022:
Sumář, Příjmy, Výdaje
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12
11.01.2022
Schválené návrhy rozpočtu ZŠ a MŠ Jehnědí:
Rozpočet pro rok 2022, Výhled pro roky 2023-2024,
11.01.2022
Záměr prodeje pozemku p.č. 1297/12: Záměr, situace 11.01.2022
Rozpočtové opatření č. 10/2021 9.1.2022
Leták Finančního úřadu k dani z nemovitosti pro rok 2022,
informace
22.12.2021
Schválený rozpočet ROT pro rok 2022,
schválený rozpočtový výhled ROT
22.12.2021
Rozpočtové opatření č. 9/2021 22.12.2021
Rozpočtové provizorium pro rok 2022 15.12.2021
Vyhláška č. 2/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 24.11.2021
Rozpočtové opatření č. 8/2021 24.11.2021
Plán zimní údržby 2021/2022 20.11.2021
Návrh rozpočtu svazku obcí ROT pro rok 2022
Střednědový návrh rozpočtu svazku obcí ROT
20.11.2021
Rozpočtové opatření č. 7/2021 07.11.2021
Kácení ořešáku u horního rybníku 04.11.2021
Informace ČEZ - odstranění větví u el. vedení 28.10.2021
Pokračování uzavírky silnice II/315 do Ústí nad Orlicí: Vyhláška, situace 28.10.2021
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1264/7: Záměr, situace 17.10.2021
Rozpočtové opatření č. 6/2021 14.09.2021
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 877/42: Záměr, situace 14.09.2021
Volby do PS Parlamentu ČR 8.-9.10.2021
Informace pro osoby v karanténě nebo izolaci - tel. čísla
Umístění drive-in volebních stanovišť
1. zasedání volební komise
termín a místo školení
aktualizováno 03.10.2021
MZe ČR - veřejná vyhláška: Opatření, příloha 14.09.2021
Rozpočtové opatření č. 5/2021 01.09.2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021 05.08.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021 30.07.2021
Volby 2021 - informace o počtu a sídle volebních okrsků 30.07.2021
Veřejná vyhláška - sezonní práce ZOD Zálší 30.06.2021
Záměr prodeje části pozemku 1297/16:
záměr, situace
30.06.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 14.06.2021
Závěrečný účet ROT - návrh, Audit ROT za rok 2020 14.06.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 05.05.2021
Záměr prodeje části pozemku 1264/7:
záměr, situace
05.05.2021
Kalkulace VAK Jablonné n. Orl. pro ceny vody za tok 2020 28.04.2021
Předpisný seznam pro daň z nemovitosti (FÚ Ústí n. Orl.) 21.04.2021
Závěrečný účet obce Jehnědí za rok 2020
Závěrečný účet obce
Inventarizační zpráva - obec
Inventarizační zpráva - ZŠ a MŠ
Účetní výkaz Fin - plnění rozpočtu
Rozvaha
Účetní výkazy ZŠ a MŠ
Zpráva o prezkoumání hospodaření (audit)
20.04.2021
Hospodaření ZŠ a MŠ Jehnědí:
Výhled rozpočtu pro roky 2022 - 2023
Plán nákladů a výnosů pro rok 2021
11.03.2021
Návrh závěrečného účtu obce Jehnědí za rok 2020 a výkazy:
Návrh závěrečného účtu obce
Inventarizační zpráva - obec
Inventarizační zpráva - ZŠ a MŠ
Účetní výkaz Fin - plnění rozpočtu
Rozvaha
Účetní výkazy ZŠ a MŠ
Zpráva o prezkoumání hospodaření (audit)
09.03.2021
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů - 2021/1 09.03.2021
Rozhodnutí o skácení smrku za vývěskami 26.02.2021
Výroční zpráva OÚ Jehnědí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 za rok 2020 26.02.2021
Návrh výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ pro roky 2022 - 2023:
Plán výnosů a nákladů, rozpočet
12.02.2021
Schválený rozpočet obce Jehnědí pro rok 2021:
Sumář, Příjmy, Výdaje
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12
02.02.2021
Informace z krajského úřadu ke sčítání zvěře 29.01.2021
Informace společnosti ČEZ k odečtům elektroměrů,
leták
29.01.2021
Schválený návrh rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2021:
Sumář, Příjmy, Výdaje
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12
12.01.2021
Rozpočtové opatření č. 6/2020 12.01.2021
Informace Finančního úřadu k podávání přiznání k dani z nemovitostí 4.1.2021
Rozpočtové opatření č. 5/2020 17.12.2020
Rozpočtové provizorium pro rok 2021 08.12.2020
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1264/7, situace 08.12.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 - místní poplatek ze psů 08.12.2020
Návrh rozpočtu Regionu Orlicko-Třebovsko pro rok 2021 4.12.2020
Plán zimní údržby Jehnědí - omezení 24.11.2020
Aktuální omezení vlakové dopravy - České dráhy, Leo Express 15.11.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - místní poplatek za PDO 11.11.2020
Rozpočtové opatření č. 4/2020 11.11.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020 04.11.2020
Aktuální informace KHS Pardubického kraje k situaci s čínským virem a nemocí COVID-19 v Pardubickém kraji a uzavření škol: informace 01.10.2020
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1264/7
situace
18.9.2020
Informace k volbám do zastupitelstva Pardubického kraje ve dnech 2. - 3.10.2020:
Oznámení voličům - místo a doba konání voleb
Možnost hlasování z auza
Leták ke karanténě
18.9.2020
Žádost společnosti ČEZ o prořez větví
žádost, upozornění
18.9.2020
Svolání 1. zasedání volební komise pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje 2.9.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 30.8.2020
Záměr prodeje pozemků 1264/3 a 112/3, k.ú. Jehnědí:
záměr, situace
30.8.2020
Informace ÚZSVM - neidentifikovaní vlastníci:
informace, seznam
30.8.2020
Veřejná vyhláška - změna Územního plánu Pardubického kraje 30.8.2020
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise
Informace o počtu okrsků

3.8.2020
10.8.2020

Dopravní značení pro ZOD Zálší pro sezonní práce 29.6.2020
Vyhláška ke změně územního plánu Jehnědí č. 1 1.6.2020
Závěrečný účet vč. auditu ROT (2019) 28.5.2020
Oznámení o kalkulaci vodného, Kalkulace - VAK Jablonné n. Orl. 12.5.2020
Záměr pronájmu pozemku p.č. 101, k.ú. Jehnědí 4.5.2020
Závěrečný účet obce Jehnědí za rok 2019 23.4.2020
VAK Jablonné nad Orlicí - informace k výpočtu vodného 23.4.2020
FÚ Ústí nad Orlicí - informace k předpisu daně z nemovitostí 23.4.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 23.4.2020
Veřejná vyhláška ke změně územního plánu Jehnědí 17.3.2020
Materiály k návrhu závěrečného účtu:
Účetní výkazy ZŠ a MŠ,
Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ,
Inventarizační zpráva obec,
Návrh závěrečného účtu,
Účetní výkazy obec
Účetní výkaz FIN,
Zpráva o přezkumu
6.3.2020
Dopravní značení pro firmu MADOS:
Stanovení značení, Situace
6.3.2020
Výroční zpráva Obce Jehnědí - zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 28.2.2020
Záměr pronájmu pozemku:
záměr, mapa
26.2.2020
Schválené dokumenty k rozpočtu pro ZŠ a MŠ Jehnědí:
Rozpočet pro rok 2021-2022,
Plán nákladů a výnosů pro rok 2020
26.2.2020
Záměr ke kácení 2 bříz 26.2.2020
Seznam neznámých vlastníků pozemků - UZSVM:
dopis, seznam
26.2.2020
Právní rozbor vyhlášek k nakládání s odpady:
Vyhláška 1, Vyhláška 2, Posouzení vyhlášek
3.2.2020
Schválený rozpočet obce Jehnědí pro rok 2020:
Sumář - výdaje
Sumář - příjmy
Sumář - financování
Účetní výkaz Fin-2-12
3.2.2020
Sčítání zvěře v roce 2020:
Určení termínů pro rok 2020
3.2.2020
Návrh rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2020:
Sumář - výdaje
Sumář - příjmy
Sumář - financování
Účetní výkaz Fin-2-12
13.1.2020
Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Jehnědí pro rok 2020
Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Jehnědí pro roky 2021-2022
13.1.2020
Rozpočtové opatření č. 9/2019 9.1.2020
Nové vyhlášky k nakládání s odpady:
Vyhláška č. 1/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jehnědí
Vyhláška č. 2/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16.12.2019
Rozpočtové provizorium obce Jehnědí pro rok 2020 10.12.2019
Rozpočtový výhled obce pro roky 2020 - 2021 10.12.2019
Rozpočtové opatření č. 8/2019 10.12.2019
Opatření obecné povahy - vyhláška MZe, kůrovec, aktualizace 10.12.2019
Návrh rozpočtu Regionu Orlicko-Třebovsko pro rok 2020 20.11.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019 14.11.2019
Kácení dvou stromů u horní zastávky 4.11.2019
Veřejná vyhláška - návrh změny územního plánu obce Jehnědí č.1,
projednání 9.12.2019 od 15.00 na OÚ Jehnědí
31.10.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019 28.10.2019
Uzavírka křižovatky nad Jehnědím ve dnech 27.9.-30.9.
vyhláška, stanovení dopravního značení
23.9.2019
Výměna vodovodu v Jehnědí
situace, stanovení dopravního značení
8.9.2019
Opatření obecné povahy pro vlastníky lesů k ochraně před kůrovcem -
doplnění ke smrkům
3.9.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 3.9.2019
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků:
průvodní dopis z ÚZSVM , přehled pozemků
26.8.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 24.6.2019
Vyhláška Pardubického kraje - zázasa rozvoje území 24.6.2019
Vyhláška MěÚ Ústí n. Orl. - silniční značení pro zemědělské práce 24.6.2019
Dokumenty Regionu Orlicko-Třebovsko za rok 2018:
účetní výkazy, výkaz plnění rozpočtu, závěrečný účet a audit
22.5.2019
Schválený závěrečný účet obce Jehnědí za rok 2018 17.5.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 17.5.2019
Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019
Informace voličům
2.5.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 2.5.2019
Informace VAK Jablonné n. Orl. - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 28.4.2019
Informace Finančního úřadu - veřejná vyhláška k dani z nemovitostí pro rok 2019 26.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019
Svolání zasedání okrskové volební komise
24.4.2019
Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019
informace volebním stranám o počtu okrsků, informace voličům ke změně trvalého pobytu
7.4.2019
Opatření obecné povahy pro vlastníky lesů k ochraně před kůrovcem
opatření, seznam ploch
4.4.2019
Návrh závěrečného účtu obce Jehnědí za rok 2018
Návrh závěrečného účtu, příloha 1, , příloha 2, příloha 3, příloha 4,
příloha 5, příloha 6
4.4.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 4.4.2019
Výlukové jízdní řády po dobu opravy silnice II/315 - Jehnědí v roce 2019
linka 942, linka 920, linka 905
24.3.2019
Informace k dopravnímu značení opravy silnice II/315 - Jehnědí
popis dopravního značení, popis
24.3.2019
Rozhodnutí - kácení stromů horní rybník 13.3.2019
Informace k úzavírce silnice II/315 - Hrádek, lesní úsek:
popis dopravního značení, stanovení uzavírky
10.3.2019
Informace ÚZSVM - nedostatečně označení vlastníci:
dopis , seznam
27.2.2019
Výroční zpráva OÚ Jehnědí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 25.2.2019
ZŠ a MŠ Jehnědí - plán nákladů a výnosů pro rok 2019 12.2.2019
Schválený rozpočet obce Jehnědí pro rok 2019:
Sumář - výdaje
Sumář - příjmy
Sumář - financování
7.2.2019
Návrh rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2019:
Sumář - výdaje
Sumář - příjmy
Sumář - financování
Výkaz - fin
14.1.2019
Plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Jehnědí pro rok 2019
Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Jehnědí pro roky 2020-2021
14.1.2019
Sčítání zvěře pro rok 2019 10.1.2019
Rozhodnutí o kácení dřevin při rekonstrukci silnice II/315 10.1.2019Copyright © Jehnědí, designed by Tvorba www stránek