Jehnědí

Informace k silným dešťům a záplavám v obci

Silné deště a bouřky v posledních týdnech napáchaly i u nás škody. Sice ne tak velké, jako třeba kroupy ve Vysokém Mýtě, ale škody to jsou. Deště jsou opravdu abnormálně silné (například ve čtvrtek 11.7. večer napršelo během půl hodiny přes 50 litrů na m2). Situaci ale dost zhoršuje množství kukuřice na polích nad Jehnědím. Z této kukuřice se vyplavuje bahno, které se několika cestami dostane do Jehnědí a proteče celou obcí. V horní části Jehnědí vyplaví bahno ještě několikaletý nepořádek na neudržované zahradě pana Janečka (odtud jsou ta jablka až dole u rybníka). Další proud bahna teče za školou a protože ho neodvede plný příkop u křižovatky na Sudislav, vrací se do rybníka. Nepomohl nám ani provizorní val u křižovatky na Sudislav. Oprava místní komunikace k pomníku se bohužel také úplně nepovedla a voda mine kanálové vpusti.
Celou situace se snažíme řešit, samozřejmě v rámci možností, protože přírodě a počasí neporučíme. Absolvoval jsem už několik jednání na ZOD Zálší, naposledy v pátek 12.7. s ředitelem panem Burdou a požadujeme, aby nad Jehnědím se už kukuřice nepěstovala. Firmě STRABAG, které opravovala místní komunikaci od pomníku ke křižovatce, jsme předali reklamace a už jsme domlouvali další úpravy na tomto úseku. Naši pracovníci a zemědělské družstvo čistí příkopy, kanály a další místa, která se zanášejí.
Chtěl bych ale také poprosit každého z vás, aby s úklidem aspoň u svého bydliště pomohl. Doufejme, že snad už konečně toto bouřkové počasí skončí.
Milan Myšák, starosta

Výsledky voleb do Evropského parlamentu ve dnech 7.6-8.6.2024

1. ANO - 31 hlasů, 29,80%
2. SPOLU - 20 hlasů, 19,23%
3. PŘÍSAHA a MOTORISTÉ, 17 hlasů, 16,34 %
4. STAN - 12 hlasů, 11,23%
5. STAČILO! - 9 hlasů, 8,65%
6. Piráti - 4 hlasy, 3,84%
6. SPD - 4 hlasy, 3,84%
8. PRO - 3 hlasy, 2,88%
Volební účast byla u nás 41%, tedy 105 odevzdaných hlasů, 1 hlas byl neplatný. Kompletní výsledky najdete na www.volby.cz

Zavádění informačního systému MUNIPOLIS

Zastupitelstvo naší obce rozhodlo o změnách v podávání informací o dění v Jehnědí. V současné době už nepostačuje veřejný rozhlas, www stránky a facebookový profil. V době sociálních sítí a aplikací pro chytré telefony jsme vybrali systém MUNIPOLIS, který používá množství obcí po celém Česku i Slovensku. Tento systém umožňuje předávání informací do stejnojmenné aplikace v mobilu, ale současně také posílání sms zpráv, hlasových zpráv a mailů. Každý si může vybrat, jakým způsobem chce být informován o dění v Jehnědí.
Tento systém je také propojený s naším facebookovým profilem (zprávy se automaticky objeví i tam) a navážou na něj také modernizované www stránky obce (zprávy z Munipolisu budou automaticky i tam). Informace budou samozřejmě také k dizpozici na stávajících www stránkách naší obce. Do schránek po Jehhnědí jsme v rámci informační kampaně roznesli letáčky k systému Munipolis, jak nainstalovat aplikaci. Kde nechce používat aplikaci, ale maily nebo sms zprávy, může vyplnit jednoduchý dotazník, který předá na náš OÚ a my vás zaregistrujeme.
V Munipolisu nebudou zprávy jenom z našeho obecního úřadu, ale také informace z našich dalších spolků, tedy z fotbalu, sokola, od hasičů a další. Všichni můžete pomocí aplikace podávat také různé podněty (například nepořádek v obci a poruchy světel) a určitě budeme využívat také různé ankety. Přivítáme samozřejmě také reakce a návrhy z vaší strany.
Přihlášení k odběru informací je k dispozici na adrese https://jehnedi.munipolis.cz
Aplikaci Munipolis si stáhnete klasicky přes Google obchod (Google Play), nezapomeňte správně vybrat naši obec, zadat svoje identifikační údaje a dát souhlas se zpraváním osobních údajů a vybrat zájmové skupiny, ze kterých budete potom dostávat informace.
Přikládáme ještě znovu informační leták
M. Myšák, starosta

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 12.6.

Ve čtvrtek 12.6.2024 proběhně v Jehnědí svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Místa a časy odběru odpadů jsou: horní zastávka 16.00 - 16.30, dolní zastávka 16.35 - 17.00.
Bližší informace najdete v letáku

Pozvánka na Jehnědsk7 triatlon - sobota 15.6.

Uzavírka místní komunikace křižovatka u sokolovny - křižovatka na Sudislav

Informujeme všechny občany, že v týdnu od 20.5. do 26.5.2024 bude omezený průjezd po místní komunikaci od pomníku padlých ve Světové válce (u sokolovny) ke křižovatce na Sudislav. Bude zde probíhat oprava komunikace - rovnání obrubníků, odstranění starého žlabu pro svod vody, recyklace povrchu komunikace a položení nového asfaltu. Jako náhradu této komunikace můžete použít objížďky po místních komunikacích. Vlastníky přilehlých nemovitostí prosíme také o přistavení popelnic na místa, kam se dostanou auta Ekoly.
Omlouváme se za komplikace.

Placení místních poplatků

Obecní úřad informuje, že se vybírají místní poplatky, tedy především poplatek za psy a stočné.

Pozvánka na Jehnědské kilometry - SOBOTA 25.5.

Informace ke konci starých kotlů

Příští topnou sezonu už nebude možné topit v kotlích na tuhá paliva I. a II. emisní třídy. Zákaz jejich používání začne platit od 1.9. a důvodem je, že nadměrně zatěžují životní prostředí. Za porušení tohoto zákona je možné udělit pokutu až 50.000 Kč a to i opakovaně.
Od 1.září 2024 vstoupí v platnost zákon, který zakazuje používání kotlů na tuhá paliva I. a II. emisní třídy, ale také zákaz používání kotlů, které byly vyrobeny před rokem 2000, jež nemají přiřazenou emisní třídu. Kotle I. a II. emisní třídy patří mezi ty nejstarší a také nejméně ekologické, neboť jejich provoz produkuje větší množství emisí než kotle vyšších tříd. Údaj o emisní třídě najde majitel kotle na výrobním štítku, v technické dokumentaci ke kotli, nebo si tento údaj může vyžádat u výrobce. Štítek většinou bývá na zadní straně kotle.
Upozorňujeme vlastníky těchto kotlů, že podnět ke kontrole jejich kotlů může dát kdokoliv, tedy třeba sousedé i naše obec.

Pozvánka na pálení čarodějnic - úterý 30.4. od 17.30 u hasičárny

Zvýšení provozu na silnici II/315 přes Jehnědí

Upozorňujeme občany, že vzhledem k opravám silnice přes Rozsochu je objízdná trasa stanovená přes Jehnědí. Prakticky tedy až do podzimu bude u nás zvýšený provoz vozidel včetně nákladních aut.
Další informace najdete na úřední desce. Současně jsme požádali Policii ČR o častější kontroly dodržování rychlosti v naší obci.

Informace o přerušení dodávky elektřiny ve dnech 10.4. a 16.4.2024

Společnnost ČEZ Distribuce informuje, že ve středu 10.4. v době od 7.15. do 18.00 a v úterý 16.4. v době od 7.45 do 17.00 bude v celém Jehnědí přerušena dodávka elektřiny.
Další informace najdete na úřední desce.

Rozpis fotbalových zápasů našich družstev - jaro 2024

Rozpis ke stažení

Ukončení omezení k výskytu ptačí chřipky

K 5.3.2024 ukončila Státní veterinární správa mimořádná opatření k výskytu ptačí chřipky.
Celé nařízení Státní veterinární správy najdete na úřední desce

Gratulace panu Emilu Marešovi ke 100 rokům

Dne 22.2.2024 se dožívá pan Emil Mareš z Jehnědí úžasného životního jubilea - 100 let.
Přejemu mu, aby mu elán a zdraví vydrželo co nejdéle. Poslední rok už bohužel nežije doma v Jehnědí, ale u své rodiny u Prahy. Tam se také chystáme vyrazit mu popřát a potom přidáme snad alespoň několik fotografií.
Doplněné fotografie:

Omezení k výskytu ptačí chřipky

Vzhledem k výskytu tzv. ptačí chřipky v Kosoříně nařídila dne 31.1.2024 Státní veterinární správa mimořádná opatření, která se týkají i Jehnědí.
Chovatelům drůbeže a ptactva se na dobu minimálně 21 dní nařizuje pod pokutou mimo jiné:
- umístit drůbež a ptáky do uzavřených prostor
- zákaz přemisťování drúbeže a ptáků do jiných chovů nebo z jiných chovů
- zákaz prodeje nebo darování drůbeže, ptáků a vajec
Celé nařízení Státní veterinární správy najdete na úřední desce

Požár v kontejneru v noci na 30.1.2024

V noci na 30.1.2024 došlo v Jehnědí k požáru větví a bioodpadu v kovovém kontejneru na odpad u zadní cesty za školou. Požár se nám podařilo uhasit. Příčinou tohoto požáru bylo hloupé a absolutně nezodpovědné chování – někdo do tohoto kontejneru vyvezl žhavý popel. Chtěli bychom všechny požádat, aby se vyvarovali takovéhoto jednání. Popel si prosím ukládejte do svých popelnic nebo na svoje pozemky.
Současně bychom chtěli požádat občany o pomoc s nalezením viníka tohoto požáru. Pokud jste někoho viděli v pondělí 29.1., jak jede s kolečkem směrem k tomuto kontejneru, prosíme o informaci na náš obecní úřad - třeba i anonymně. Děkujeme.

Pozvánka na plesy v sokolovně v roce 2024

Zveme vás na plesovou sezónu v Jehnědí:
• Společenský ples SDH a TJ Sokol: sobota 17. února od 20.00
• Obecní ples: sobota 23. března od 20.00

Pozvánka na schůzi zastupitelstva se schvalováním rozpočtu obce pro rok 2024

Obecní zastupitelstvo v Jehnědí vás zve na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ, které se bude konat v úterý dne 30.ledna 2024 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jehnědí
Program:
• schvalování rozpočtu obce pro rok 2024
• informace o plánovaných akcích
• informace o hospodaření obce za rok 2023
• diskuze
Návrh rozpočtu obce Jehnědí najdete na úřední desce.

Informace k odpadům za rok 2023

Jsme velice rádi, že nám pomáháte třídit a máte menší množství komunálního odpadu. Zatímco v letech 2016 - 2021 stoupalo množství komunálního odpadu až na neúměrnou hodnotu, v letech 2022 a 2023 toto množství klesalo
(2021: 78t, 2022: 63t, 2023: 54t) a to při přibližně stejném počtu domácností. K poklesu došlo především po zavedení biopopelnic v roce 2022. V roce 2023 jsme zavedli hlavně pro pořádek v obci svoz plastů dům od domu a zrušili jsme kontejnery na plasty. Díky tomu také kleslo množství odevzdaných plastů. Vysvětlením může být, že ke kontejnerům dávali pytle s plasty taky cizí lidé.
Díky čipům na popelnicích máme již také k dispozici data s množstvím odpadů za jednotlivé domácnosti. Je celkem zajímavé, že 8 domácností u nás produkuje 20% celkového množství komunálního odpadu a přibližně 100 domácností (včetně chalup) vyprodukuje pouze 50% celkového množství odpadu. Takže stále jsou i u nás možnosti, jak snížit množství komunálního odpadu a ještě více třídit.
Pro bližší informace o hospodaření s odpady v Jehnědí dáváme k dispozici data za roky 2022 a 2023.

Výsledky Tříkrálové sbírky v Jehnědí

V sobotu 6.1.2024 proběhla v Jehnědí tradiční Tříkrálová sbírka. Vybralo se při ní 14.200 Kč. Děkujeme všem dárcům.

Informace ke svozu odpadů v roce 2024

Podrobnou tabulku s termíny si můžete stáhnout. Další informace najdete na stránce Informace
Komunální odpad se bude svážet čtvrtky po 14 dnech, bioodpad potom nově pátky po 14 dnech. Plasty se sváží pátky po 4 týdnech, papír středy po 4 týdnech. Sklo se sváží čtvrtletně.
Množství směsného komunálního odpadu v Jehnědí bylo v roce 2023 nižší, než v předchozích letech. Jsme rádi, že většina lidí u nás velice dobře třídí odpad. Také proto jsme poplatek za svoz odpadu pro rok 2024 ponechali ve stejné výši, jako v roce 2023 a ten je tedy ve výši 700 Kč na osobu.

Pozvánka na rozsvícení Vánočního stromu

Zveme všechny občany s dobrým srdcem na slavnostní rozsvícení Vánočního stromu, které začne v neděli 26.11. v 16.00 v naší sokolovně. Vzhledem k tomu, že letošní Vánoce připadají na neděli, rozhodli jsme se záměrně rozsvítit vánoční strom v tomto termínu - jako mnoho jiných obcí. Plakát najdete na stránce školy.

Varování před podvodnými praktikami

MAS Orlicko varuje před podvodnými praktikami a nekorektním přístupem firem při zprostředkování podpory z programu Nová zelená úsporám Light

Výlukový jízdní řád pro autobusovou linku Ústí n. Orl - Brandýs n. Orl.

Zveřejňujeme výlukový jízdní řád, který bude platit od 3.11. do 3.12.2023.

Varování před podvodnými zprávami

Varujeme především seniory před různými podvodnými zprávami z internetu

Oprava střechy sokolovny

Největší akcí v Jehnědí v roce 2023 byla kompletní oprava střechy sokolovny. Na tuto akci se nám podařilo získat dotaci z Národní sportovní agentury ve výši 800 tisíc Kč.
Akce probíhala podle projektu, připraveného před několika lety projektantem panem Jokešem ze Sebranic. Celá konstrukce vazby měla být vyztužena 8 traverzami, uloženými na obvodové zdi. Do této konstrukce se také musela uložit konstrukce zvoničky, která byla původně nepochopitelně uložena přímo na stropní trámy. Ve výběrovém řízení byla potom pro realizaci stavby vybrána firma L. Netolický z Chocně. Už na začátku akce se bohužel zjistilo, že konstrukce krovu je ještě v horším stavu, než předpokládal projekt. Jak se ukázalo, bohužel ne všechni naši předkové byli dobrými řemeslníky.
Až při opravě střechy se také ukázalo, v jak špatném stavu je samotná zvonička. Zastupitelstvo obco nakonec odsouhlasilo, že se nebude renovovat původní zvonička z roku 1921, ale že necháme vyrobit měděnou repliku této zvoničky. Ta už je nyní na svém místě a na její špičce jsou nyní roky 1921 (stavba sokolovny) a 2023 (současná oprava). Celou akci se nakonec podařilo úspěšně dovést do konce.
Na fotografie z celé rekonstrukce se můžete podívat ve Fotogalerii.

Pozvánka na oslavy do opravené sokolovny - pátek 17.11. od 14.00

Svoz železného odpadu a elektrospotřebičů

SDH Jehnědí provede v sobotu 21.10.2023 v odpoledních hodinách svoz železného šrotu a vyřazených elektrospotřebičů. V případě zájmu, připravte železo a elektrospotřebiče na obvyklá místa.

Změna otevírací doby obecní prodejny v Jehnědí a změna knihovny

Od 1. října upravujeme otevíací dobu naší prodejny a nově bud otevřená také v úterý a ve čtvrtek odpoledne:
Pondělí: 7.00 - 12.00
Úterý: 7.00 - 11.00, 16.00 - 17.00
Středa: 7.00 - 11.30
Čtvrtek: 7.00 - 11.00, 16.00 - 17.00
Pátek: 7.00 - 9.00
Provozní dobu si můžete také stáhnout.
Věříme, že přivítáte tuto změnu. Přivítáme od vás také další nápady na zlepšení fungování naší prodejny.

Knihovna: Během léta jsme přestěhovali knihovnu ze školy do prostoru naší obecní prodejny. Zapůjčení knih bude možné během odpoledních otevíracích hodin, tedy v úterý a ve čtvrtek, popřípadě po dohodě s paní prodavačkou, která bude zároveň knihovnicí.

Pozvánka na divadelní představení do sokolovny - sobota 14.10. od 19.00

Změna úředních hodin

Vzhledem k dovolené jsou úřední hodiny ve dnech 14.8. – 18.8.2023 zrušeny. Děkujeme za pochopení.

Podpora Gary Edwardse na vyznamenání

Kdo chcete podpořit našeho zdravotního klauna Garyho Edwardse, můžete vyplnit tento formulář

Informace k odpadům

Doporučujeme občanům, aby popelnice připravili před domy ideálně večer před svozem. Společnost Ekola zaručuje pouze termín svozu, ale může to být klidně ráno nebo večer. Plasty například sváží brzy ráno a tak se již několikrát stalo, že lidé připravili ven popelnice až po svozu.
Dále důrazně upozorňujeme, aby nikdo nedával ke kontejnerům pytle s odpadem. Kontejnery slouží pouze pro papír a sklo od nepodnikajících občanů Jehnědí. Pytle s plasty si nechávejte doma!
Zveřejňujeme také výroční dopis občanům od společnosti Ekokom a symbolický certifikát k úspoře emisí.

Změna úředních hodin

Z důvodu dovolené v době 17.7. - 21.7.2023 budou úřední hodiny takto:
pondělí 17.7.2023 od 17,30 do 19,30 hod.
středa 19.7.2023 ZRUŠENY

Provoz obecní prodejny v týdnu od 19.6. do 23.6.

Z důvodu dovolené od 19.6.do 23.6 bude provoz takto:
otevírací doba od 7,00 do 9,00 hod.
Vzhledem k tomu, že zaskakujíci prodavačka má obavy z plateb kartou, tak po dobu dovolené nebude možné platit kartou.

Důležité informace k bazénu u školy

Letos bude opět v provozu bazén v areálu před naší školou a školkou. Jeho oprava i provoz a údržba stojí nemalé peníze. V loňském roce jsme ale měli problémy s udržováním pořádku v okolí bazénu a pro letošní rok jsme proto museli zavést určitá opatření, aby si třeba návštěvníci nepletli areál s veřejnými záchodky.
Proto všechny žádáme:
- Koupání v bazénu je povolené pouze pro jehnědské děti a jejich doprovod
- Celý areál před školou a školkou je určen především pro děti
- V celém areálu nejsou záchody a proto si potřebu odejděte vykonat domů. Důrazně žádáme, aby nikdo nečůral ani nekakal u bazénu nebo kdekoliv v areálu, tedy ani v záhoncích u školy!
- K bazénu platí zákaz vstupu se psy a zákaz používání skla
- U bazénu udržujte klid a pořádek
Děkujeme.

Informace k mobilnímu svozu odpadů 14.6.

Jako každoročně jsme společně s Ekolou České Libchavy pro vás připravili Mobilní sběr odpadů. Proběhne ve středu 14.6. zastávkovým způsobem . Stanoviště budou u horní zastávky 16.00 - 16.30 a u dolní zastávky 16.35 - 17.00
Odevzdávat můžete nebezpečný odpad, televizory a lednice, pneumatiky bez disků, starý nábytek, matrace, koberce, porcelán, části automobilů, staré oděvy apod.

Jehnědský triatlon - sobota 17.6.

Výsledky

Informace k odpadům

V loňském roce jsme nechali očipovat popelnice na komunální odpad, abychom měli přesnější informace o množství komunálního odpadu za jednotlivé domácnosti, respektive za čísla popisná. Vážení popelnic probíhá od začátku letošního roku při každém svozu a po 4 měsících už ukazuje zajímavé výsledky. Každopádně musíme ale upozornit, že prakticky se k nim musí přidat ještě další důležité informace, jako je třeba počet bydlících v domě, počet dětí a seniorů. Určitě se to nemůže brát jako jediný údaj, podle kterého by se odvíjela třeba výše poplatku - jiné množství odpadu bude mít dvojčlenná domácnost, jiné se šesti členy.
Celkem zajímavé je, že naprostá většina domácností má poměrně málo komunálního odpadu. 30 ("nejlepších") domácností produkuje dohromady pouze 10% odpadů, ale 25 ("nejhorších") domácností vyprodukuje 50% veškerého komunálního odpadu. I po zahrnutí počtu členů domácností je několik případů, které mají opravdu vysoké množství odpadů a s nimi chceme nyní tuto situaci řešit. V současné době má každý jednoduché možnosti, jak třídit odpad a také můžete využívat sběr železa a spotřebičů našimi hasiči. Nyní tedy víme, kdo produkuje velké množství odpadů a s nimi budeme tento problém řešit.
M. Myšák, starosta

Změna autobusového jízdního řádu vzhledem k uzavírce přejezdu v Brandýse - aktualizováno

Vzhledem k uzavírce železničního přejezdu v Brandýse n. Orl. bude platit pro linku Ústí n. Orl. - Brandýs tento autobusový jízdní řád

Úřední hodiny OÚ Jehnědí v květnu

Vzhledem ke státním svátkům budou úřední hodiny takto:
ÚTERÝ 2.5.2023 18,00 – 19,00 hod. (místo 1.5.)
ÚTERÝ 9.5.2023 18,00 – 19,00 hod. (místo 8.5.)

Upozornění ke svozu plastů

Upozorňujeme občany, že v pátek 28.4. bude poslední svoz plastů v kontejnerech a současně také první svoz dům od domu. Od tohoto dne už můžete dávat plasty ke svému bydlišti do pytlů nebo nových popelnic na plasty. Dále se budou plasty svážet pouze dům od domu a to po měsíci, tedy další svoz bude 26.5.

Pozvánka na pálení čarodějnic - hasičárna, neděle 30.4. od 17.30

Změna úředních hodin

Upozorňujeme občany na změnu úředních hodin:
úterý 11.4. od 18 – 19 hod., středa 12.4. se ruší úřední hodiny

Pozvánka na divadelní hru "Legenda o zbloudilých duších" - sokolovna, pátek 14.4. od 19.00

Změny ve svozu plastů od 28.4.2023

Od 28.dubna přecházíme v Jehnědí od svozu kontejnerů na svoz plastů dům od domu. Plastový odpad budete dávat do igelitových pytlů nebo do samostatných popelnic na obvyklá místa, jako dáváte i další popelnice na komunální odpad a na bioodpad.
Nové 240 l popelnice si můžete zakoupit na OÚ v Jehnědí do 28.dubna 2023 (žádáme pokud možno o přesnou hotovost 1.248 Kč, částku budeme potom předávat na Ekolu). Po tomto termínu si je budete muset sehnat sami. Popelnice musí mít žluté označení, máme k dispozici i žluté klipy na přidělání pro jiné popelnice a samolepky s popisem odpadu. Jiné popelnice, např. 120 l, si můžete zajistit individuálně, popřípadě po dohodě na našem OÚ. Igelitové pytle si můžete také zakoupit na našem úřadě nebo použijete vlastní.
Pozor:
- Svoz plastů nebude 1x za 14 dní, jako doposud, ale 1x měsíčně
- Kontejnery na plastový odpad budou kvůli nepořádku odstraněné a plasty se budou svážet tedy pouze dům od domu
Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapacků) bude 1x za měsíc, pátky:
28. duben, 26. květen, 23. červen, 21. červenec, 18. srpen, 15. září, 13. říjen, 10. listopad, 8. prosinec

V obecní prodejně je již možné platit bezkontaktně

Od 1. dubna zavádíme v obecní prodejně v Jehnědí možnost platit bezkontaktně přes platební terminál - tedy kartou, samozřejmě i v mobilu. Věříme, že tuto možnost mnoho lidí využije. Přivítáme i další návrhy pro chod naší prodejny.

Uzavírka místní komunikace za školou

Informujeme občany, že ve dnech 4.4.-12.4. bude uzavřena naše místní komunikace v úseku křižovatka na Sudislav - mateřská škola. Stávající komunikace se bude frézovat a následně se tam bude pokládat nový asfalt. Ke škole tedy bude možné přijet pouze z horní části této komunikace (křižovatka Němcovi) a zpět stejnou cestou. Tuto cestu ale prosím používejte pouze v nejnutnějších případech. Omlouváme se za způsobené problémy, především přes Velikonoce.

Rozpis fotbalových zápasů FK Jehnědí muži - jaro 2023

Rozpis ke stažení

Informace Českého telekomunikačního úřadu k posílení mobilní sítě

ČTÚ oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat zlepšení kvality a dostupnosti datových služeb. Může to ale způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.
Více informací

Výsledky našich fotbalových oddílů za podziní část sezony 2022/2023

Podívejte se na podzimní výsledky našich fotbalistů:
žáci, muži

Svoz bioodpadu od 1.3.2023

Od 1.3.2023 budeme opět svážet bioodpad, tedy hnědé biopopelnice.
Po očipování popelnic na komunální odpad už také dostáváme od společnosti Ekola informace o množství komunálního odpadu v popelnicích. Předem ale musíme upozornit, že tyto údaje nebudou nijak zásadně ovlivňovat sazbu poplatku za komunální odpad. Například proto, že domácnosti mohou být různě velké včetně malých dětí a důchodců. Každopádně ale chceme řešit, proč mají některé domácnosti abnormálně velké množství komunálního odpadu. Současně by také bylo možné nějakým způsobem ocenit domácnosti s miminálním množstvím odpadu. Těch je zatím podle dostupných dat poměrně hodně a za to musíme alespoň poděkovat.

Informace ke změnám autobusových jízdních řádů z Pardubického kraje

Od 5.3.2023 bude spoj 6 uspíšený o 5 minut z důvodu zajištění dostatečného prostoru na odbavování následujícího spoje a eliminace přenášení zpoždění. Dále spoj 28 bude opožděný cca o 15 minut z oběhových důvodů vozidla.
Nový jízdní řád linky Ústí n. Orl. - Vysoké Mýto

Pozvánka na Společenský ples - sokolovna, sobota 25.2. od 20.00

Schválení rozpočtu obce Jehnědí pro rok 2023

Na veřejné schůzi zastupitelstva obce Jehnědí dne 31.1.2023 byl schválen rozpočet obce Jehnědí pro letošní rok. Příjmy a výdaje jsou plánované ve stejné výši a to 8.283.800 Kč. Bližší informace k rozpočtu najdete na úřední desce.

Mezi hlavní akce bude letos patřit zásadní oprava střechy sokolovny. Na tuto akci se nám také podařilo získat dotaci z Národní sportovní agentury ve výši 800.000 Kč. Dále pro letošní rok plánujeme instalaci fotovoltaiky na opravenou střechu školy. Díky tomu bychom měli celkem výrazně snížit náklady na spotřebu elektřiny v naší škole a školce. Třetí větší akcí bude oprava místní komunikace v úseku mezi křižovatkou na Sudislav a školou.
V rozpočtu počítáme ještě například s těmito akcemi: dokončení terénních úprav pod rybníkem, přesun stanovišť pro kontejnery mimo hlavní komunikaci, úpravy prostoru výdejny obědů, oprava elektroinstalace v obecní prodejně, pořízení hasičské stříkačky a stavební práce ve sportovním areálu Hliňák.

Výsledky prezidentských voleb 2023 - 2. kolo

Ve dnech 27.1.-28.1. proběhlo druhé kolo prezidentských voleb, ve kterých s přehledem celkově zvítězil občanský kandidát generál Petr Pavel a s náskokem téměř milion hlasů porazil populistu Andreje Babiše. Například ve volebních okrscích v zahraničí získal Petr Pavel 95 % hlasů, Andrej Babiš pouze 5%. Výsledky za Jehnědí i další obce si můžete prohlédnout např. na stránkách www.volby.cz
Chtěl bych upřímně popřát novému prezidentovi k tomuto výsledku a jsem velice rád, že v Česku po mnoha letech v prezidentských volbách zvítězila konečně zase slušnost a pravda. Je ale také pravda, že například díky voličským průkazům dopadly výsledky v Jehnědí těsně jinak, než v celé zemi.
Jsem každopádně rád, že kampaň k těmto volbám skončila a že snad konečně se začnou lidé zase normálně spolu bavit a přestanou nesmyslně řešit jenom politiku. V životě jsou opravdu důležitější věci, než politika - a to třeba rodina, děti a zdraví.
Byl bych velice rád, aby především voliči Andreje Babiše jeho prohru nebrali nijak dramaticky - jsem si téměř jistý, že v jejich životě se nic zásadního s novým prezidentem nezmění. Spoustu věcí, které sliboval populisticky ve své kampani, by stejně podle zákona změnit nemohl. A pokud by se například naše zastupitelstvo v Jehnědí mělo chovat ve stylu Andreje Babiše, tak by si vzalo úvěr několik milionů, polovinu by si rozdělilo na odměnách a zbytek by rozdalo lidem. No ale potom by to musel asi někdo splácet...
Milan Myšák, starosta

Informace ČEZ Distribuce k odečtům elektroměrů

Společnost ČEZ Distribuce informuje, že ve dnech 3.2. - 16.2. bude v Jehnědí provádět pravidelné kontroly a odečty elektroměrů a žádá o zajištění přístupu k elektroměrům.
oznámení , leták

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - úterý 31.1.

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Jehnědí v úterý 31.1. od 18.30 v zasedací místnosti OÚ.
Program schůze:
- Schvalování rozpočtu obce pro rok 2023
- Informace o plánovaných akcích pro rok 2023
- Informace k hospodaření obce za rok 2022
- Diskuze

Přehled a termíny plesů v Jehnědí pro plesovou sezonu 2022/2023

Zveme vás na tyto plesy v Jehnědí:
Myslivecký ples - sobota 21.1. od 20.00
Společenský ples (SDH a TJ Sokol Jehnědí) - sobota 25.2. od 20.00
Obecní ples - sobota 25.3. od 20.00

Volby prezidenta ČR

První kolo voleb prezidenta ČR proběhlo ve dnech 13.1.-14.1.2023. Zvítězil v něm občanský kandidát, generál Petr Pavel. Do 2. kola voleb s ním postoupil Andrej Babiš. Druhé kolo voleb proběhne ve dnech 27.1.-28.1.2023 a před tímto kolem nedostanou voliči domů předem volební lístky, ty budou k dispozici až ve volební místnosti.
Podrobné výsledky voleb včetně výsledků za Jehnědí si můžete prohlédnout třeba na stránkách www.volby.cz.

Tříkrálová sbírka

V sobotu 7.1.2023 proběhla v Jehnědí Tříkrálová sbírka. O příspěvek na charitu koledovaly děti z naší školy s paní učitelkou I. Myšákovou.
Při Tříkrálové sbírce se v Jehnědí vybralo 12.220 Kč. Děkujeme.

Vánoční a novoroční přání

Všem Jehněďákům bych chtěl popřát krásné a šťastné Vánoční svátky a hodně zdraví a osobní pohody do nového roku 2023.
Snad už máme konečně za sebou ten Covid, ale rok to asi nebude jednoduchý, především kvůli drahotě a inflaci. Stát však nabízí různou podporu pro starší i mladší a můžete se i obrátit na náš obecní úřad, kde vám alespoň poradíme a pomůžeme.
Každý by se měl v této době spíše soustředit na svoji rodinu a své blízké a známé a užívat si je více než nějaké materiální statky. A také bychom si měli uvědomit, že jenom stovky kilometrů od nás jsou na tom lidé ještě mnohem hůře. Na Ukrajině bojují její obránci o samotnou existenci své země, kterou chtějí barbarští Rusové zničit. Zabíjejí tam bezdůvodně i děti, ženy a důchodce. A pokud ruské fašisty nezastavíme, přijdou i sem, stejně jako v srpnu 1968.
Milan Myšák, starosta obce

Otevírací doba obecní prodejny v Jehnědí ke konci roku 2022

22.12. čtvrtek: 7:00 – 12:00
23.12. pátek: 7:00 – 12:00
24.12. sobota: ZAVŘENO
25.12. neděle: ZAVŘENO
26.12. pondělí: ZAVŘENO
27.12. úterý: 7:00 – 10:00
28.12. středa: 7:00 – 10:00
29.12. čtvrtek: 7:00 – 11:00
30.12. pátek: 7:00 – 11:00
31.12. sobota: 7:00 – 9:00
1.1. neděle: ZAVŘENO
2.1. pondělí: 7:00 –10:30

Úřední hodiny na Obecním úřadě v Jehnědí na konci roku

Ve středu 28.12. se ruší úřední hodiny, na OÚ Jehnědí budeme k dispozici od pondělí 2.1.2023

Pozvánka na tradiční vánoční turnaj ve stolním tenisu - 30.12.

TJ Sokol Jehnědí pořádá v pátek 30.12.2022 turnaj ve stolním tenisu. Turnaj je bez rozdělení kategorií.
- prezentace: 12:30 – 13:00
- zahájení 13:00
- startovné 80,- Kč ( včetně občerstvení, nápoj + špekáček)
Občerstvení v průběhu celého turnaje zajištěno

Odpadové hospodářství v roce 2023

Pozor - od 1.1.2023 již při placení poplatku za odpad nedostanete klasické známky na popelnice, ale poue žlutou samolepku pro identifikaci svozu. Tu nalepíte na papírovou identifikaci čipu - viz fotografie dole. Během roku 2022 společnost Ekola doplnila čipy na všechny popelnice pro svoz komunálního odpadu. Každá popelnice s čipem má po straně černobílou identifikaci s čárovým kodem. Znamená to tedy, že Ekola bude vyvážet odpad pouze z těchto očipovaných popelnic. Pokud bude někdo potřebovat novou popelnici, nejvhodnějším způsobem je ji objednat přes náš obecní úřad u Ekoly a přivezou vám při dalším svozu i s čipem.
Popelnice s bioodpadem se vyvážejí automaticky, tedy bez známek a čipů.
Zastupitelstvo Jehnědí schválilo novou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Pro rok 2023 je poplatek za odpad stanovený na 700 Kč na poplatníka. Zůstávají v platnosti předchozí pravidla a slevy, tedy např. možnost rozdělit platbu nadvakrát a platba za max. 2 děti v domácnosti. Jak jsme již podrobně informovali, tak tento poplatek zahrnuje v podstatě pouze náklady na svoz směsného komunálního odpadu. Všechny ostatní druhy odpadu hradí naš obec a to včetně bioodpadu. V letošním roce jsme do všech domácností, které o to měly zájem, zdarma rozdali popelnice na bioodpad.
Systém svozů zůstane v roce 2023 stejný, jako doposud. Bioodpad se bude svážet od 1.3.2023. Komunální odpad se bude vyvážet opět čtvrtky po 14 dnech, počínaje 5.1.2023.
Ukázka identifikace čipu:

Informace k ceně vodného a stočného pro rok 2023

Společnost VAK Jablonné n. Orl. zveřejnila ceny vodného a stočného pro rok 2023. Upozorňujeme, že VAK Jablonné n. Orl. provozuje v Jehnědí pouze vodovod. Pro vodné tedy bude platit u nás cena 52,91 Kč/m3.
Kanalizace je u nás v majetku naší obce a pro rok 2023 stanovilo zastupitelstvo obce podstatně nižší cenu a to 15Kč/m3. Všechny ceny jsou včetně DPH. Bližší informace k ceně vodného najdete na úřední desce.