Co všechno také děláme

Každoročně pořádáme ve škole tyto akce pro rodiče a veřejnost:

skola15.jpg, 74kB
 • Pohádkový les
 • Slavnost Slabikáře, Halloween
 • Rozsvícení vánočního stromu
 • Vánoce v záchranné stanici Pasíčka
 • Vánoční besídka pro rodiče a starší spoluobčany
 • Vánoční diskotéka spojená s nadílkou a přespáním ve škole
 • Pokračování sbírky na adoptovaného kamaráda v Africe
 • Maškarní karneval
 • Velikonoční výstava
 • Den matek, Den dětí
 • Loučení s odcházejícími žáky

Mateřská škola navíc pořádá:

 • Posvícení, oslava sv. Martina
 • Masopust, vynášení Morany

Základní škola nabízí svým žákům pro školní rok 2017/2018 tyto zájmové kroužky:

 • LEGO - vedoucí Gabriela Mikulková
 • Kroužek vaření – vedoucí Ivana Myšáková
 • Pohybová výchova pro dívky – vedoucí Ivana Myšáková
 • Kroužek hry na zobcovou flétnu - vedoucí Hana Martincová
 • Kroužek informatiky pro žáky 4. ročníku - vedoucí Gabriela Mikulková
 • Tvořivá dílna – vedoucí Aneta Kubatová
 • Sportovní hry pro chlapce – vedoucí Barbora Holubářová

Plán akcí na školní rok 2017/2018

skola12.jpg, 100kB

Září
Slavnostní zahájení nového školního roku
Školní řád jinak (seznámení se školním řádem a bezpečností prostřednictvím dramatizace)
Dopravní výchova – teorie a praxe
Zdravověda – teorie a praxe (využití metod kritického myšlení)
Pasování na čtenáře 2.ročník
Návštěva Ekocentra Paleta – 3.-5. ročník

Říjen
Návštěva Městské knihovny v Ústí nad Orlicí (3.+5. ročník)
Planeta Země 3 000 (žáci 3.-5. ročníku)
Pohádkový les
Halloween – celodenní projekt

Listopad
Klasifikační porada
Třídní schůzky
Slavnost Slabikáře
Lego - výstava
Advent - program pro obyvatele Jehnědí

Prosinec
Mikulášská nadílka
Tvořivá dílna pro seniory
Vánoční besídka pro starší spoluobčany
Besídka pro rodiče
Vánoční diskotéka spojená s tajným výletem a přespáním ve škole
Projekt Adopce
Vánoce v Pasíčkách

Leden
Lyžařský výcvik
Klasifikační porada

Únor

Březen
Maškarní karneval pro velké i malé
Preclíkování a karnevalové vyrábění

Duben
Klasifikační porada
Třídní schůzky
Zápis do 1.třídy
Lego - výstava
Velikonoční výstava pro každého, kdo chce načerpat atmosféru blížících se svátků
Plavecký výcvik

Květen
Den Země
Plavecký výcvik
Cyklovýlet 4. +5. ročník
Pasíčka
Fotografování
Jehnědský kvítek

Červen
Multikulturní projekt
Plavecký výcvik
Turnaj malotřídních škol ve vybíjené
Zvířátkový den
Školní výlet
Loučení s páťáky
Zdravé zoubky a první pomoc