Jehnědský občasník - naše občas vycházející noviny

Aktuální číslo Předchozí číslo
číslo 47 - IV.2007 číslo 48 - VI.2007
číslo 49 - XI.2007 číslo 50 - V.2008
číslo 51 - IX.2008 číslo 52 - XII.2008
číslo 53 - III.2009 číslo 54 - IV.2009
číslo 55 - XII.2009 číslo 56 - IX.2010
číslo 57 - XII.2010  

Aktuální a předchozí číslo jsou uvedeny dále. Několik starších čísel si můžete stáhnout pomocí odkazů výše.


Aktuální číslo

Jehnědský občasník

Vydává Obecní úřad Jehnědí
vyšlo 20.12.2010 Ročník 12, Číslo 57

Úvodem
Od začátku Adventu máme spoustu sněhu a vypadá to, že zasněžené bylo nejenom rozsvícení vánočního stromu, ale bude snad i o Vánocích. Je to pěkné, ale ten sníh už kolikrát není kam dávat a odhrnovat. No, aspoň nemusíme nadávat na zablácené Vánoce.
Jsem moc rád, kolik lidí se opět sešlo u kapličky na našem již každoročním rozsvícení vánočního stromu. A to i přes zimu a nevlídné počasí. Dá se říci, že tato pěkná akce už má u nás tradici a také letos se zde sešla více než stovka lidí. Musím mockrát poděkovat dětem a paním učitelkám ze školy a ze školky, které připravily krásný program a přitom jim byla taky pořádná zima.
Vám všem potom přeji krásné vánoční svátky, zdraví a pohodu i po celý příští rok.
Milan Myšák

Společenská kronika
V prosinci oslavili nebo oslaví narozeniny:
Šplíchalová Anna 8.12. 80 let
Pecháčková Božena 9.12. 80 let
Šalda Jan 10.12. 87 let
Rozlívková Hana 20.12. 60 let
Lásko Stanislav 21.12. 80 let
Šalda Josef 29.12. 97 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.

V uplynulých měsících se narodila:
Černohorská Anežka 20.9.
Nicolas Fikejs 29.9.

Další vítání občánků proběhlo v Jehnědí 31.10. Za přípravu programu děkujeme Haně Martincové a dětem z naší školy. Přivítali jsme tyto děti:
Jindřich Simeon Pavlis, Adéla Svatošová, Sabina Prudičová, Adam Svoboda, Marek Horáček, Anežka Černohorská a Nicolas Fikejs.

J. Šplíchalová

Z Obecního úřadu

Zimní údržba
Před každou zimou jsme na těchto místech prosili o prohrnování aspoň částí přilehlých chodníků a poté po zimě jsme zase děkovali těm, kteří takto pomáhali vlastně všem ostatním. Poté, co nám poslanci schválili, že za schůdnost chodníků zodpovídá jejich majitel, se stalo všude módou chodníky neprohrnovat. Přesto bych zase chtěl poděkoval těm, co aspoň kus toho chodníků občas prohrnou. I když je toho sněhu spousta a třeba ho silničáři někdy nahrnou zpátky.
Loňská zima byla dlouhá a prohrnování chodníků a komunikací stálo naši obec přes 50.000 Kč. Letošní zima začala ještě o měsíc dříve. Už po měsíci místy není kam odhrnovat sníh a musí nastoupit buldozer. Máme tu také každoroční problém – na kterou stranu cesty se má odhrnovat sníh. Každý samozřejmě chce, aby to bylo na druhou stranu od něho, to ale bohužel vždy nevyjde. Takže prosím vás občas vezměte hráblo a naházejte ten sníh někam stranou, pokud možno ne zase na cestu nebo na silnici.

Cena vody
VAK Jablonné nad Orlicí jako vlastník vodovodu oznamuje, že cena vody zůstává od 1.1.2011 na stejné úrovni, jako letos – tedy 28,60 Kč za m3 včetně DPH.

Popelnice, známky a odpadové hospodářství v roce 2011
Zastupitelé obce schválili na své schůzi 13.12.2010, že pro příští rok bude platit stejný systém svozu komunálního odpadu, jako letos. Každý občan tedy bude platit poplatek 450 Kč a svozy budou ve čtvrtek po 14 dnech. V platnosti zůstávají tak i úlevy pro vícečlenné rodiny (neplatí se za třetí a další dítě) nebo pro studující na internátech. Platbu je možné rozdělit do dvou splátek a po zaplacení dostanete příslušný počet známek (v našem případě 1 známka na 2 občany, další známky je možné popřípadě přikoupit za cenu 450 Kč za známku).
Tento systém nám v letošním roce konečně přinesl menší množství odpadu a tedy také naše menší náklady. Pro zajímavost uvádíme množství komunálního odpadu v Jehnědí v posledních letech: 2008 – 80 tun, 2009 – 100 tun, 2010 – asi 72 tun. Byli bychom velice rádi, kdyby množství komunálního odpadu příliš nestoupalo. Není určitě tajemstvím, že obec za odpady více zaplatí, než vybere od lidí. Hradíme také další odpady (plasty, sklo, papír atd.) a v roce 2011 chceme opět uspořádat svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Systém svozu odpadu nebude nikdy ideální a nejspravedlivější. Občas vzbuzuje i vášně. Nejlepší by ale bylo, aby každý rozumně třídil odpad a kompostoval. Pro třídění můžete využít kontejnery u kaple, u obchodu i u sokolovny. Žijeme na vesnici a tak by neměl být problém u většiny domů kompostovat aspoň trávu a listí. Bohužel ale množství lidí pro trávu a listí využívá popelnice – to je vidět třeba na tom, že v létě máme více komunálního odpadu než v zimě. Uzavřel bych to opět prosbou – třiďte odpad a kompostujte aspoň něco. Do budoucna prosím také počítejte s tím, že se přestanou vyvážet pytle s odpadem.

Termíny svozů

Popelnice – komunální odpad (čtvrtky liché týdny)

6. leden 20. leden 3. únor 17. únor 3. březen 17. březen
31. březen 14. duben 28. duben 12. květen 26. květen 9. červen
23. červen 7. červenec 23. červenec 4. srpen 18. srpen 1. září
15. září 29. září 13. říjen 27. říjen 10. listopad 24. listopad
8. prosinec 22. prosinec        

 

Plasty a nápojové kartony - kontejnery (středy po měsíci)

5. leden 2. únor 2. březen 30. březen 27. duben 25. květen
22. červen 20. červenec 17. srpen 14. září 12. říjen 9. listopad
7. prosinec          

Kácení stromů v obci
Na základě petice občanů z horní části obce odsouhlasilo zastupitelstvo obce záměr ke skácení ořešáků po straně hlavní silnice. Tyto staré stromy by se skácely svépomocí a místo nich by mohly být nová zeleň. Zároveň s těmito ořešáky by měla odborná firma skácet vzrostlou lípu poblíž dolní autobusové zastávky, která uschla po letošním zásahu bleskem.

Výsledky komunálních voleb v Jehnědí
Ve dnech 15.-16.10. proběhly komunální volby. Do zastupitelstva v Jehnědí se dostali tito nezávislí kandidáti:
Vlastimil Fikejz 152 hlasů
Milan Myšák 146 hlasů
Věra Doubková 144 hlasů
Jaroslav Rozlívka 131 hlasů
Petr Novotný 112 hlasů
Jana Šplíchalová 111 hlasů
Milan Pospíšil 100 hlasů
Volební účast byla u nás přes 66% voličů.

Složení nového zastupitelstva
Na ustavující schůzi zastupitelstva dne 4.11. bylo zvoleno následující složení zastupitelstva:
starosta: Milan Myšák
místostarosta: Vlastimil Fikejz
předseda finančního výboru: Jana Šplíchalová
člen finančního výboru: Věra Doubková
předseda kontrolního výboru: Milan Pospíšil
člen kontrolního výboru: Petr Novotný
předseda stavební komise: Jaroslav Rozlívka

Plány pro rok 2011
Poté, co jsme dokončili přípravu pozemků pro výstavbu, jsme museli v letošním roce více šetřit a proto se provádělo méně akcí. V současné době je ale situace již lepší a navíc máme pro příští rok i přislíbené některé dotace. Hlavní akcí v roce 2011 v Jehnědí bude oprava chodníků a místních prostranství, chtěli bychom udělat nový asfaltový chodník v horní části obce a v prostoru před vývěskami. Podle množství financí by se mohly opravit i jiné chodníky nebo místní komunikace. Chodníky nyní nebudeme provizorně opravovat nástřikem, ale novým asfaltem. Kromě této hlavní akce bychom chtěli příští rok také opravit stěnu horního rybníka a rozšířit veřejné osvětlení v části obce směrem k Sudislavi.

Ze schůze zastupitelstva dne 11. listopadu 2010 vybíráme:
* starosta uvedl představy pro volební období k činnosti úřadu i zastupitelstva
* předběžný plán akcí pro nejbližší roky: 2011 – opravy místních komunikací, rozšíření veřejného osvětlení, oprava horního rybníka, příprava žádosti o dotaci z EU na opravu školy, ta by se potom opravovala v roce 2012
* finanční záležitosti – starosta i místostarosta budou mít nadále snížené odměny, ostatní podle tabulek
* příprava témat pro další schůzi (komunální odpad, kácení stromů)

Ze schůze zastupitelstva dne 13. prosince 2010 vybíráme:
* Zastupitelstvo schválilo aktualizovanou vyhlášku o místních poplatcích
* Po rozpravě schválilo zastupitelstvo vyhlášku o systému odstraňování komunálních odpadů a ponechalo stejný systém, jako v roce 2010
* Zastupitelstvo souhlasí se záměrem ke skácení 15 ks ořešáků a 1 ks lípy
* Byla schválena směná smlouva ke směně pozemků za bývalou skládku (Láskova skála) mezi Obcí Jehnědí a Josefem Láskem
* Připravoval se rozpočet obce pro rok 2011
* Vzhledem ke schvalování rozpočtu v lednu bude obec hospodařit v lednu 2011 podle rozpočtového provizoria

Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva
S předstihem zveme všechny občany na veřejnou schůzi se schvalováním rozpočtu pro rok 2011, která proběhne v zasedací místnosti v hasičárně ve čtvrtek 27. ledna 2011 od 18.00.
Milan Myšák, starosta

ZŠ a MŠ Jehnědí

Kolektiv zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy Jehnědí přeje všem dobrým lidem krásné Vánoce a mnoho příjemných chvil prožitých s blízkými. Do nového roku - všem mnoho štěstí, lásky, zdraví a častý smích na tváři.
Ivana Myšáková, ZŠ a MŠ Jehnědí

FK Jehnědí 1980

Umístění našich družstev po podzimní části
Muži – OP 4. třídy:
1. Libchavy B 26 : 11 21 b.
2. Luková 26 : 12 16 b.
3. Jehnědí 24 : 13 15 b.
Ženy – III. liga C:
1. Sázava 48 : 6 28 b.
...
10. Jehnědí 15 : 32 7 b.
11. Benecko 9 : 53 5 b.
12. Vrchlabí 5 : 83 4 b.
Dorost – OP:
1. Jehnědí 32 : 7 20 b.
2. Zámrsk 30 : 12 18 b.
3. Žichlínek 28 : 11 13 b.
Starší žáci – OP:
1. Jehnědí 49 : 9 21 b.
2. Javornice 36 : 14 21 b.
3. Řetová 23 : 28 10 b.

Všem hráčkám a hráčům přejeme do Nového roku mnoho sportovních úspěchů. Fanouškům a příznivcům fotbalu děkujeme za podporu a všem přejeme pevné zdraví.
Jaroslav Rozlívka, FK Jehnědí 1980

TJ Sokol

Turnaje
V nejbližší době se v naší sokolovně uskuteční tyto turnaje:
29.12. od 9.30 – minikopaná
15.1. od 13.00 – stolní tenis
Zveme účastníky i diváky. Občerstvení v průběhu turnajů bude zajištěno.

Florbal
Družstva našich starších žáků a juniorů se zúčastní v průběhu března regionálního krajského turnaje v Chocni a doufáme, že se jim podaří zopakovat úspěch z minulého turnaje, kdy se umístili na 3. místě v oblastním přeboru, konaném v Roudnici nad Labem.
Jaroslav Rozlívka, TJ Sokol

SDH Jehnědí

Valná hromada
Jehnědští hasiči vás zvou na svoji výroční valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 22.1.2011 od 19.00 v zasedací místnosti v hasičárně.
Hasičům i všem ostatním občanům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku vše nejlepší, hodně zdraví a žádné požáry.
Vlastimil Fikejz, SDH Jehnědí

Kultura

Pozvánka na plesy
Zveme vás na letošní plesovou sezonu do naší sokolovny. Termíny plesů:
* sobota 22.1. - Sportovní diskoples
* pátek 28.1. – Myslivecký ples
* pátek 18.2. – Sokolský ples
* sobota 19.3. – Obecní ples
Milan Myšák


Předchozí číslo

Jehnědský občasník

Vydává Obecní úřad Jehnědí
vyšlo 21.9.2010 Ročník 12, Číslo 56

Úvodem
Po delší době jsem se dostal k přípravě dalšího Občasníku. Po několika měsících, kdy opravdu nebyl čas ani nálada na nový Občasník. Času je stále méně, starostí, blbostí a problémů stále více. Nějak jsme to zvládli a vy zkuste aspoň přijít na divadlo do sokolovny, pojeďte s hasiči za slivovicí a přijďte k volbám.
Milan Myšák

Společenská kronika
V uplynulých měsících oslavili narozeniny:
Faková Marie 18.1. 88 let
Dlouhá Štěpánka 22.1. 89 let
Škeříková Božena 19.2. 60 let
Mareš Emil 22.2. 86 let
Bačová Miloslava 8.4. 88 let
Škeřík Josef 11.4. 60 let
Šaldová Olga 12.7. 86 let
Rozlílková Jana 16.7. 65 let
Benešová Danuše 25.7. 70 let
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.

V uplynulých měsících se narodili:
Pavlis Jindřich Simeon 1.2.
Svatošová Adéla 16.4.
Prudičová Sabina 11.5.
Svoboda Adam 14.5.
Dřevecký Tomáš 21.5.
Horáček Marek 25.7.
Vítáme vás do Jehnědí.

V uplynulých měsících zemřel:
Macek Zdeněk 12.9.
Čest jeho památce.
J. Šplíchalová

Z Obecního úřadu

Digitalizace katastru
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí oznamuje dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí. Tato digitalizovaná katastrální mapa katastrálního území obce Jehnědí bude předložena k veřejnému nahlédnutí na OÚ v Jehnědí ve dnech od 27.9.2010 do 11.10.2010 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu. K dispozici bude v těchto úředních hodinách:
pondělí 27.9 a 4.10.: 8:00 – 12:00 a 16:00 – 20:00
úterý: 8:00 – 15:00
středa: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
čtvrtek a pátek: 8:00 – 14:00
Více informací najdete na úřední desce nebo na našem obecním úřadě.

Rozpočet obce pro rok 2010
Pro letošní rok byl schválený následující rozpočet (v tisících Kč):
Příjmy daňové a ze státního rozpočtu 2738,0 ostatní 209,7 celkem 2947,7 Výdaje Les 28,0 Obchod (bez hospodářské činnosti) 1,0 Komunikace, odpadní vody (bez oprav) 25,0 ZŠ, MŠ, příspěvek na školy v UO (bez investic) 550,0 Kultura, kronika, kaple, rozhlas 48,5 Tělovýchova, příspěvky spolkům 100,0 Byty, výstavba a veřejné osvětlení 336,0 Zeleň, odpadové hospodářství 328,0 Požární ochrana 16,0 Chod obce 680,2 Akce investičního charakteru: úprava dolního rybníku 100,0 Opravy místních komunikací 100,0 Oprava prodejny 100,0 Splátky úvěru včetně úroků, daní a poplatků 535,0 Celkem 2947,7

Informace o hospodaření obce
Audity hospodaření obce Jehnědí jsou v pořádku. V obecní pokladně ale bohužel není pořád tolik financí, kolik bychom potřebovali. Obce mají několik problémů: na občana získávají z daní nepoměrně méně, než města a prakticky každou větší akci mohou provést jedině s pomocí dotace nebo úvěru. Proto jsou i v našem okolí zadlužené obce třeba kvůli nesmyslným požadavkům na úroveň kanalizace. Jehnědí mělo třeba v nedávné době úvěr na rekultivaci skládky. Nyní máme úvěr na zainvestování pozemků pro výstavbu. Pevně věřím tomu, že výstavba těchto domů je pro Jehnědí přínosem. Stála ale poměrně dost peněz a potýkáme se tam i s dalšími problémy – hygieně se nelíbí hluk od silnice, nám se nelíbí některé představy stavebníků.
Zadlužení naší obce není nijak výrazné (zvláště ve srovnání s městy), z daní jsme dostávali méně peněz, zbýval ještě doplatek za přípravu pozemků a proto jsme museli již od konce minulého roku začít šetřit. Nechceme se chlubit snížením svých odměn a dalších provozních nákladů, museli jsme ale hlavně omezit výdaje na investice. Proto jsme na letošní rok plánovali minimum investičních akcí a především jenom s dotací (třeba oprava střechy prodejny). Jako naschvál v zimě praskla voda před hasičárnou, VAK odmítal přidat na nový vodovod (který jsme jim museli postavit…), hygiena si po nás vymyslela další měření hlučnosti. Některé akce jsme proto museli oddálit – příkladem je oprava křižovatky u Přívratských. V současné době je ale situace již lepší, také VAK zaplatí naší obci do konce roku 200.000 a tak snad všechny plánované akce se stihnou do konce roku. Omlouváme se za vzniklé problémy a snad je každý dokáže pochopit.
Každopádně do dalších let by měla být situace lepší. Nové zastupitelstvo má pro příští rok připravenou dotaci 100.000 Kč na opravu chodníků a je velká šance, že stejně velká dotace dopadne ještě z Programu obnovy venkova. Protože k těmto dotacím obec přidává svou polovinu, je velká šance, že se příští rok opraví velká část chodníků v Jehnědí. Pro další roky by také menší obce měly mít větší daňové příjmy, takže snad na tom Jehnědí bude docela dobře.

Oprava dolního rybníka
Dolní rybník byl po letech ve velice špatném stavu. Po roky se v něm hromadilo bahno a v posledních letech se k tomu přidala ještě děravá hráz. Tu sice naši předchůdci postavili dobře, voda a nejspíše i zvířata ji narušili. K tomu se přidal ještě provoz po hrázi a úpravy propusti a výsledkem bylo prosakování hráze a více bahna než vody v rybníce. Provizorní opravy hráze nepomáhaly, kompletní úpravy by byly strašně drahé a tak jsme přistoupili alespoň k částečnému odstranění bahna po okrajích a opravě kamenné části hráze. Výsledkem je, že rybník pojme skoro dvojnásobek vody a voda hrází neprotéká. Bohužel ale stejně v rybníku zůstala spousta bahna, které bude nutné v nejbližších letech odvézt.
Cena celé této akce byla možná na první pohled poněkud vyšší, kompletní odstranění bahna a oprava hráze by ale stálo ještě několikanásobně více, nejspíše by milion Kč nestačil. Jsme rádi, že většina občanů přivítala alespoň takovouto opravu rybníka. Stav obecní pokladny nám bohužel více nedovolil.
A ještě úsměvná poznámka na závěr – z jedné celostátní televize nám volali, že chtějí přijet natočit reportáž. Že se dočetli, že hrozí protržení hráze a to asi bude znamenat zatopení domů pod hrází. Tak jsme je uklidnili a v televizi jsme pro tentokrát s takovouto blbostí nebyli. Tak snad nebudeme ani příště…

Oprava střechy prodejny
Na letošní rok se nám podařilo získat dotaci z Programu obnovy venkova na opravu střechy našeho obchodu ve výši 100.000 Kč. Na konci září bude tedy vyměněna střešní krytina na prodejně a zároveň bude zateplený strop. Po nedávné výměně skleněných vitrín za plastová by tato akce měla ještě více snížit náklady na vytápění. Prosíme vás také o případnou shovívavost při těchto stavebních pracích, které mohou ovlivnit provoz prodejny.

CzechPoint
Na našem obecním úřadě už plně funguje pracoviště CzechPointu, kde si můžete na počkání nechat udělat výpisy z různých evidencí (Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr nemovitostí a další). Nemusíte tedy pro ně jezdit do měst nebo na další instituce.

Bezdrátový internet
Na základě žádosti informujeme zákazníky firmy TYHAN, která provozuje v Jehnědí bezdrátový internet, že vysílač na škole byl modernizován pro pásmo 5,6 GHz a umožňuje tak rychlejší připojení k internetu. V případě zájmu si vyžádejte konkrétní podmínky u poskytovatele připojení.

Komunální volby v Jehnědí
Ve dnech 15.-16.10. proběhnou také v naší obci společně s prvním kolem senátních voleb komunální volby. Po čtyřech letech končí stávající zastupitelstvo a budeme volit nových 7 zastupitelů. V Jehnědí se bohužel neobjevilo žádné seskupení, které by připravilo svoji kandidátku. Nakonec se našlo 10 odvážlivců, kteří budou kandidovat. Kandidáti se domluvili na nejčistším způsobu řešení kandidátek, který vylučuje větší váhu těch, kteří jsou na vyšších pozicích a nepotřebuje ani kroužkování. Každý bude kandidovat samostatně na vlastní kandidátce. Voliči tedy vyberou do obálek 7 hlasovacích lístků a o zastupitelích rozhodnou pouze počty hlasů.
V komunálních volbách v Jehnědí budou kandidovat (podle abecedy):
Doubková Věra
Fikejz Vlastimil
Mikulecký Jan
Myšák Milan
Neugebauer Milan
Novotný Petr
Pospíšil Milan
Rozlívka Jaroslav
Šplíchalová Jana
Štusák Jaroslav

Ze schůze zastupitelstva dne 11. ledna 2010 vybíráme:
* Zastupitelstvo souhlasilo s pronájmem pozemku pro F. Černohorského.
* Zastupitelstvo odsouhlasilo postup s doplacením víceprací firmě PSK Choceň při přípravě pozemků pro výstavbu.
* Byla projednána příprava rozpočtu a veřejné schůze

Z 9. veřejné schůze dne 28. ledna 2010 vybíráme:
* Zastupitelstvo schválilo jednomyslně rozpočet obce pro rok 2010
* Informace o prasklé vodovodní přípojce do budovy Obecního úřadu a následném řešení – protože praskla přípojka přímo pod silnicí, muselo se provést nové napojení podvrtem pod komunikací. Jednalo se bohužel o akci, které neplánovaně zatížila rozpočet.
* V diskuzi se probíralo především třídění domovního odpadu.

Ze schůze zastupitelstva dne 8. února 2010 vybíráme:
* Oprava vodovodní přípojky stála přibližně 60.000 Kč a bohužel ji musí celou uhradit naše obec.
* Pro plánované částečné odstranění bahna z dolního rybníka bude oslovena firma ABV
* Opět se diskutovalo o regulativech pro výstavbu nových domů. Přijalo se vysvětlení, že zastavěnou plochou se myslí pouze plocha ohraničená základy, tedy bez přístřešků a některých ostatních staveb.

Ze schůze zastupitelstva dne 8. března 2010 vybíráme:
* Po projednání byl vybrán následující postup pro částečnou opravu dolního rybníka: firma ABV odstraní bahno (cena do 60.000 vč. DPH), následně firma STAPO opraví hráz rybníka
* Úklid hlíny po havárii vody u obecního úřadu provede firma ABV, začištění terénu bude potom provedeno brigádnicky.
* Po kontrole z hygieny na naší škole budou závady odstraněny dle finančních možností do začátku nového školního roku

Ze schůze zastupitelstva dne 19. dubna 2010 vybíráme:
* Starosta obce informoval o navržené směně pozemků za Láskovou skálou s panem Josefem Láskou
* J. Štusák informoval o opravě hráze dolního rybníka. Hráz musela být u stavidla částečně rozebrána, vymletá místa byla zalita betonem a opět vyzděna kameny, hráz byla očištěna a vyspárována. Předpokládané náklady budou 100.000 Kč
* OHS podala připomínku k pozemkům pro výstavbu, že je u silnice příliš vysoký hluk. Na vlastní náklady musíme zajistit další měření hluku, nyní po dobu 16 hodin.

Ze schůze zastupitelstva dne 10. května 2010 vybíráme:
* Na naší obci proběhl úspěšně audit hospodaření za rok 2009. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření.
* Pro letošní rok se podařilo získat dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 100.000 Kč na opravu střechy prodejny.
* Na okrajích nových pozemků u silnice byla bohužel překročena hranice hlučnosti, obec to bude muset vyřešit např. protihlukovou zábranou.
* Starosta zajistí vypracování plánu na opravu křižovatky před Přívratskými.

Ze schůze zastupitelstva dne 21. června 2010 vybíráme:
* Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2009 a zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2009 a schválilo je.
* Zastupitelstvo schválilo výjimku z počtu žáků v MŠ Jehnědí na školní rok 2010/2011 na 28 žáků.
* Zastupitelstvo schválilo záměr k e směně pozemků mezi Obcí Jehnědí a panem Josefem Láskou
* Zastupitelstvo schválilo záměr k prodeji pozemku panu Hrabčukovi za cenu 30 Kč/m2.
* Zastupitelstvo schválilo příspěvek fotbalovému oddílu FK 1980 Jehnědí na oslavy 30 let od založení ve výši 4.400 Kč
* Byl předložen technický plánek na řešení křižovatky před Přívratskými, bude provedeno na podzim

Ze schůze zastupitelstva dne 19. července 2010 vybíráme:
* Pro výměnu krytiny a opravu střechy prodejny byla vybrána firma M+M Mareš, Ústí nad Orlicí. Cenovou nabídku ale ještě požadujeme doplnit o plechovou krytinu (imitace tašek). Následně bude vybrán typ krytiny.
* Pro opravu křižovatky u Přívratských byla vybrána firma ABV.

Ze schůze zastupitelstva dne 13. září 2010 vybíráme:
* Zastupitelstvo vybralo konkrétní podmínky pro prodej pozemku p. Hrabčukovi. Jednalo se především o věcné břemeno a trasu kanalizace.
* Starosta informoval o přislíbené dotaci z Regionu Orlicko-Třebovsko pro rok 2011 na úpravu místních prostranství ve výši 100.000 Kč
* Zastupitelstvo rozhodlo o podání žádostí z Programu obnovy venkova pro rok 2011 takto: první žádost ve výši 100.000 Kč na opravu místních komunikací a chodníků, druhá žádost na vyčištění rybníka.
* Starosta informoval o zdárném průběhu jednání s VAK Jablonné nad Orlicí o odprodeji nového vodovodu. Zastupitelstvo poté schválilo smlouvy o provozování a jeho prodeji za cenu 200.000 Kč.
* Zastupitelstvo schválilo žádost ZŠ a MŠ o navýšení kapacity školní družiny na 30 dětí.

Pár slov starosty
Blíží se nám ke konci volební období a stávající zastupitelstvo i se mnou končí svoji práci. Některé věci se povedly, něco nikoliv. Konečně se rozjela výstavba na připravených pozemcích, dokončila se rekonstrukce elektrického vedení, máme opravené veřejné osvětlení, částečně prodejnu, školu i školku. Alespoň částečně máme také opravený dolní rybník. Bohužel jsou ale v horším stavu místní komunikace a chodníky, které jsme plánovali opravit z evropských fondů, kde jsme ale bohužel neuspěli. Spoustu problémů a bohužel i nákladů navíc nám přinesla příprava pozemků pro výstavbu. V některých případech to byly až nepochopitelné požadavky – třeba to, že hlučnost od silnice je vysoká a je nutné proto od silnice postavit několikametrovou, pokud možno betonovou nebo skleněnou zeď. Nakonec jsme to s hygienou usmlouvali na živý plot a keře, nebylo to ale nic jednoduchého.
Dalším problémem, který mě hodně mrzí, jsou neudržovaná stavení, pozemky a místy i nepořádek po obci. Chování vlastníků opuštěných stavení bývá až nepochopitelné – ze stavení se stávají ruiny a kolem je prales. Nepořádek a neudržované pozemky jsou ale bohužel i na jiných místech po Jehnědí. Čím dál méně lidí je také ochotných uklidit třeba i kousek chodníků před svým domem, v létě i v zimě. Je ale také pravda, že třeba neposekané bývají i obecní pozemky. Do dalších let by naše obec na údržbu pozemků mohla využít i nabídku veřejně prospěšných prací – pan Macek to bohužel všechno nemůže stihnout. Na neudržované soukromé pozemky bude nutné zatlačit asi přes peníze – protože to není moc jednoduché pomocí pokut, budou mít asi vyšší daně.
Práce s lidmi nebývá jednoduchá, v Jehnědí to platí také. Za těch pár let starostování jsem asi nepotěšil všechny Jehněďáky a ne všechno se povedlo. Snad ale aspoň něco. Naštěstí jsem neslyšel pořád jenom nadávky, občas to byly i pochvaly…
Milan Myšák, starosta

ZŠ a MŠ Jehnědí

Školní rok 2010/2011 byl slavnostně zahájen dne 1.9. 2010. Do naší MŠ nastoupilo 28 dětí, do ZŠ 30 žáků. Svůj první školní den v základní škole si prožilo celkem 9 nových prvňáčků. I letos pro ně paní učitelky připravily stanoviště s úkoly. Starší kamarádi jim při jejich plnění pomáhali a za každý správně splněný úkol jim věnovali drobný dáreček. Poté prvňáčky a jejich rodiče přivítala slečna učitelka Bílková ve slavnostně vyzdobené třídě.
Ve školním roce 2010/2011 byla třídnictvím v 1.+ 2. ročníku pověřena Mgr. Tereza Bílková, třídnictvím ve 3.-5. ročníku Mgr. Ivana Myšáková.
V letošním roce mohou žáci ZŠ Jehnědí navštěvovat celkem 6 zájmových útvarů. Kromě již tradičních , jako jsou pohybová výchova, dramatická výchova, hra na zobcovou flétnu a kroužku informatiky, přibyl nově ještě LEGO kroužek a kroužek vaření. Již několik let se na vedení těchto zájmových útvarů kromě vyučujících ze ZŠ podílejí i paní učitelky z MŠ. I díky jejich pomoci je nabídka kroužků tak velká a rozmanitá.
Hodně sil a hlavně mnoho hezkých zážitků po celý školní rok, přeje všem dětem i paním učitelkám Ivana Myšáková, ředitelka ZŠ a MŠ Jehnědí.

SDH Jehnědí

Pozvánka na zájezd
V sobotu 2. října pořádá SDH Jehnědí zájezd na festival slivovice „Biskupické kaléšek“ a všechny na něj zve. Součástí budou také závody historických velocipédů, prohlídka zámku v Moravské Třebové, degustace a hudba. Odjezd bude v 8.30 od autobusových zastávek. Přihlášky na zájezd můžete podat na Obecním úřadě, v místní prodejně nebo u Vl. Fikejze.
Vlastimil Fikejz, SDH Jehnědí

Sport

30 let fotbalu v Jehnědí
V letošním roce jsme oslavili 30 let organizované kopané v Jehnědí. Klub vznikl v roce 1980, kdy se místní nadšenci fotbalu rozhodli založit oddíl kopané. Od doby založení prošel různými změnami, jak už na postech vedoucích oddílů, tak i na postech trenérů a hráčů. S postupujícími lety se pak měnila také základna našeho oddílu hřiště „Hliňák“. V posledních letech došlo k rekonstrukci sociálních zařízení, kabin, vedle travnatého hřiště zde ještě bylo vybudováno hřiště asfaltové pro další možné sportovní činnosti a do budoucna se plánuje vybudování tréninkového hřiště.
Jak se měnily názvy klubu:
1980 – 1984 TJ Sokol Jehnědí
1984 – 1990 TJ JZD SNP Zálší
1990 – 1994 ZD Zálší
1994 – 2009 FK ZOD Zálší
od 2009 FK Jehnědí 1980

Za 30 let činnosti jsme dosáhli také velmi dobrých výsledků – muži hráli v letech 1987 – 1990 krajský přebor I.B třídu, dorost se stal v sezoně 2002 – 2003 přeborníkem okresu a mladší žáci se stali přeborníkem okresu v sezoně 2004 – 2005. Působí u nás také družstvo žen, které hraje III.ligu.

Výsledky – podzim 2010:
Muži – okresní přebor IV. třídy
FK Jehnědí 1980 - Helvíkovice 5 : 1
Libchavy B - FK Jehnědí 1980 3 : 2
FK Jehnědí 1980 - Kerhartice B 6 : 2
FK Jehnědí 1980 - Verměřovice B 2 : 2

Ženy – III. liga sk. C
FK Jehnědí 1980 – Benecko 3 : 1
FK Jehnědí 1980 – Mateřov 1 : 1
Staré Čívice - FK Jehnědí 1980 4 : 1

Pozvánka na nejbližší zápasy:
starší žáci: FK Jehnědí 1980 – Javornice sobota 25.9. od 13.30
muži: FK Jehnědí 1980 – Luková sobota 25.9. od 16.00
ženy: FK Jehnědí 1980 – FK Pardubice neděle 26.9. od 10.00
dorost: FK Jehnědí 1980 – Rudoltice neděle 26.9. od 13.30
Občerstvení po celou dobu je samozřejmě zajištěno. Zveme vás samozřejmě na tyto i další zápasy našich družstev.
Jaroslav Rozlívka, FK 1980 Jehnědí

Kultura

Pozvánka na divadelní představení
Po nějaké době jsme do Jehnědí opět pozvali ústecký divadelní soubor Vicena. V pátek 24.9. zahraje v naší sokolovně moderní nastudování klasického divadelního představení – Moliére: Zdravý nemocný, komedie o třech dějstvích s tancem a zpěvem. Režie Jan Štěpánský. Představení začíná v pátek 24.9. v 19.30 v naší sokolovně a všechny vás zveme.
Milan Myšák