Jehnědí

 

23.3.2017 - Důležitá informace k uzavírce silnice do Ústí nad Orlicí

Informujeme občany, že v nejbližší době začně dlouhodobá uzavírka silnice Jehnědí - Ústí nad Orlicí. Ve druhé polovině dubna by měla začít zásadní rekonstrukce silnice přes Hrádek, která bude trvat bohužel dva roky. V roce 2017 by měla být uzavírka přibližně v době konec dubna - konec října a opravovat se bude spodní část kopce "Hrádovák". Bude se ale jednat o zásadní rekonstrukci s pokládáním kanálu pro dešťovou vodu středem komunikace a opravou mostků a propustků. Důsledkem má být úplná uzavírka silnice s objížďkou přes Sloupnici!
Horní část kopce by se měla opravovat potom v roce 2018. Postupně budeme zveřejňovat bližší informace a např. výlukové autobusové jízdní řády.

Pozvánka na přednášku "Domácí hospicová péče" - 28.3.2017

Zveme vás na přednášku na téma DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE.
Co je to domácí hospicová péče? Komu péči poskytujeme? Co obnáší péče o blízkého v domácím prostředí?
Přednáška se koná 28.března 2017 od 17.00 v zasedačce obecního úřadu Jehnědí.
Těší se na Vás sestřičky z Domácí specializované hospicové péče Ústí nad Orlicí.

19.3.2017 - Informace o ukončení veterinárních opatření

Mimořádná veterinární opatření k výskytu tzv. ptačí chřipky v Koldíně se v naší obci ukončují. Více informací najdete na úřední desce.

Další cestovatelské posezení - čtvrtek 2.3.2017

Zveme vás na další cestovatelské posezení "Roman Bače: Kuba". Začínáme ve čtvrtek 2.3. v 18.00 v zasedací místnosti v hasičárně.

6.2.2017 - Ptačí chřipka - důležité upozornění

Dne 5.2.2017 vyhlásila Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní ptačí chřipky v Pardubickém kraji. Výskyt ptačí chřipky byl potvrzen v malochovu v Koldíně a Jehnědí tak spadlo do 10 km pásma dozoru.
Důrazně doporučujeme vlastníkům drůbeže a ptactva je nepouštět na volná prostranství a nechat je uzavřená. Bližší informace najdete na úřední desce.

Tříkrálová sbírka 14.1.2017

Výsledek Tříkrálové sbírky v Jehnědí: vybralo se 8.177 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc. Přikládáme kompletní výsledky za ústeckoorlicko a tiskovou zprávu Charity.
Nejvýznamnější charitativní akce roku se opět setkala s příznivou odezvou. Do ulic orlickoústeckého okresu vyrazilo více než dva tisíce dobrovolníků, kteří vybrali do 529 pokladniček 2.495.071,- Kč. Převážná část výtěžku je určena na činnost Oblastní charity Ústí n.Orl.
Oblastní charita vyjadřuje upřímné poděkování asistentům TS v jednotlivých obcích za organizační zajištění akce, obecním úřadům za vstřícnost a ochotu při nakládání s pokladničkami, dobrovolníkům, kteří se nezalekli letošních mrazů, za důstojný průběh koledování, farnostem za podporu a doprovodné programy.
I když jako lidé jsme různí, ve snaze pomoci druhým jsme si podobní. A právě Tříkrálová sbírka je příkladem toho, že dokážeme dobře spolupracovat na společném díle. Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají TS jako smysluplnou akci, do které se řada lidí už 17 let obětavě zapojuje.
65 % výnosu TS použije Oblastní charita na činnost svých služeb, např. domácí hospicové péče.

10.1.2017 - Informace k rozpočtu a pozvánka na veřejné zasedání

Zveme všechny občany na další veřejnou schůzi zastupitelstva se schvalováním rozpočtu naší obce pro rok Jehnědí. Schůze bude v úterý 31.ledna od 17.00 v zasedací místnosti na našem úřadě. Hlavním bodem bude schvalování rozpočtu obce pro rok 2017. Bližší informace k rozpočtu najdete na úřední desce.

3.1.2017 - Termíny plesů pro zimu 2017

Zveme vás na letošní plesovou sezonu do jehnědské sokolovny:
Společenský ples SDH Jehnědí a TJ Sokol Jehnědí: sobota 18.2.2017 (hraje Ivan Rajský)
Obecní ples: sobota 11.3.2017 (hraje Betl Band)

21.12.2016 - Svoz odpadu v roce 2017

Všechny termíny ke stažení
V roce 2017 bude stejný systém svozů odpadů, jako v roce 2016. Komunální odpad (popelnice) se budou vyvážet opět každý druhý čtvrtek. Upozorňujeme, že nejbližší termíny jsou tedy 29.12. a 12.1.
Poplatek za odpad zůstává také ve stejné výši (525 Kč na osobu) a platit ho můžete na našem úřadě, popřípadě převovodním příkazem. Známku si ale musíte vyzvednout u nás na úřadě.

21.12.2016 - Informace společnosti VAK Jablonné n. Orl.

Společnost VAK informuje, že od nového roku bude cena vodného 37,72 Kč za m3 (včetně DPH). Více v tiskové zprávě

21.12.2016 - Fotografie z akcí

Ve Fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z akcí za poslední měsíce - posezení se seniory, rozsvícení vánočního stromu i vítání občánků.