Jehnědí

 

Další informace k uzavírkám silnic do Ústí nad Orlicí

Uzavírka silnice II/315 přes Hrádek skončí předčasně již 15.8. a od tohoto dne bude silnice přes Hrádek opět průjezdná.
Naopak bude ve dnech 20.8. - 31.8. úplně uzavřena komunikace Sudislav - Hrádek.
Více informací najdete na úřední desce.

Informace ke dlouhotrvajícímu suchu a horku

Vzhledem ke dlouhodobému rázu počasí doporučujeme vyvarovat se aktivit, které by mohly vyvolat požár: v lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.
Dále prosíme, abyste dbali na úsporné hospodaření s vodou.
Děkujeme za pochopení.

Výměna veřejného osvětlení v Jehnědí

Informujeme občany, že po dobu výměny veřejného osvětlení podél hlavní silnice v Jehnědí od 16.7.2018 nebude svítit veřejné osvětlení po celé obci a zároveň také nebude funkční veřejný rozhlas. Děkujeme za pochopení.

Aktuální informace k rekonstrukci silnice II/315 přes Jehnědí

Další etapa rekonstrukce silnice v úseku Loučky - Jehnědí měla začít 1.7.2018. Vzhledem k problémům s výběrovým řízením na dodavatele sdělil Pardubický kraj jako investor, že se celá akce minimálně o měsíc odsouvá. Takže objížďky zůstavají stejné, jako dosud a autobusové jízdní řády přejdou na prázdninový chod.

Informace ke komunálním volbám

Ve dnech 5.-6.10.2018 proběhnou komunální volby, kdy by se také v Jehnědí mělo volit zastupitelstvo obce. Informace k těmto volbám průběžně zveřejňujeme na Úřední desce.
Upozorňujeme, že kandidátky musí být podané nejpozději do 31.7.2018. Stejně jako v několika minulých volbách chceme u nás připravit kandidátky společně a proto navrhujeme případným zájemcůme o místa v našem zastupitelstvu, aby kontaktovali náš obecní úřad.

Jehnědský triatlon - 16.6.

Výsledky ke stažení.

Mobilní sběr odpadu 12.6. - informace

Dne 12.6.2018 proběhne v Jehnědí zastávkovým způsobem mobilní sběr odpadu - na autobusové horní zastávce (16.00 - 16.30) a dolní zastávce (16.35 - 17.00).
Budete moci odevzdat nebezpečný odpad, vyřazené televizory a lednice, osobní pneu bez disků, starý nábytek, matrace, koberce, porcelán, keramiku, části automobilů, staré oděvy atd.

Informace k objížďce Jehnědí - Sudislav

Ve dnech 2.5. - 11.5. by měla být kompletně upravena silnice Jehnědí - Sudislav jako objížďka pro letošní rok i následující roky, kdy se bude opravovat silnice II/315 v úseku Loučky - Jehnědí - Ústí nad Orlicí.
V úseku Jehnědí - Sudislav se v následujících dnech dokončí výhybny a bude položený nový asfaltový povrch. Bude to ale znamenat omezení a uzavření této silnice. Postup by měl být následující:

2.-3.5. komunikace průjezdná - částečné omezení - podbalení krajů, balení výhyben
pátek 4.5. cca mezi 9 a 11 hodinou komunikace uzavřena (po projetí ranních autobusů a před poledními) - podstřik emulzí
So+Ne 5.-6.5. - plná uzavírka - pokládka asf. koberce celoplošná
9.-.11.5. - dobalení krytů výhyben - komunikace průjezdná.

Pozvánka na turistickou akci Jehnědské kilometry - 20.5.

Všechny zveme turisty na další ročník:

Pálení čarodějnic

SDH Jehnědí vás zve na pálení čarodějnic v pondělí 30.4.
Přijďte si s námi zasoutěžit, zatancovat, zalétat na koštěti a taky si opéci kouzelného buřtíka.
Začátek je v 16.30 za ZŠ v Jehnědí průvodem k hasičské zbrojnici.

Placení místních poplatků

Upozorňujeme občany, že na našem obecním úřadě již vybíráme místní poplatky a poplatky za stočné (ve výši 10 Kč/m3). Prosíme o včasné zaplacení.

Veletrh sociálních služeb v Ústí nad Orlicí 19.4.

Město Ústí nad Orlicí Vás zve na Veletrh sociálních služeb, který se koná 19.4. od 10.00 do 17.00 v Kulturním domě.
další informace - pozvánka

Informace k opravám silnice II/315

Upozorňujeme, že aktuální informace k uzavírkám a výlukovým jízdním řádům kvůli opravě silnice II/315 v roce 2018 jsou na úřední desce.
Silnice II/315 bude uzavřena v úseku Hrádek, křižovatka na Sudislav - křižovatka nad Hrádkem, směr Sloupnice. Osobní auta mohou bez problémů užívat pro cestu do Ústí nad Orlicí účelovou komunikaci Jehnědí - Sudislav. Prosíme ale o opatrnost a trpělivost, tuto komunikaci budou využívat také některé linkové autobusy a ZOD Zálší.

Pozvánka na veřejnou schůzi

Zveme vás na letošní první veřejnou schůzi zastupitelstva. Hlavním bodem programu bude schvalování rozpočtu obce pro rok 2018. Dalšími body bude:
- Přehled uskutečněných akcích v roce 2017
- Plán akcí akcí pro rok 2018
- Diskuze (školka, škola, oprava silnice přes Jehnědí,...)
Schůze začíná v úterý 30. ledna v 18.00 v zasedací místnosti OÚ v Jehnědí. Všechny zveme.
Návrh rozpočtu obce je vyvěšený na úřední desce.

Informace ke Tříkrálové sbírce v Jehnědí

V sobotu 6.ledna u nás koledovali opět koledníci při tradiční Tříkrálové sbírce. V Jehnědí se vybrala zatím největší částka za dobu, co se nás tato sbírka koná - 7.426 Kč. Všem, co přispěli, děkujeme. Až budeme mít další informace z Charity, která sbírku organizovaa, zveřejníme je.

Informace VAK Jablonné nad Orlicí - cena vody

Představenstvo společnosti VAK Jablonné nad Orlicí na svém zasedání dne 6.12.2017 rozhodlo o navýšení ceny vodného pro rok 2018 na 39,49 Kč/m3 vč. DPH.
Tisková zpráva

Tříkrálová sbírka v Jehnědí

Letos budou opět chodit v Jehnědí koledníci při celostátní Tříkrálové sbírce. Bude to pouze v sobotu 6.1.2018 a koledovat budou děti ze školy s paní ředitelkou I. Myšákovou.
Věříme, že přispějete na dobrou věc a že se nenecháte napálit falešnými koledníky, jako se už bohužel u nás také stalo.

Termíny plesů a dalších akcí v Jehnědí v roce 2018

Také letos vás všechny zveme na tyto akce v naší sokolovně s novou podlahou:
- Společenský ples SDH Jehnědí a TJ Sokol Jehnědí: sobota 17.2. od 20.00
- Obecní ples: sobota 17.3. od 20.00

Komunální a další odpad v roce 2018

Svozy odpadů v roce 2018 budou probíhat prakticky stejně, jako v roce 2017 - svozový den pro komunální odpad je opět ČTVRTEK, počínaje 11.1.2018. Plasty a nápojové kartony se sváží po 14 dnech, papír po měsíci.
Poplatek zůstává ve stejné výši, tedy 525 Kč na osobu. Je možné ho již od začátku roku zaplatit na OÚ v Jehnědí osobně nebo převodem na účet Obce Jehnědí (viz Kontakty). Při převodu uveďte prosím jako variabilní symbol vaše číslo popisné.
Po zaplacení poplatku si na OÚ vyzvedněte známky na popelnice. Na základě žádosti Ekoly České Libchavy prosíme občany, aby si odstranili z popelnice staré, neplatné známky. V lednu 2018 platí ještě také známky z roku 2017.
Na stránce Informace OÚ najdete bližší informace včetně termínů svozů.

Stěhování pošty v Ústí nad Orlicí

V termínu od 27. 12. 2017 do 1. 1. 2018 bude probíhat stěhování pošty Ústí nad Orlicí 1 do nových prostor. přehled otevírací doby pošty v době jejího stěhování:
- 27.12.2017: pošta otevřena bez omezení
- 28.12.2017: výdej zásilek z P. O. BOXů do 12.00 hod., podání zásilek do 12.00 hod. od podavatelů, kteří využívají výplatní stroj, nebo kteří mají s ČP sepsanou smlouvu o Bezhotovostní úhradě cen, balíkové zásilky již podat nelze.
- 29.12.2017: zavřeno, pošta otevřena pouze pro výdej zásilek z P. O. BOXů do 8.30 hod.
- Dne 28.12. a 29.12. bude vstup do pošty pouze bočním vchodem.
- 30.12.2017: zavřeno
Od 2. 1. 2018 bude pošta plně fungovat na nové adrese: T. G. Masaryka 897, hotel UNO.