Jehnědí

 

Informace ČEZ o přerušení dodávky elektřiny ve dnech 10.5. a 11.5.

Společnost ČEZ informuje, že v Jehnědí bude ve dnech 10.5. a 11.5. v době 7:15 - 17:15 prerušena dodávka elektřiny.

Čarodějnice

Protože bohužel nedošlo k dohodě mezi SDH Jehnědí a FK Jehnědí o společném pořádání čarodějnic 30.4., budou se pálit za hasičárnou s programem v hasičárně.

11.4.2017 - Placení poplatků a stočné

Prosíme všechny o včasné placení místních poplatků a stočného. Vybírají se na našem úřadě v úředních hodinách. Vlastníci psů dostanou při placení také igelitové sáčky na psí exkrementy, takže se snad už nebudou válet po Jehnědí. Také bych chtěl požádat ty, co trvale parkují svoje auta na obecních pozemcích, aby za to zaplatili poplatek za zábor veřejného prostranství. Děkujeme.

11.4.2017 - Rozpis fotbalových zápasů FK Jehnědí pro jarní sezonu 2017

Rozpis zápasů FK Jehnědí - muži, mladší a starší žáci

11.4.2017 - Autobusové jízdní řády pro objíždku

Zveřejňujeme objížďkové autobusové jízdní řády po zahrnutí připomínek. Platit by měly od pondělí 24.4. - zároveň se začátkem platnosti objížky hrádováku. Jízdní řády jsou ve formátu MS Excel.
Tyto návrhy jízdních řádů jsou k dispozici také ve vývěskách a v prodejně:
linka 905, linka 920, linka 942

Informace ČEZ o přerušení dodávky elektřiny ve dnech 18.4. a 19.4.

Společnost ČEZ informuje, že v Jehnědí bude ve dnech 18.4. a 19.4. v době 7:15 - 17:15 prerušena dodávka elektřiny.

29.3.2017 - Vyjádření starosty obce k objížďce silnice přes Hrádek

Dlouhodobá objížďka Hrádováku bude pro mnoho lidí velkým problémem. Krajský úřad a Městský úřad v Ústí nad Orlicí nás ale postavili před hotovou věc. Některé další obce, jako např. Sudislav, dokonce úplně ignorovali. Byl bych rád, kdybyste se s připomínkami k celé akci (kromě jízdních řádů) obraceli na Městský úřad v Ústí nad Orlicí, paní Bartošovou (tel. 465 514 341), která stanovila objíždku a její značení, popřípadě na krajský úřad. Děkuji za pochopení.
Milan Myšák, starosta obce

27.3.2017 - Návrhy jízdních řádů pro objíždku

Zveřejňujeme návrhy objížďkových autobusových jízdních řádů. Platit by měly od pondělí 24.4. - zároveň se začátkem platnosti objížky hrádováku. Žádáme občany, aby dávali svoje připomínky k těmto jízdním řádům na OÚ v Jehnědí - mailem, telefonicky, osobně. Návrhy jsou ve formátu MS Excel.
Tyto návrhy jízdních řádů jsou k dispozici také ve vývěskách a v prodejně.

23.3.2017 - Důležitá informace k uzavírce silnice do Ústí nad Orlicí

Informujeme občany, že v nejbližší době začně dlouhodobá uzavírka silnice Jehnědí - Ústí nad Orlicí. Ve druhé polovině dubna by měla začít zásadní rekonstrukce silnice přes Hrádek, která bude trvat bohužel dva roky. V roce 2017 by měla být uzavírka přibližně v době konec dubna - konec října a opravovat se bude spodní část kopce "Hrádovák". Bude se ale jednat o zásadní rekonstrukci s pokládáním kanálu pro dešťovou vodu středem komunikace a opravou mostků a propustků. Důsledkem má být úplná uzavírka silnice s objížďkou přes Sloupnici!
Horní část kopce by se měla opravovat potom v roce 2018. Postupně budeme zveřejňovat bližší informace a např. výlukové autobusové jízdní řády.

Pozvánka na přednášku "Domácí hospicová péče" - 28.3.2017

Zveme vás na přednášku na téma DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE.
Co je to domácí hospicová péče? Komu péči poskytujeme? Co obnáší péče o blízkého v domácím prostředí?
Přednáška se koná 28.března 2017 od 17.00 v zasedačce obecního úřadu Jehnědí.
Těší se na Vás sestřičky z Domácí specializované hospicové péče Ústí nad Orlicí.

19.3.2017 - Informace o ukončení veterinárních opatření

Mimořádná veterinární opatření k výskytu tzv. ptačí chřipky v Koldíně se v naší obci ukončují. Více informací najdete na úřední desce.

Další cestovatelské posezení - čtvrtek 2.3.2017

Zveme vás na další cestovatelské posezení "Roman Bače: Kuba". Začínáme ve čtvrtek 2.3. v 18.00 v zasedací místnosti v hasičárně.

6.2.2017 - Ptačí chřipka - důležité upozornění

Dne 5.2.2017 vyhlásila Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní ptačí chřipky v Pardubickém kraji. Výskyt ptačí chřipky byl potvrzen v malochovu v Koldíně a Jehnědí tak spadlo do 10 km pásma dozoru.
Důrazně doporučujeme vlastníkům drůbeže a ptactva je nepouštět na volná prostranství a nechat je uzavřená. Bližší informace najdete na úřední desce.

Tříkrálová sbírka 14.1.2017

Výsledek Tříkrálové sbírky v Jehnědí: vybralo se 8.177 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc. Přikládáme kompletní výsledky za ústeckoorlicko a tiskovou zprávu Charity.
Nejvýznamnější charitativní akce roku se opět setkala s příznivou odezvou. Do ulic orlickoústeckého okresu vyrazilo více než dva tisíce dobrovolníků, kteří vybrali do 529 pokladniček 2.495.071,- Kč. Převážná část výtěžku je určena na činnost Oblastní charity Ústí n.Orl.
Oblastní charita vyjadřuje upřímné poděkování asistentům TS v jednotlivých obcích za organizační zajištění akce, obecním úřadům za vstřícnost a ochotu při nakládání s pokladničkami, dobrovolníkům, kteří se nezalekli letošních mrazů, za důstojný průběh koledování, farnostem za podporu a doprovodné programy.
I když jako lidé jsme různí, ve snaze pomoci druhým jsme si podobní. A právě Tříkrálová sbírka je příkladem toho, že dokážeme dobře spolupracovat na společném díle. Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají TS jako smysluplnou akci, do které se řada lidí už 17 let obětavě zapojuje.
65 % výnosu TS použije Oblastní charita na činnost svých služeb, např. domácí hospicové péče.

10.1.2017 - Informace k rozpočtu a pozvánka na veřejné zasedání

Zveme všechny občany na další veřejnou schůzi zastupitelstva se schvalováním rozpočtu naší obce pro rok Jehnědí. Schůze bude v úterý 31.ledna od 17.00 v zasedací místnosti na našem úřadě. Hlavním bodem bude schvalování rozpočtu obce pro rok 2017. Bližší informace k rozpočtu najdete na úřední desce.

3.1.2017 - Termíny plesů pro zimu 2017

Zveme vás na letošní plesovou sezonu do jehnědské sokolovny:
Společenský ples SDH Jehnědí a TJ Sokol Jehnědí: sobota 18.2.2017 (hraje Ivan Rajský)
Obecní ples: sobota 11.3.2017 (hraje Betl Band)

21.12.2016 - Svoz odpadu v roce 2017

Všechny termíny ke stažení
V roce 2017 bude stejný systém svozů odpadů, jako v roce 2016. Komunální odpad (popelnice) se budou vyvážet opět každý druhý čtvrtek. Upozorňujeme, že nejbližší termíny jsou tedy 29.12. a 12.1.
Poplatek za odpad zůstává také ve stejné výši (525 Kč na osobu) a platit ho můžete na našem úřadě, popřípadě převovodním příkazem. Známku si ale musíte vyzvednout u nás na úřadě.

21.12.2016 - Informace společnosti VAK Jablonné n. Orl.

Společnost VAK informuje, že od nového roku bude cena vodného 37,72 Kč za m3 (včetně DPH). Více v tiskové zprávě

21.12.2016 - Fotografie z akcí

Ve Fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z akcí za poslední měsíce - posezení se seniory, rozsvícení vánočního stromu i vítání občánků.