Jehnědí

Advent - rozsvícení Vánočního stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se letos uskuteční v neděli 28.listopadu od 16.00 před naší základní školou. Upozorňujeme, že bude před naší školou - tedy nikoliv v sokolovně ani u kaple. Děti ze školky a ze školy budou mít připravený kulturní program a bude také připravené vánoční pohoštění.

Odložení akce Posezení pro seniory

Na začátek prosince jsme plánovali opět připravit akci, kterou jsme v předcovidové době pravidelně pořádali pro naše seniory. Vloni jsme kvůli covidové situaci museli zrušit předvánoční posezení pro seniory. Letos se bohužel situace opakuje a tak ani nyní nemůžeme prosincové posezení bezpečně připravit. Zkusíme to tedy alespoň přesunout na jaro, kdy snad bude konečně lepší situace s tím vlezlým Covidem. Malé dárky roznesou seniorům tedy stejně jako vloni děti z naší školy.
Omlouvám se především všem očkovaným seniorům, ale nemůžeme si dovolit připravit za současné epidemické situace takovouto akci, kde by hrozilo i možné nakazení tímto virem.
Musím současně také poznamenat, že ze současné epidemie není žádná jiná cesta, než se očkovat a to bohužel asi i opakovaně. To není jenom názor můj, ale také vědeckých a lékařských kapacit na celém světě. Proto bych chtěl poprosit a požádat všechny, kdo se ještě neočkovali, ať tak co nejdříve učiní. V opačném případě můžete dopadnout hodně špatně. Starší a nemocní možná bohužel kvůli tomu zemřou, ti mladší mohou mít také zdravotní problémy a navíc stejně budou mít dříve nebo později zákaz vycházení.
Neočkovat se je projevem sobeckosti a nezodpovědnosti.
Milan Myšák, starosta obce

Zavření obchodu v sobotu 6.11.

V sobotu 6.11. bude uzavřena obecní prodejna. Omlouváme se za případné problémy.

Informace k odpadům

V nejbližší době nás všechny čekají zásadní změny v systému s nakládání s odpady. Podle novely zákona o odpadech může každý občan produkovat maximálně 200 kg směsného odpadu ročně. Toto platí pro rok 2021. Pro další roky se tato hranice bude ještě dále snižovat, např. v roce 2026 to bude 150 kg na osobu. Pokud se vyprodukuje více odpadu, bude to za podstatně vyšší cenu. Pro vaši informaci - toto povolené množství pro letošní rok jsme překročili v říjnu, komunální odpad za zbývající měsíce bude tedy podstatně dražší.
Zároveň mají obce také povinnost zajistit další třídění odpadů a to tak, že do roku 2025 se vytřídí min. 60% odpadů a v dalších letech musí tento podíl ještě stoupat.
Vzhledem k tomu, že množství komunálního odpadu v Jehnědí od roku 2018 prudce stoupá, musíme situaci řešit (2018: 57t, 2019: 66t, 2020: 74t, 2021: asi 82t)
Chtěl bych každopádně poděkovat všem, kteří se chovají slušně, odpad třídí do kontejnerů a do popelnic na komunální odpad dávají pouze odpad, který se nedá třídit. Bohužel je ale mezi námi část takových, kteří do popelnice (nebo do pytlů vedle nich nich) narvou cokoliv - podívejte se třeba níže na fotografie z Jehnědí před svozem 28.10.
Pro příští rok se tedy pravděpodobně bude muset zvýšit poplatek za odpad. V jednání je také nabídka Ekoly na označení popelnic, potom by se vyvážely pouze označené popelnice a také by se vážily. Další možností je zajištění svozu dalších druhů odpadů dům od domu, potom by například u každého domu byla i popelnice na biodpad. Velice přísně by se ale potom kontroloval obsah popelnic na komunální odpad. Budeme rádi i za vaše konstruktivní návrhy.
Ke stažení nabízíme prezentaci Ekoly k této problematice ve formátu pdf.
Dále jsou fotografie míst před svozem odpadů včetně místa pro svoz plastů nad kaplí:

Vyvážení septiků

Děkujeme za zájem o hromadné vyvážení septiků v Jehnědí. Tuto povinnost jsme si nevymysleli, ale je daná zákonem. Dokonce 2x ročně by si měl každý majitel domu se septikem tento nechat vyvézt. V případě jímek by to mělo být před jejím naplněním.
Po nějaké době tedy organizujeme hromadné vyvážení septiků a chtěl bych vás požádat, abyste po nás nechtěli vysvětlení, proč právě vy máte váš septik vyvézt. Protože to je prostě povinnost daná zákonem a my to musíme doložit, abychom jako obec získali prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod.
Kdo se přihlásil ke hromadnému vyvážení, bude kontaktován panem Millichem (dříve firma Mikulecký). Budete platit pouze samotné vyvezení, dopravu hradí Obec Jehnědí.

Informace Policie ČR k podvodným nabídkám

Na základě požadavku Krajského ředitelství Policie ČR nabízíme ke stažení článek, který upozorňuje na podvodné praktiky podomních prodejců. Nenechte se zlákat pochybnými nabídkami.

Informace k uzavírce silnice II/315 do Ústí nad Orlicí

Podle informací z Krajského úřadu Pardubického kraje bude silnice II/315 v úseku Hrádek - Ústí nad Orlicí nadále uzavřena. Občané z Jehnědí ale mají povolený průjezd do Ústí objížďkou přes Kerhartice. To platí i nadále.
Samotná rekonstrukce silnice je ale pozastavena vzhledem ke špatnému a diletantsky připravenému projektu na rekonstrukci silnice. Vůbec se v něm nepočítalo s tím, že tam ujíždí svahy po stavbě železničního koridoru. Pardubický kraj jako investor celé akce musel nechat připravit nový projekt, soutěží nového dodavatele a tak asi celou zimu budeme jezdit přes Kerhartice. Samotná stavba bude asi pokračovat až příští rok. Dá se tedy předpokládat, že uzavírka silnice bude tedy i příští rok.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021 v Jehnědí

1. STB agenta Bureše (29,94%, 56 hlasů)
2. SPOLU (25,13%, 47 hlasů)
3. SPD (20,32%, 38 hlasů)
4. Piráti+STAN (12,29%, 23 hlasů)
5. KSČM (3,20%, 6 hlasů)
6. Přísaha (2,13%, 4 hlasy)
7. ČSSD (1,60%, 3 hlasy)
8. APB (1,60%, 3 hlasy)
9. Zelení (1,06%, 2 hlasy)
Volební účast byla u nás 74%. V celém Česku ale naštěstí zvítězila slušnost.

Hromadné vyvážení septiků v Jehnědí - žádost OÚ Jehnědí

Povinností každého vlastníka nemovitosti je vyvážet 1x ročně septiky a žumpy před naplněním. Proto žádáme občany o dodání potvrzení o odvozu za poslední kalendářní rok. Pro ty, kdo potvrzení nemají, zajistíme letos hromadné vyvezení septiků po celé obci firmou Millich (dříve p.Mikulecký) v termínu říjen – listopad. Tuto akci naše obec podpoří tím, že zaplatí dopravu a vlastníci nemovitostí zaplatí vyvezení septiků.
Prosíme občany, aby se v případě zájmu nahlásili v prodejně, ve výdejně obědů nebo na obecním úřadě (třeba i e-mailem na ou@jehnedi.cz) v termínu do 15.10.2021, kde uvedete i své telefonní číslo. Pan Millich Vás bude postupně kontaktovat a domlouvat termín vyvežení.
Upozorňujeme, že problematiku odpadních vod řešíme s vodoprávním úřadem při MěÚ Ústí nad Orlicí a na kvalitě odpadních vod v Jehnědí bude záviset případné další povolení k vypouštění odpadních vod pro naši obec. Proto budeme důsledně vyžadovat od majitelů všech nemovitostí informace o nakládání s odpady.

Změna úředních hodin 27.9.

V pondělí 27.9. budou úřední hodiny pouze od 16.00 do 18.00

Uzavření obchodu 25.9.

V sobotu 25.9. bude zavřena obecní prodejna.

Projekt Pardubického kraje „Rodiče a technologie“

Pardubický kraj připravil zdarma webináře na téma "Vše, co rodiče potřebují vědět o online světě svých dětí". Stáhněte si plakát s informacemi a termíny (září - listopad)

Změna autobusové linky Ústí n. Orl. - Brandýs n. Orl.

Zveřejňujeme nový jízdní řád pro linku Ústí n. Orl. - Brandýs n. Orl.

Informace z Oblastní charity

Na základě e-mailu z Oblastní charity Ústí nad Orlicí zveřejňujeme jejich nový zpravodaj

Přerušení dodávky elektřiny ve čtvrtek 16.9.

Podle informací ČEZ bude v celém Jehnědí ve čtvrtek 16.9. od 7.30 do 18.00 přerušena dodávka elektrické energie.
průvodní dopis 1, průvodní dopis 2

Náborová akce Policie ČR

Policie ČR nás požádala o pomoc s propagací náborové akce pro zájemce o práci u Policie ČR. Kontakt:
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ, tisková mluvčí krajského ředitelství
tel.: +420 974 561 207, +420 725 954 854
Leták č.1, leták č.2

Nabídka ubytování v domě s pečovatelskou službou

Na základě žádosti z MěÚ Ústí nad Orlicí zveřejňujeme nabídku ubytování:
Možná se Vám čas od času v obci najde občan, který by potřeboval z důvodu zdravotních potíží změnit typ bydlení. V městě Ústí nad Orlicí se nachází dům s pečovatelskou službou Na Pláni 1343, do kterého můžou být umístění žadatelé z okolních obcí, kteří nemají v Ústí nad Orlicí trvalé bydliště. Podmínkou pro umístění je využití sociální služby alespoň jednou za tři měsíce, zdravotní stav žadatele, výhodou je průkaz mimořádných výhod či příspěvek na péči ale není to nutnou podmínkou pro umístění. Sociální službou se rozumí např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, poskytnutí stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. V případě, že byste řešili se svým občanem podobnou situaci, můžete se na nás obrátit vy nebo přímo žadatel o umístění na tel. čísle 736 503 570 (sociální pracovnice, Mgr. Markéta Gmuzdková).

Termíny fotbalových zápasu FK Jehnědí podzim 2021 (muži, starší žáci)

Stáhněte si rozpis.

Změna úředních hodin v týdnu 2.8. - 8.8.

Z důvodu dovolené budou úřední hodiny na OÚ Jehnědí takto:
2.8.2021 od 18-20 hod.
4.8.2021 ZRUŠENY
Děkujeme za pochopení.

Zrušení úředních hodin 30.6.

Z důvodu dovolené nebudou ve středu 30.6. úřední hodiny na OÚ Jehnědí. Děkujeme za pochopení.

Pozvánka - Jehnědský triatlon, sobota 19.6.

TJ Sokol Jehnědí zve sportovce na jarní triatlon (silniční kola) v sobotu 19. června.
Prezentace začíná od 13.00 na hřišti Ve hliňáku, start je potom ve 14.00.

Informace ke změnám autobusových linek

Na základě požadavku města Ústí nad Orlicí se bude zastávka Ústí n.Orl., Tvardkova obsluhovat pouze ve směru od nákupní zóny po nemocnici. V opačném směru se zastávka Ústí n.Orl.,,Tvardkova nebude obsluhovat. Místo ní bude obsluhovaná zastávka Ústí n.Orl.,Letohradská.
Jízdní řády: linka 905, linka 920

Mobilní sběr odpadu 8.6.2021

Společnost EKOLA České Libchavy společně s OÚ Jehnědí připravila jako každoročně mobilní svoz odpadu, který proběhně v úterý 8.6. zastávkovým způsobem. Přehled stanovišť a doba:
horní zastávka: 16:00 - 16:30
dolní zastávka: 16:35 - 17:00
Odevzdat bude možné nebezpečný odpad, osobní pneu bez disků a velkoobjemový odpad.
Podrobné informace ke stažení - leták.

Informace pro zájemce o stavební pozemky v Jehnědí

Upozorňujeme všechny zájemce o stavební pozemky v Jehnědí, aby se informovali o možnostech výstavby na našem obecním úřadě (viz Kontakty). Může totiž dojít k situaci, že až po koupi pozemku od soukromých vlastníků zjistíte, že výstavba nebude tak jednoduchá, jak vám možná slibují původní vlastníci pozemků.

Výběrové řízení pro dodavatele opravy střechy na budově ZŠ a MŠ Jehnědí

Na začátku úřední desky je zadávací dokumentace a další soubory ke stažení.
Nabídky je nutné podat do 25.5.2021 15:00. Pozor - akce se uskuteční pouze v případě získání dotace.

Svoz železa a elektrospotřebičů v sobotu 1.5.

SDH Jehnědí provede v sobotu 1.5.2021 v dopoledních hodinách svoz železného šrotu a vysloužilých elektrospotřebičů. V případě zájmu připravte železo a elektrospotřebiče na obvyklá místa.

Změna ve svozu plastů

Ekola České Libchavy informuje, že vzhledem k uzavírce silnice Hrádek - Ústí n. Orl. se budou plasty svážet ve čtvrtky místo pátků. Toto platí od 29.4.

Placení místních poplatků

Informujeme občany, že se na našem obecním úřadě vybírají místní poplatky, poplatek za psy a stočné. Poplatek je možné zaplatit i převodem na účet obce, částku si ale prosím nejdříve zjistěte na našem úřadě telefonicky nebo e-mailem (viz naše kontakty)

Informace k internetu v Jehnědí přes pevnou linku

Zveřejňujeme leták společnosti CETIN k možnostem intenetového připojení přes pevnou linku a optické vedení v naší obci.

Sčítání

Na základě žádostí Českého statistického úřadu a České pošty zveřejňujeme informace ke sčítání v roce 2021:
Informace ke zveřejnění , leták

Uzavření prodejny v Jehnědí v sobotu 17.4.

V sobotu 17.4. nebude otevřena z provozních důvodů prodejna v Jehnědí. Děkujeme za pochopení.

Minuta ticha za oběti pandemie

Obec Jehnědí se připojuje v pondělí 22.3.2021 k celostátní pietě za oběti pandemie v Česku. V poledne se rozezní po celém Česku zvony a budou vyvěšené černé prapory. Dne 22.3. to bude přesně rok od prvního úmrtí na koronavirus v Česku. Od té doby zemřelo u nás na koronavirus už přes 23.000 lidí a to především kvůli absolutně nezvládnuté pandemii naší vládou v čele s premiérem Babišem.
Stáhněte si vyjádření hejtmana Pardubického kraje.

Otevření kuchyně ZOD Zálší

Od pondělí 22.3. už bude kuchyně ZOD Zálší fungovat včetně rozvozu a výdeje obědů.

Uzavření kuchyně ZOD Zálší

Od středy 17.3. do odvolání bude kuchyně ZOD Zálší mimo provoz, nebude tedy rozvážet a vydávat obědy.

Informace k uzavírce silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí

V letošním roce bude probíhat další etapa kompletní opravy silnice II/315, tentokrát v úseku Hrádek (pod obcí) - Ústí nad Orlicí (křižovatka se silnicí od vlakového nádraží).
Silnice bude v tomto úseku kompletně uzavřená v období od 22.3.2021 do 31.10.2021. Pro občany Jehnědí, Sudislavi, Hrádku a pro autobusy a vozidla IZS bude možný průjezd po provizorní komunikaci pod lesem a dále přes Kerhartice. Na části úseku bude provoz regulován semafory.

Aktuální informace o očkování v Pardubickém kraji

Stáhněte si aktuální přehled (k 11.3.2021) od hejtmana Pardubického kraje o očkování proti coronaviru v Pardubickém kraji.

Aktuální informace o očkování v Pardubickém kraji

Stáhněte si aktuální přehled od hejtmana Pardubického kraje o očkování proti coronaviru v Pardubickém kraji.
Vzhledem k tomu, že vláda v čele s Andrejem Babišem rozděluje vakcíny velice nerovnoměrně a nesmyslně politicky, tak to není příliš optimistické čtení. Jednání našeho premiéra a bohužel také množství dalších nezodpovědných lidí bude mít za následky ještě mnoho mrtvých.

Omezení veřejné dopravy v Pardubickém kraji

S ohledem na přijatá vládní opatření a s ohledem na vývoj epidemie nejen na území Pardubického kraje, dojde s platností od 7.3.2021 k omezení veřejné dopravy.
V autobusové dopravě dojde od tohoto data k přechodu na prázdninový letní provoz. Jízdní řády budou po jejich schválení k dispozici na adrese: http://portal.idos.cz/Search.aspx?mi=2&c=7
V železniční dopravě dojde od tohoto data k omezení některých spojů v rozsahu obdobném na podzim roku 2020. Přehled omezení konkrétních vlaků bude k dispozici na stránkách Pardubického kraje: www.pardubickykraj.cz
Tato opatření jsou zavedena s platností do 5.4.2021. Okolní kraje taktéž chystají omezení dopravy k 7.3.2021. Věnujte tedy prosím případnou pozornost i mezikrajským linkám a spojům, které nejsou v objednávce Pardubického kraje.

Informace starosty k současné situaci s koronavirem

Je to právě rok, co se i v Česku objevil zákeřný koronavirus. Situace je rok poté ale podstatně horší. Všichni jsme už určitě vyčerpáni chaotickým bojem naší neschopné vlády s čínským koronavirem a všichni už máme plné zuby různých podivných opatření. A to teprve začínají nejhorší týdny. Od pondělí 1.3. začíná prakticky kompletní uzávěra naší země.
Pojďme to prosím ale ještě pár týdnů vydržet. Virus je zákeřný a mohu to potvrdit i z vlastní zkušenosti po nákaze na jednání našeho zastupitelstva. Není ale jiná možnost, než se opravdu na další týdny maximálně izolovat. Vykašlete se na zbytné návštěvy a na výlety, jezděte pouze do práce a na nutné nákupy pouze v rámci našeho okresu. Předpokládám, že Policie nám nezakáže jet po silnici II/315 do Ústí nad Orlicí, přestože vede několik desítek metrů po území vedlejšího okresu. Ve volném čase bychom se měli pohybovat pouze po našem katastru (pro zobrazení katastru obce si můžete např. na stránce Nahlížení do katastru" najít hranice). Předpokládám, že na hranici katastru ale nebude hlídat armáda.
Dětské houpačky v areálu Ve hliňáku zůstávají otevřené. Na celém zastavěném území obce máme nyní povinnost nosit respirátory. To platí samozřejmě také na našem úřadě, ve výdejně obědů a v prodejně. Jinde noste respirátory, pokud jsou s vámi ještě další lidé.
Chovejte se prosím rozumně a opatrně. Počet případů nákazy v Jehnědí konečně výrazně klesnul, tak ať to tak už raději zůstane.
M. Myšák, starosta

Úřední hodiny od 1.3.

Od pondělí 1.3.2021 jsou na našem úřadě už běžné úřední hodiny, tedy:
pondělí: 16.00 - 20.00
středa: 13.00 - 15.30
Žádáme ale občany, aby si vzhledem k epidemické situaci takto vyřizovali pouze neodkladné záležitosti. Co bude možné, vyřiďte mailem nebo telefonicky.

Omezení úředních hodin v týdnu od 22.2.

Vzhledem k nemoci jsou úřední hodiny v týdnu od 22.2.2021 takto:
pondělí 22.2.: 16.00 - 18.00
středa 24.2.: 13.00 - 15.30

Informace starosty k současné situaci s koronavirem

Vážení Jehněďáci,
rád bych vám říkal lepší zprávy - jako třeba že tato šílená doba už brzo skončí - ale to bohužel není možné. Nejenom, že se čínský koronavirus pořád masivně šíří, ale v současné době máme dost velké problémy i u nás v Jehnědí. Případů nákazy je u nás hodně a kdyby to byla situace jako na jaře, možná by nás i uzavřeli.
Mám vážné obavy, že za toto šíření tady může několik silně nezodpovědných seniorů. Tedy ta ohrožená skupina, kterou se snaží celý svět chránit před nemocí a kvůli které jsme všichni silně omezeni ve všech oblastech života. Děti nemohou chodit do školy, nemohou sportovat, jsou zavřené obchody, skončila kultura i cestování. Senioři by se měli sami co nejvíce izolovat a opravdu dodržovat pravidla roušky - dezinfekce a mytí rukou - odstup. Někteří si ale myslí, že to je blbost. Takže výsledek se dostavil a snad nebude ještě o hodně horší...
Chtěl bych všechny ostatní poprosit a požádat, aby si uvědomili, že tato nemoc opravdu není obyčejná chřipka. Dodržujte hygienická pravidla, izolujte se a choďte maximálně do přírody. Mezi ostatní raději moc ne.
M. Myšák

Omezení úředních hodin v týdnu od 15.2.

Vzhledem k dovolené a nemoci se úřední hodiny v týdnu 15.2. - 21.2. ruší.

Obecní úřad od 1.2. v běžném provozu

Od pondělí 1.2.2021 je náš obecní úřad opět v běžném provozu. Úřední hodiny jsou tedy v pondělí 16:00 - 20:00 a ve středu 13:00 - 15:30. Známky na popelnice můžete zaplatit převodem na účet obce (viz Obecní úřad - Kontakty) nebo v hotovosti na našem úřadě, kde si známku i vyzvednete.

Omezení úředních hodin od 13.1.

Vzhledem k nemoci a karanténě musíme rušit úřední hodiny a také se na nějakou dobu přestanou vydávat známky na popelnice pro rok 2021.
Do odvolání se tedy nebudou vydávat nové známky na popelnice, v lednu budou platit z r. 2020. Současně se nebudou vybírat poplatky za odpad v hotovosti, můžete platit bezhotovostně.
Úřední hodiny se ruší zatím v těchto dnech: 13.1., 20.1. a 27.1., v platnosti zůstávají tedy pouze úřední hodiny v pondělí 18.00 - 20.00.
Pro vyřízení požadavků můžete náš obecní úřad kontaktovat mailem na ou@jehnedi.cz
Děkujeme za pochopení.

Pevné zdraví v roce 2021

Do nového roku 2021 bych vám chtěl popřát trochu jinak, než v jiné roky. Koneckonců zdraví a štěstí jsme si všichni přáli i před rokem a všichni moc dobře víme, jak to letos dopadlo. Myslím si, že pro rok 2021 budeme všichni potřebovat hlavně optimismus, duševní pohodu a samozřejmě také to pevné zdraví. Asi nikoho by ještě před rokem nenapadlo, jaký šílený rok nás čeká.
Celosvětová pandemie vznikla díky komunistické Číně. Veďte to prosím v patrnosti po celou dobu. Za to, že už nemůžeme žít, jako dříve, může komunistická Čína. Je hrozné, že ale i u nás se najdou vysocí politici na hradě i ve vládě, kteří přes to všechno pořád Číně pochlebují.
Moc děkuji především Vám, kteří jste na jaře pomáhali zvládat epidemii - šili jste roušky, roznášeli nákupy a starali se o potřebné. Ještě na konci léta by asi nikoho nenapadlo, že přijde podstatně horší druhá vlna a také další zákazy a omezení, mnohdy zmatečné a nesmyslné. Přišlo krátké uvolnění, potom zima a máme tu asi další vlnu a zase je vše v pytli. Každý normální člověk už má těch nesmyslných zákazů a omezení plné zuby. Navíc si jsem jistý tím, že tato třetí vlna je nyní vyvolaná uměle množstvím dalších druhů testů.
Chovejte se prosím rozumně, raději už nesledujte zprávy a naše politiky a snad se vrátíme díky očkování co nejdříve do normálního života.
Milan Myšák, starosta