Jehnědí

 

Přerušení autobusové dopravy v Jehnědí - aktualizace 12.8.

Autobusová doprava bude v Jehnědí podle posledních informací přerušena pouze na tři dny - od úterý 13.8. do čtvrtka 15.8., od pátka 16.8. již budou jezdit autobusy přes Jehnědí podle původního jízdního řádu.
Pro zajímavost vám přidáváme pro prohlédnutí zprávu od Krajského úřadu k této uzavírce. Pokud si myslíte, že tomuto dopisu moc nerozumíte, asi nejste sami.
Tuto informaci jsme ani sami přímo nedostali, až po vyžádání na ČSAD Ústí nad Orlicí. Tuto informaci jsme tedy dostali pouze na vědomí bez možnosti připomínek.

Změna úředních hodin z důvodu dovolené

V době do 20.8.2019 budou úřední hodiny na našem úřadě takto:
12.8.: 18.00 - 20.00
14.8.: zrušeny
19.8.: 18.00 - 20.00
Děkujeme za pochopení.

Rozpis fotbalových zápasů - muži, podzim 2019, okresní přebor II. třída

Rozpis ke stažení.

Informace k probíhajícím opravám komunikace a chodníků v Jehnědí

V termínu od 29.7. do 30.7. bude probíhat frézování celé hlavní silnice v Jehnědí.
Následně ve dnech 5.8. - 9.8. se bude asfaltovat silnice a také další část chodníků.
Podrobnější informace od zhotovitele STRABAG, a.s. s dopravními omezeními dostali všichni naši občané do svých schránek, současně je dáváme ještě k dispozici ke stažení.
Chceme také zdůraznit, že celou akci oprava komunikace a chodníků zajišťuje Pardubický kraj, nikoliv naše obec. Akce je financovaná z evropských dotací a musí bohužel také splňovat přísná pravidla, např. ke sklonu chodníků nebo vjezdů, které si lidé dříve různě upravovali. Se zhotovitelem se snažíme řešit různá problémová místa. Pokud chcete také pomoci např. s upraveným sjezdem, kontaktujeme nás. Pokusíme se to vyřešit - pokud to bude možné. Děkujeme.

Informace o přerušení dodávky elektřiny - aktualizace 7.8.

Další odstávky již u nás nejsou plánované.
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Jehnědí:
ve čtvrtek 18.7. v době 7.30 - 15.00
ve středu 31.7. v době 8.00 - 18.00

z důvodů práce na rozvodné síti. Děkujeme za pochopení.
Poznámka: za náš OÚ jsme si už stěžovali na ČEZ Distribuce, proč nejsou schopni oznámit termíny hned současně.

Pozvánka na fotbalový turnaj žen ve dnech 27.7. a 28.7.

FK Jehnědí zve všechny sportovní příznivce na tradiční mezinárodní fotbalový turnaj žen na našem hřišti ve Hliňáku.
Více informací najdete na http://summerwomenscup.cz

Informace o prázdninovém jízdním řádu autubusů Ústí n. Orl. - Sloupnice

Během letních prázdnin jsou změněné spoje č. 15 a 204 linky č. 700905 Ústí n.Orl.-Svatý Jiří-Voděrady-Sloupnice. Tato změna bude platit od 1.7. do 31.8.2019.
Výlukový jízdní řád

Pozvánka na Dětský den

TJ Sokol Jehnědí zvě všechny děti i dospělé na tradiční Dětský den do Hliňáku.
Začínáme v sobotu 1.6. ve 14.00 a je připravena spousta soutěží a her.

Volby do Evropského parlamentu - výsledky

Volební účast v Jehnědí ve volbách ve dnech 24.5.-25.5.2019 byla 26%, tomu odpovídá 69 platných hlasů. Přibližné výsledky jsou následující (bez záruky):
1. ODS - 13 hlasů
2. STB - 13 hlasů
3. Piráti - 12 hlasů
Kompletní výsledky ke stažení.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu - úterý 11.6.

Společnost Ekola České Libchavy společně s OÚ Jehnědí připravila pro občany jako každoročně mobilní svoz odpadu. Proběhně opět na dvou místech, a to v blízkosti horní a dolní autobusové zastávky. Vzhledem k probíhajícím stavebním pracem na silnici a chodníkách se ale stanoviště může mírně podle situace posunout, např. k sokolovně.
Časový plán je následující:
horní zastávka: 16.00 - 16.30
dolní zastávka: 16.35 - 17.00
Odevzdat je možné množství nebezpečných odpadů, velkoobjemový odpad, pneumatiky a další odpad.
Leták dostanete do schránek nebo si ho můžete stáhnout.

Informace k uzavírce ve Svatém Jiří

Ve dnech 14.5. - 21.5. bude úplná uzavírka křižovatky ve Svatém Jiří. Od soboty 18.5. by už měla být křižovatka průjezdná. Objízdné trasy vedou přes Oucmanice nebo po místních komunikacích. Současně s tím nebudou bohužel po dobu těchto několika dní obsluhované autobusové zastávky linky Ústí n.O.-Brandýs n.O. ve Svatém Jiří a Jehnědí. Omlouváme se za problémy.
Stanovení uzavírky, situace, detailní značení ve Svatém Jiří

Změny ve svozu plastů - informace z Ekoly České Libchavy

Z důvodu uzavírky Hrádku od 1.4. do 30.9. bude v tomto termínu v Jehnědí svoz plastů probíhat každý 2. týden ve čtvrtek (tzn. čtvrtek 4.4. a následně za 2 týdny) a následně každý 4. týden v pátek (tzn. 19.4. a následně za 2 týdny).

Informace k uzavírce silnice II/315 - Hrádek

Upozorňujeme všechny, že v době 1.4.2019 - 30.9.2019 bude uzavřena pro veškerou dopravu silnice II/315 přes Hrádek vzhledem k výstavbě lesního úseku silnice. Pro naše občany bude k dispozici objízdná trasa Jehnědí - Sudislav - Kerhartice - Ústí nad Orlicí.
Bohužel současně s touto uzavírkou bude i uzavírka v horní Sloupnici (výstavba kanalizace) a objízdná trasa pro autobusy ze Sloupnice do Ústí n. Orl. povede také přes Jehnědí na Sudislav a dále do Ústí n. Orl.
Následně na jaře bude pokračovat výstavba silnice i přes Jehnědí s dalšími uzavírkami.
Podrobné informace zveřejňujeme na úřední desce. Nově tam jsou i výlukové jízdní řády s platností od 1.4.

Informace k placení místních poplatků

Od 1.4. se na našem OÚ vybírají místní poplatky - stočné a poplatek za psa (100 Kč za prvního psa, 150 Kč za dalšího). Prosíme o včasné zaplacení.

Pozvánka na jarní fotbalové zápasy - aktualizace 18.3

FK Jehnědí vás zve na jarní fotbalovou sezonu 2019.
Můžete si stáhnout rozpis jarních fotbalových zápasů.

Pozvánka na veřejnou schůzi

Obecní zastupitelstvo v Jehnědí zve všechny občany na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ, které se bude konat v úterý dne 29. ledna 2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jehnědí.
Program je následující:
• rozpočet obce pro rok 2019 – návrh a schvalování
• informace o plánovaných akcích
• informace o hospodaření obce za rok 2018
• diskuze

Tříkrálová sbírka v Jehnědí

V roce 2019 opět proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. V sobotu 5.1. budou po Jehnědí chodit koledníci se zapečetěnou pokladničkou a budou koledovat pro Katolockou charitu. Koledu u nás zajišťují pracovníci naší školy s dětmi ze školy.
Ve sbírce se po Jehnědí vybrala částka 8.322 Kč. Děkujeme.

Termíny svozu odpadů v roce 2019

V roce 2019 jsou termíny svozu odpadů obdobné, jako v předchozím roce:
Komunální odpad - čtvrtky po 14 dnech:
10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 26.12.
Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapacků) u kaple a sokolovny - pátky po 14 dnech:
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 27.12.
Svoz papíru u kaple - středy po měsíci:
9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 1.5., 29.5., 26.6., 24.4., 21.8., 18.9., 16.10., 13.11., 11.12.
Svoz skla u kaple a sokolovny:
16.1., 17.4., 17.7., 16.10.
Mobilní svoz odpadu:
11.6.
Kontejner pro bioodpad - za školou: odvoz podle potřeby po zaplnění
Termíny svozu můžete pro Jehnědí nalézt také na stránkách Ekoly: www.ekola.cz
Upozorňujeme občany, že pracovníci Ekoly budou kontrolovat obsah popelnic a v případě, že budou obsahovat nevhodný odpad (plasty, sklo, větve), tyto popelnice nevyvezou. Tyto další druhy odpadu prosím třiďte, jsou pro ně určené kontejnery u kaple a sokolovny, popřípadě kontejner za školou.
Termíny si můžete také stáhnout: Přehled termínů pro rok 2019, Informace Ekoly

Poplatek za odpad se vybírá od 1.1.2019 a zůstává ve stejné výši, jako v minulém roce, tedy 525 Kč/osoba. Poplatek můžete zaplatit osobně na našem úřadě nebo převodem na účet obce Jehnědí (číslo účtu 12528611/0100, VS - číslo domu), viz Kontakty. Známku na popelnice si ale musíte vyzvednout na našem OÚ.
V průběho měsíce dubna a května se potom budou vybírat poplatky za stočné, psa a zábor prostranství.

Hodně štěstí a zdraví v roce 2019 !

Vážení Jehněďáci,
všem lidem dobré vůle z naší malé obce přeji krásné a klidné Vánoční svátky a do nového roku 2019 hlavně pevné zdraví, štěstí a rodinné pohody.
V končícím roce se v Jehnědí podařilo udělat celkem dost - snad to je vidět a oceníte to. Opravujeme komunikace, máme také nové veřejné osvětlení i veřejný rozhlas. V příštím roce se bude určitě pokračovat v opravě místních komunikací, čeká nás ale také mnoho nepříjemností s kompletní rekonstrukcí silnice přes Jehnědí. Výsledkem bude nová silnice a opravené chodníky, ale bude to znamenat také problémy s dopravou. Budeme se snažit, aby tyto problémy byly co nejmenší.
Nakonec bych chtěl všechny poprosit a zároveň požádat o větší porozumnění mezi lidmi, o pořádek ve svém nejbližším okolí a také o to, abyste nám s udržováním naší malé, ale pěkné obce alespoň trochu pomohli. A to nejenom posíláním příspěvků na facebook.
Děkuji a všem přeji ještě jednou krásný příští rok.

Milan Myšák, starosta (díky vám už přes 20 let...)

Tisková zpráva VAK Jablonné n. Orl. - informace k cenám pro rok 2019

Zveřejňujeme zprávu VAKu k ceně vodného pro rok 2019.

Informace k využití dotace z Pardubického kraje

V roce 2018 byla provedena za podpory Pardubického kraje výměna oken a okapů na multifunkční budově ve sportovním areálu ve Hliňáku Jehnědí.

Pozvánka na turnaje ve stolním tenisu a v malé kopané

TJ Sokol Jehnědí vás zve na tyto turnaje v naší sokolovně:
Turnaj ve stolním tenisu - sobota 15.12.2018
turnaj je bez rozdělení na kategorie. Prezence je v době 12.30 - 13.00, zahájení turnaje potom ve 13.00. Startovné je 60 Kč (včetně občerstvení).
Turnaj v malé kopané - sobota 29.12.2018
Tříčlenná družstva, možnost střídání jednoho hráče.
Prezence a losování je v době 9.30 - 10.00, Zahájení potom v 10.00
Přihlášení do 20.12.: Milan Pospíšil (736 143 947)
Občerstvení v průběhu turnajů zajištěno, srdečně zvou pořadatelé turnaje

Informace k novému bezdrátovému rozhlasu v Jehnědí

V pondělí 5.12.2018 jsme začali zprovozňovat nový bezdrátový veřejný rozhlas v Jehnědí.
Společně s novým veřejným LED osvětlením téměř po celé obci to jsou celkem zásadní novinky pro celé Jehnědí. Náš veřejný rozhlas bude také napojený do jednotného záchranného systému ČR, což bude mimo jiné znamenat každou první středu v měsíci zkoušku sirén.
Může se stát, že hlasitost nebo nasměrování reproduktorů nebudou ideální. Chtěl bych proto poprosit naše občany o sdělení připomínek během prosince na náš obecní úřad (např. na ou@jehnedi.cz). Následně bude nastavení rozhlasu upraveno.

Chtěl bych ale poprosit, abyste tyto připomínky podávali slušnou formou, nikoliv neslušně. Pokud se někomu, jako např. panu J.Š., líbí spíše ruské písničky do rozhlasu, dá se to sdělit i slušně...
M. Myšák, starosta

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu - sobota 1.12.

Společně s naší školou a školkou Vás zveme na tradiční rozsvícení vánočního stromu, letos trochu netradičně již v sobotu:

Pozvánka do sokolovny na "cirkus" - sobota 10.11.

Zveme vás na cirkusové představení se zvířátky především pro děti do naší sokolovny na sobotu 10.11. od 15.00 (viz plakáty po Jehnědí).

Upozornění myslivců občanům o termínech konání podzimních honů

Myslivecký spolek Orlík Sudislav nad Orlicí upozorňuje občany na blížící se období honů.
V naší honitbě se budou konat hony následovně:
10.11. - dolík pod Loučkami, Dolní a Horní Ostrova, Kněžství
8.1. - smeťák Lhotka, hrádníky, Hradiště, Kouty, Čertova lávka
26.12. - Brádla, Lysina, stráně Hrádek - Sudislav
Žádáme proto občany, aby omezili nebo úplně vyloučili svůj pohyb v uvedených termínech v daných lokalitách, abychom předešli výjimečným událostem.
Myslivecký spolek děkuje za pochopení.

Pozvánka do sokolovny na divadelní hru "Natěrač" - sobota 17.11.

Zveme vás společně s divadelním souborem Vicena z Ústí nad Orlicí na divadelní představení "Natěrač".
Začátek představení je v 18.00.
Něco málo o inscenaci:
U dveří hlavní hrdinky zazvoní hysterická žena, která ji obviňuje z nevěry a vyhrožuje, že vše poví jejímu manželovi. Záletnice se ocitá ve zdánlivě neřešitelné pikantní situaci, dokud jí pomoc nenabídne náhodně přítomný natěrač, nadšený, ač nedoceněný herec. Secvičit s ním věrohodnou scénku za pár hodin však není tak snadné, jak se nejprve zdálo...
Svěží konverzační komedie slavného britského autora Donalda Churchilla se chopili mladí herci DS Vicena.
Další informace na stránkách DS Vicena.

Výsledky ustavující schůze nového zastupitelstva

V pondělí 22.10.2018 proběhla v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jehnědí ustavující schůze nového zastupitelstva obce. Všichni členové zastupitelstva budou svoji práci pro obec vykonávat nadále jako neuvolnění. Ustavující schůze rozhodla takto o rozdělní funkcí:
starosta - Milan Myšák
místostarosta - Vlastimil Fikejz
předseda finančního výboru - Zdeněk Suchomel
předseda kontrolního výboru - Milan Pospíšil

Výsledky komunálních voleb v Jehnědí

V komunálních volbách v Jehnědí ve dnech 5.-6.10. uspěli tito kandidáti:
Vlastimil Fikejz - 134 hlasů
Milan Myšák - 134 hlasů
Zdeněk Suchomel - 119 hlasů
Kateřina Doležalová - 102 hlasů
Vojtěch Prokeš - 95 hlasů
Milan Pospíšil - 91 hlasů
Vladislav Doležal - 90 hlasů
Kompletní výsledky najdete na stránkách ČSÚ - volby.cz
Volební účast v Jehnědí byla poměrně vysoká - 67% voličů, což znamenalo 177 odevzdaných obálek.
Na rozdíl od mnoha jiných obcí jsme u nás měli poměrně dost kandidátů, na 7 míst v zastupitelstvu jich kandidovalo 14. Všem je nutné za to poděkovat a smeknout, že se vůbec odhodlali kandidovat. Protože je určitě spousta hospodských chytráků, kteří všemu rozumí, všechno zkritizují, moc toho neudělají, ale odvahu kandidovat nemají...
M. Myšák

Pozvánka na Pohádkový les - sobota 13.10.

ZŠ a MŠ Jehnědí Vás zvou na další Pohádkový les:

Informace k obecním volbám 5.-6.října

V současné době byste už všichni měli mít hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce Jehnědí ve dnech 5. - 6.10.2018 (týká se samozřejmě občanů - voličů z naší obce). Všechny úřední informace k volbám najdete na úřední desce.
Pouze připomínáme, že v Jehnědí nemáme jednu dlouhou kandidátku, ale každý ze 14 kandidátů kandiduje kvůli objektivitě samostatně (stejně jako to bylo už v několika minulých obecních volbách). Při samotných volbách v pátek 14.00-22.00 a v sobotu 8.00-14.00 můžete vybrat maximálně
7 kandidátů do našeho sedmičlenného zastupitelstva. Vybrat zaškrtnutím můžete i méně kandidátů, ale nikoliv 8 a více. Při tomto systému také nejsou žádní náhradníci do zvoleného zastupitelstva.
Případné další dotazy vyřešíte přímo v naší volební místnosti.

Vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Pardubický kraj vyhlásil dne 5.9.2018 4. výzvu na kotlíkové dotace. Žádosti se přijímají od 9.10.2018 do 10.12.2018.
Přikládáme bližší popis.

Veřejné osvětlení a veřejný rozhlas v Jehnědí

Během července bylo kompletně vyměněné veřejné osvětlení podél hlavní silnice. Využili jsme stávající sloupy, nové jsou výložníky a také samotná LED svítidla. Ty mají nyní výkon 60W a vůbec nevyzařují nahoru, pouze osvětlují chodníky a silnici. Naklonění svítidel bylo počítané vzhledem k ploše, kterou mají světla osvítit. Také jsme se snažili vybrat teplejší barvu světla, aby nebyla tak chladná. Pokud má někdo kontruktivní připomínky k tomuto osvětlení, prosíme o ně písemně na náš obecní úřad - postačuje mailem.
Bohužel se ale pří výstavbě osvětlení ukázalo, že původní veřejný rozhlas je v dezolátním stavu - u amplionů jsou zničené svorkovnice, část amplionů je vadná, elektrické rozvody jsou už nevyhovující. Proto jsme se rozhodli, že proti původnímu plánu nebudeme vracet tento rozhlas zpátky na sloupy veřejného osvětlení, ale že ještě letos vybudujeme nový, bezdrátový veřejný rozhlas. S tím se původně počítalo pro další roky. Výstavbu rozhlasu se snažíme připravit co nejrychleji, ale dříve než v říjnu letošního roku to nebude. Do té doby bude bohužel naše obec bez veřejného rozhlasu. Za tyto komplikace se omlouváme.

Rozpis fotbalových zápasů pro podzim 2018 - muži

FK Jehnědí zve všechny sportovní fanoušky na podzimní fotbalové zápasy.
Přikládáme rozpis zápasů.

Pozvánka na Den regionu Orlicko - Třebovsko 7.9.2018

Region Orlicko - Třebovsko vás zve na již klasický Den regionu, který letos začíná 7.9. ve 13.00 na Starém náměstí v České Třebové a cyklojízda končí ve Vlčkově.
Přikládáme pozvánku

Další informace k uzavírkám silnic do Ústí nad Orlicí

Uzavírka silnice II/315 přes Hrádek skončí předčasně již 15.8. a od tohoto dne bude silnice přes Hrádek opět průjezdná.
Naopak bude ve dnech 20.8. - 31.8. úplně uzavřena komunikace Sudislav - Hrádek.
Více informací najdete na úřední desce.

Informace ke dlouhotrvajícímu suchu a horku

Vzhledem ke dlouhodobému rázu počasí doporučujeme vyvarovat se aktivit, které by mohly vyvolat požár: v lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.
Dále prosíme, abyste dbali na úsporné hospodaření s vodou.
Děkujeme za pochopení.

Výměna veřejného osvětlení v Jehnědí

Informujeme občany, že po dobu výměny veřejného osvětlení podél hlavní silnice v Jehnědí od 16.7.2018 nebude svítit veřejné osvětlení po celé obci a zároveň také nebude funkční veřejný rozhlas. Děkujeme za pochopení.

Aktuální informace k rekonstrukci silnice II/315 přes Jehnědí

Další etapa rekonstrukce silnice v úseku Loučky - Jehnědí měla začít 1.7.2018. Vzhledem k problémům s výběrovým řízením na dodavatele sdělil Pardubický kraj jako investor, že se celá akce minimálně o měsíc odsouvá. Takže objížďky zůstavají stejné, jako dosud a autobusové jízdní řády přejdou na prázdninový chod.

Informace ke komunálním volbám

Ve dnech 5.-6.10.2018 proběhnou komunální volby, kdy by se také v Jehnědí mělo volit zastupitelstvo obce. Informace k těmto volbám průběžně zveřejňujeme na Úřední desce.
Upozorňujeme, že kandidátky musí být podané nejpozději do 31.7.2018. Stejně jako v několika minulých volbách chceme u nás připravit kandidátky společně a proto navrhujeme případným zájemcůme o místa v našem zastupitelstvu, aby kontaktovali náš obecní úřad.

Jehnědský triatlon - 16.6.

Výsledky ke stažení.

Mobilní sběr odpadu 12.6. - informace

Dne 12.6.2018 proběhne v Jehnědí zastávkovým způsobem mobilní sběr odpadu - na autobusové horní zastávce (16.00 - 16.30) a dolní zastávce (16.35 - 17.00).
Budete moci odevzdat nebezpečný odpad, vyřazené televizory a lednice, osobní pneu bez disků, starý nábytek, matrace, koberce, porcelán, keramiku, části automobilů, staré oděvy atd.

Informace k objížďce Jehnědí - Sudislav

Ve dnech 2.5. - 11.5. by měla být kompletně upravena silnice Jehnědí - Sudislav jako objížďka pro letošní rok i následující roky, kdy se bude opravovat silnice II/315 v úseku Loučky - Jehnědí - Ústí nad Orlicí.
V úseku Jehnědí - Sudislav se v následujících dnech dokončí výhybny a bude položený nový asfaltový povrch. Bude to ale znamenat omezení a uzavření této silnice. Postup by měl být následující:

2.-3.5. komunikace průjezdná - částečné omezení - podbalení krajů, balení výhyben
pátek 4.5. cca mezi 9 a 11 hodinou komunikace uzavřena (po projetí ranních autobusů a před poledními) - podstřik emulzí
So+Ne 5.-6.5. - plná uzavírka - pokládka asf. koberce celoplošná
9.-.11.5. - dobalení krytů výhyben - komunikace průjezdná.

Pozvánka na turistickou akci Jehnědské kilometry - 20.5.

Všechny zveme turisty na další ročník: