Jehnědí

 

Informace o přerušení dodávky elektřiny ve čtvrtek 24.10.

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Jehnědí ve čtvrtek 24.10.2019 v době 8.00 - 16.00. Bližší informace

Uzavírka křižovatky nad Jehnědím

Upozorňujeme, že z důvodů asfaltování bude ve dnech 27.9.-30.9. úplně uzavřena křižovatka nad Jehnědím směr Sloupnice a Hrádek. Vyhlášku k této uzavírce a stanovení dopravního značení najdete na úřední desce.

Žádost ČEZu k prořezání větví v okolí elektrického vedení

ČEZ Distribuce žádá vlastníky nemovitostí k odstranění a okleštění zasahujícího stromoví a jiných porostů. Přikládáme žádost.

Výměna vodovodního řádu v Jehnědí - horní část obce

Upozorňujeme především Jehněďáky z horního konce na plánovanou výměnu vodovodního řádu v horní části obce. Během září by mělo být vyměněné vodovodní vedení po Malé straně od horní autobusové zastávky po křižovatkou pod restaurací. Celá tato komunikace bude překopaná a během výstavby bude položené provizorní vodovodní vedení. Celá akce bude navazovat na kompletní rekonstrukci hlavní silnice a chodníků. Prosíme o trpělivost a alespoň trochu tolerance.
Na úřední desce jsou k této akci vyvěšené dokumenty.

Informace k poslednímu kolu kotlíkových dotací v Pardubickém kraji

Pardubický kraj vyhlašuje 5. kolo tzv. kotlíkových dotací na výměnu kotlů. Přikládáme dopis hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického starostům všech obcí s informací k k této výzvě.
Bližší informace k výzvě lze najít na www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Informace k asfaltování hlavní silnice v Jehnědí

V termínu od 2.9.2019 do 4.9.2019 bude probíhat pokládka obrusné asfaltové vrstvy komunikace. Z tohoto důvodu bude uzavřena polovina komunikace po celé délce obce. Pokládka asfaltové směsi bude probíhat po polovinách šířky silnice. Výjezd od domů tedy nebude v těchto místech možný. Upozorňujeme ještě na aplikaci spojovacího postřiku, nenajíždějte na něj v době aplikace ani po aplikaci z důvodu zajištění spojení asfaltových vrstev. Po položení obrusné vrstvy je možné druhý den povrch k nemovitostem přejet. V úterý bude obslužná část obce pouze u vjezdu na hlavní silnici u sokolovny, zbylé vjezdy na hlavní silnici budou uzavřeny z důvodu pokládky a aplikace spojovacího postřiku. Prosíme o dodržování toho výjezdu, který bude k dispozici.
Termíny pokládky:
2.9. - pondělí: pravá strana po sokolovnu (ve směru na Ústí n. Orl.)
3.9. - úterý: pravá strana od sokolovny po horní konec (ve směru na Ústí n. Orl.)
4.9. - středa: levá strana celou obcí (ve směru na Ústí n. Orl.)
Děkujeme, STRABAG, a.s.

Rozpis fotbalových zápasů - muži, podzim 2019, okresní přebor II. třída

Rozpis ke stažení.

Informace k probíhajícím opravám komunikace a chodníků v Jehnědí

V termínu od 29.7. do 30.7. bude probíhat frézování celé hlavní silnice v Jehnědí.
Následně ve dnech 5.8. - 9.8. se bude asfaltovat silnice a také další část chodníků.
Podrobnější informace od zhotovitele STRABAG, a.s. s dopravními omezeními dostali všichni naši občané do svých schránek, současně je dáváme ještě k dispozici ke stažení.
Chceme také zdůraznit, že celou akci oprava komunikace a chodníků zajišťuje Pardubický kraj, nikoliv naše obec. Akce je financovaná z evropských dotací a musí bohužel také splňovat přísná pravidla, např. ke sklonu chodníků nebo vjezdů, které si lidé dříve různě upravovali. Se zhotovitelem se snažíme řešit různá problémová místa. Pokud chcete také pomoci např. s upraveným sjezdem, kontaktujeme nás. Pokusíme se to vyřešit - pokud to bude možné. Děkujeme.

Informace o přerušení dodávky elektřiny - aktualizace 7.8.

Další odstávky již u nás nejsou plánované.
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Jehnědí:
ve čtvrtek 18.7. v době 7.30 - 15.00
ve středu 31.7. v době 8.00 - 18.00

z důvodů práce na rozvodné síti. Děkujeme za pochopení.
Poznámka: za náš OÚ jsme si už stěžovali na ČEZ Distribuce, proč nejsou schopni oznámit termíny hned současně.

Pozvánka na fotbalový turnaj žen ve dnech 27.7. a 28.7.

FK Jehnědí zve všechny sportovní příznivce na tradiční mezinárodní fotbalový turnaj žen na našem hřišti ve Hliňáku.
Více informací najdete na http://summerwomenscup.cz

Informace o prázdninovém jízdním řádu autubusů Ústí n. Orl. - Sloupnice

Během letních prázdnin jsou změněné spoje č. 15 a 204 linky č. 700905 Ústí n.Orl.-Svatý Jiří-Voděrady-Sloupnice. Tato změna bude platit od 1.7. do 31.8.2019.
Výlukový jízdní řád

Pozvánka na Dětský den

TJ Sokol Jehnědí zvě všechny děti i dospělé na tradiční Dětský den do Hliňáku.
Začínáme v sobotu 1.6. ve 14.00 a je připravena spousta soutěží a her.

Volby do Evropského parlamentu - výsledky

Volební účast v Jehnědí ve volbách ve dnech 24.5.-25.5.2019 byla 26%, tomu odpovídá 69 platných hlasů. Přibližné výsledky jsou následující (bez záruky):
1. ODS - 13 hlasů
2. STB - 13 hlasů
3. Piráti - 12 hlasů
Kompletní výsledky ke stažení.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu - úterý 11.6.

Společnost Ekola České Libchavy společně s OÚ Jehnědí připravila pro občany jako každoročně mobilní svoz odpadu. Proběhně opět na dvou místech, a to v blízkosti horní a dolní autobusové zastávky. Vzhledem k probíhajícím stavebním pracem na silnici a chodníkách se ale stanoviště může mírně podle situace posunout, např. k sokolovně.
Časový plán je následující:
horní zastávka: 16.00 - 16.30
dolní zastávka: 16.35 - 17.00
Odevzdat je možné množství nebezpečných odpadů, velkoobjemový odpad, pneumatiky a další odpad.
Leták dostanete do schránek nebo si ho můžete stáhnout.

Termíny svozu odpadů v roce 2019

V roce 2019 jsou termíny svozu odpadů obdobné, jako v předchozím roce:
Komunální odpad - čtvrtky po 14 dnech:
10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 26.12.
Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapacků) u kaple a sokolovny - pátky po 14 dnech:
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 27.12.
Svoz papíru u kaple - středy po měsíci:
9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 1.5., 29.5., 26.6., 24.4., 21.8., 18.9., 16.10., 13.11., 11.12.
Svoz skla u kaple a sokolovny:
16.1., 17.4., 17.7., 16.10.
Mobilní svoz odpadu:
11.6.
Kontejner pro bioodpad - za školou: odvoz podle potřeby po zaplnění
Termíny svozu můžete pro Jehnědí nalézt také na stránkách Ekoly: www.ekola.cz
Upozorňujeme občany, že pracovníci Ekoly budou kontrolovat obsah popelnic a v případě, že budou obsahovat nevhodný odpad (plasty, sklo, větve), tyto popelnice nevyvezou. Tyto další druhy odpadu prosím třiďte, jsou pro ně určené kontejnery u kaple a sokolovny, popřípadě kontejner za školou.
Termíny si můžete také stáhnout: Přehled termínů pro rok 2019, Informace Ekoly

Poplatek za odpad se vybírá od 1.1.2019 a zůstává ve stejné výši, jako v minulém roce, tedy 525 Kč/osoba. Poplatek můžete zaplatit osobně na našem úřadě nebo převodem na účet obce Jehnědí (číslo účtu 12528611/0100, VS - číslo domu), viz Kontakty. Známku na popelnice si ale musíte vyzvednout na našem OÚ.
V průběho měsíce dubna a května se potom budou vybírat poplatky za stočné, psa a zábor prostranství.