Jehnědí

 

Výsledky parlamentních voleb v Jehnědí

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za obec Jehnědí:
volební účast 72,3%, 188 odevzdaných obálek
1. ANO 2011, 2. SPD, 3, Piráti
Více na stránkách ČSÚ - www.volby.cz

16.10.2017 - Nabídka pronájmu bytu

Obec Jehnědí nabízí k pronájmu obecní byt v Základní škole Jehnědí, který bude volný během roku 2018. Nájemní smlouva se bude uzavírat na dobu jednoho roku s možností prodloužení. Žádosti o pronájem přijímá obecní úřad Jehnědí písemně do 30.11.2017.

Informace k dotacím na výměnu kotle - kotlíkové dotace

Krajský úřad Pardubického kraje nás požádal o zveřejnění nových podmínek pro kotlíkové dotace. Žadatelé o dotaci se musí registrovat napřed a pak teprve se ucházejí o pořadí.
Vše je vysvětleno v textu přílohy.

Pohádkový les 14.10.

Fotografie z letošního prosluněného lesa jsou na začátku Fotogalerie.

Pozvánka na lampionový průvod

Na středu 27.9.2019 připravili jehnědští hasiči lampionový průvod. Poté bude následovat posezení v garáži v hasičárně s připraveným občerstvením (pivo, nealko, langoše). Všechny zve SDH Jehnědí.

Informace ke stavebním pracím na malé straně v Jehnědí

VAK Jablonné nad Orlicí začal v Jehnědí na malé straně kompletní rekonstrukci vodovodu. Následně se bude v této části komunikace pokládat nový asfalt. Za způsobené problémy se omlouváme.

Výsledky 9. ročníku Jehnědského triatlonu

Podívejte se, snad tam nebude moc chyb...

2.5.2017 - Další informace k uzavírce silnice II/315 - Hrádek

Podle názoru většiny našich občanů je úplná uzavírka silnice přes Hrádek špatné řešení. Podobně špatné řešení je také nesmyslné odvodnění středem silnice. A úplně špatně jsou i další věci - během prvního týdne úplné uzavírky se na "stavbě" udělalo minimum práce, práce vůbec neprobíhají do večera a přes víkendy a objízdná trasa je bezdůvodně dlouhá. Snažíme se najít řešení a budeme vás zde také průběžně informovat.
Dne 2.5.2017 jsem poslal oficiální stížnost hejtmanovi Pardubického kraje - celé znění mailu.
Připravuje se také petice proti objízdné trase.
Milan Myšák, starosta obce

Informace ČEZ o přerušení dodávky elektřiny ve dnech 10.5. a 11.5.

Společnost ČEZ informuje, že v Jehnědí bude ve dnech 10.5. a 11.5. v době 7:15 - 17:15 přerušena dodávka elektřiny.

Čarodějnice

Protože bohužel nedošlo k dohodě mezi SDH Jehnědí a FK Jehnědí o společném pořádání čarodějnic 30.4., budou se pálit za hasičárnou s programem v hasičárně.

11.4.2017 - Placení poplatků a stočné

Prosíme všechny o včasné placení místních poplatků a stočného. Vybírají se na našem úřadě v úředních hodinách. Vlastníci psů dostanou při placení také igelitové sáčky na psí exkrementy, takže se snad už nebudou válet po Jehnědí. Také bych chtěl požádat ty, co trvale parkují svoje auta na obecních pozemcích, aby za to zaplatili poplatek za zábor veřejného prostranství. Děkujeme.

11.4.2017 - Rozpis fotbalových zápasů FK Jehnědí pro jarní sezonu 2017

Rozpis zápasů FK Jehnědí - muži, mladší a starší žáci

11.4.2017 - Autobusové jízdní řády pro objíždku

Zveřejňujeme objížďkové autobusové jízdní řády po zahrnutí připomínek. Platit by měly od pondělí 24.4. - zároveň se začátkem platnosti objížky hrádováku. Jízdní řády jsou ve formátu MS Excel.
Tyto návrhy jízdních řádů jsou k dispozici také ve vývěskách a v prodejně:
linka 905, linka 920, linka 942

Informace ČEZ o přerušení dodávky elektřiny ve dnech 18.4. a 19.4.

Společnost ČEZ informuje, že v Jehnědí bude ve dnech 18.4. a 19.4. v době 7:15 - 17:15 prerušena dodávka elektřiny.

29.3.2017 - Vyjádření starosty obce k objížďce silnice přes Hrádek

Dlouhodobá objížďka Hrádováku bude pro mnoho lidí velkým problémem. Krajský úřad a Městský úřad v Ústí nad Orlicí nás ale postavili před hotovou věc. Některé další obce, jako např. Sudislav, dokonce úplně ignorovali. Byl bych rád, kdybyste se s připomínkami k celé akci (kromě jízdních řádů) obraceli na Městský úřad v Ústí nad Orlicí, paní Bartošovou (tel. 465 514 341), která stanovila objíždku a její značení, popřípadě na krajský úřad. Děkuji za pochopení.
Milan Myšák, starosta obce

27.3.2017 - Návrhy jízdních řádů pro objíždku

Zveřejňujeme návrhy objížďkových autobusových jízdních řádů. Platit by měly od pondělí 24.4. - zároveň se začátkem platnosti objížky hrádováku. Žádáme občany, aby dávali svoje připomínky k těmto jízdním řádům na OÚ v Jehnědí - mailem, telefonicky, osobně. Návrhy jsou ve formátu MS Excel.
Tyto návrhy jízdních řádů jsou k dispozici také ve vývěskách a v prodejně.

23.3.2017 - Důležitá informace k uzavírce silnice do Ústí nad Orlicí

Informujeme občany, že v nejbližší době začně dlouhodobá uzavírka silnice Jehnědí - Ústí nad Orlicí. Ve druhé polovině dubna by měla začít zásadní rekonstrukce silnice přes Hrádek, která bude trvat bohužel dva roky. V roce 2017 by měla být uzavírka přibližně v době konec dubna - konec října a opravovat se bude spodní část kopce "Hrádovák". Bude se ale jednat o zásadní rekonstrukci s pokládáním kanálu pro dešťovou vodu středem komunikace a opravou mostků a propustků. Důsledkem má být úplná uzavírka silnice s objížďkou přes Sloupnici!
Horní část kopce by se měla opravovat potom v roce 2018. Postupně budeme zveřejňovat bližší informace a např. výlukové autobusové jízdní řády.

Tříkrálová sbírka 14.1.2017

Výsledek Tříkrálové sbírky v Jehnědí: vybralo se 8.177 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc. Přikládáme kompletní výsledky za ústeckoorlicko a tiskovou zprávu Charity.
Nejvýznamnější charitativní akce roku se opět setkala s příznivou odezvou. Do ulic orlickoústeckého okresu vyrazilo více než dva tisíce dobrovolníků, kteří vybrali do 529 pokladniček 2.495.071,- Kč. Převážná část výtěžku je určena na činnost Oblastní charity Ústí n.Orl.
Oblastní charita vyjadřuje upřímné poděkování asistentům TS v jednotlivých obcích za organizační zajištění akce, obecním úřadům za vstřícnost a ochotu při nakládání s pokladničkami, dobrovolníkům, kteří se nezalekli letošních mrazů, za důstojný průběh koledování, farnostem za podporu a doprovodné programy.
I když jako lidé jsme různí, ve snaze pomoci druhým jsme si podobní. A právě Tříkrálová sbírka je příkladem toho, že dokážeme dobře spolupracovat na společném díle. Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají TS jako smysluplnou akci, do které se řada lidí už 17 let obětavě zapojuje.
65 % výnosu TS použije Oblastní charita na činnost svých služeb, např. domácí hospicové péče.

21.12.2016 - Svoz odpadu v roce 2017

Všechny termíny ke stažení
V roce 2017 bude stejný systém svozů odpadů, jako v roce 2016. Komunální odpad (popelnice) se budou vyvážet opět každý druhý čtvrtek. Upozorňujeme, že nejbližší termíny jsou tedy 29.12. a 12.1.
Poplatek za odpad zůstává také ve stejné výši (525 Kč na osobu) a platit ho můžete na našem úřadě, popřípadě převodním příkazem. Známku si ale musíte vyzvednout u nás na úřadě.